Derik Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 17.04.2024 00:11
T.C. DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
 

ESAS NO : 2023/1158 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Mardin İli Derik İlçesi Zeytinpınar Mahallesi

ADA NO : 475
PARSEL NO : 22
MALİKİN ADI VE SOYADI : Alev Neval TURAN,Burkay ÇAMÇİ,Fatime Zuhra DURAN,Gamze ERGİN,Gülbin ÖNCEL,Leyla ÖNCEL,Mehmet ÇAMÇİ,Mehmet Cebrail CİZRELİOĞLU,Mehmet Sinan ÇAMÇİ,Mervan CAN,Neytullah ÇAMÇİ,Remziye ALIŞ,Rojhat CİZRELİOĞLU,Samahat BOZAN,Tarık CİZRELİOĞLU,Tüğçe Rahşan CİZRELİOĞLU,Uğur ÇAMÇİ,Yaprak Özlem ÇAMÇİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası yazılı taşınmazın bulunduğu yer, parsel, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazda 2942 Sayılı Yasa Hükümlerince Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup;
a-)İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceğine,
b-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Derik Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerin ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-)İş bu ilanın yukarıda adı yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02016101