Hadim Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 17.04.2024 00:07
İ L A N

T.C.
HADİMASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2022/442 Esas
 

DAVALI Anakız Topak Davacı, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalılar, Anakız Topak ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

DAVALI Anakız Topak 'nın yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi tensip zaptı ve bilirkişi raporları tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02014967