Derik Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 17.04.2024 00:17
T.C. DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
 

ESAS NO : 2023/824 Esas

14/03/2024

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Mardin İli Derik İlçesi Zeytinpınar Mahallesi
ADA NO : 461
PARSEL NO :30
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 397,66
MALİKİN ADI VE SOYADI :Muazzez Ertekin Tunç
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.

Yukarıda dosya numarası yazılı taşınmazın bulunduğu yer, parsel, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazda 2942 Sayılı Yasa Hükümlerince Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup;
a-)İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceğine,
b-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Derik Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerin ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-)İş bu ilanın yukarıda adı yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02016138