Derik Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 17.04.2024 00:10
T.C. DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/838 Esas
 

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mardin İli Derik İlçesi Zeytinpınar Mahallesi
ADA NO : 496
PARSEL NO : 165
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 33,66
MALİKİN ADI VE SOYADI :Ali Abul
MALİKİN ADI VE SOYADI :Mehmet Açıl
MALİKİN ADI VE SOYADI :Müteveffa Hüseyin Ektiren(Mirasçıları; Remziye Ektiren, Zeynep Ektiren, Aşkın Ektiren ve Fatime Ektiren)
MALİKİN ADI VE SOYADI :Müteveffa Mahmut Akyol(Mirasçıları; Meliha Akyol, Seniha Akyol, Berzan Akyol mirasçıları( Sündüz Akyol, Mahmut Akyol, Baran Akyol, Bilak Akyol ve Barış Akyol Abdurrahman Akyol, Bedirhan Akyol, Mehmet Salih Akyol, Sabiha Akyol, Lokman Akyol, Mehmet Abdullah Akyol, Ahmet Akyol ve Saliha Akyol)
MALİKİN ADI VE SOYADI :Müteveffa Mehmet Selim Açıl (Mirasçıları;Amine Açıl, Zehra Açıl, Gülbahar Açıl, Ayşe Açıl, Kübra Açıl, Mehmet Açıl ve Enes Açıl)
MALİKİN ADI VE SOYADI :Müteveffa Seydi Ektiren(Mirasçıları; Emine Ektiren, Mehmet Salih Ektiren, Zeynep Ektiren, Zübeyde Ektiren ve Hüseyin Ektiren)
MALİKİN ADI VE SOYADI : Müteveffa Mehmet Aksin ( Mirasçı Ahmet, Ferrahdiba, Abdulkadir Muhsin, Hamdiye, Sadiye, Mirasçı Mütevefa Alladdin( Aladdin Aksin Mirasçıları Yüksel, Nojin Zinet, Berat, Baver ve Zilan))
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.
Yukarıda dosya numarası yazılı taşınmazın bulunduğu yer, parsel, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazda 2942 Sayılı Yasa Hükümlerince Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup;
a-)İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceğine,
b-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Derik Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerin ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-)İş bu ilanın yukarıda adı yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.14/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02016098