Derik Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 17.04.2024 00:16
T.C. DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1160 Esas
 
KAMULAŞTIRMA İLANI
 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Mardin İli Derik İlçesi Zeytinpınar Mahallesi
ADA NO : 475

PARSEL NO : 34
MALİKİN ADI VE SOYADI :MÜTEVEFFA Ali ÖZTEMEL(Mirasçıları;Ayşe ÖZTEMEL,Cemile ÖZTEMEL,İlhan ÖZTEMEL,Ayten ÖZTEMEL,Burhan ÖZTEMEL)
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası yazılı taşınmazın bulunduğu yer, parsel, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazda 2942 Sayılı Yasa Hükümlerince Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup;
a-)İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceğine,
b-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Derik Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerin ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-)İş bu ilanın yukarıda adı yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02016134