Yahyalı Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 17.04.2024 00:08

İLAN

YAHYALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
 

Sayı : 2024/77 Esas

Davacı , AKKIZ PARLAK ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ ve YAHYALI İLÇE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Kayseri İli Yahyalı İlçesi Çiğilli Mahallesi 115 ada 6 parsel sayılı taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak ve menfaati olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/77 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02015039