Akçakoca Sulh Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 15.05.2024 00:02
İLAN

T.C. AKÇAKOCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/10

DAVACI : DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ -
VEKİLİ : Av. ŞÜKRAN TAŞDEMİR ELBİRLİK - [16578-75669-13398] UETS
DAVALILAR : 1- ADNAN ŞAHİN-
2- GAMZE GÜNAÇTI-
3- HAMDİ ŞAHİN-
4- MURAT ŞAHİN
5- MUSTAFA ŞAHİN-
6- NAZAN ŞAHİN-
7- NERİMAN ŞAHİN
8- SEMİH ŞAHİN-
9- SONER ŞAHİN-
10- ŞEVKET ŞAHİN-
11- ŞÜKRÜ ŞAHİN-
12- TANER ŞAHİN-

SAYIN MUSTAFA ŞAHİN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Düzceİli Akçakoca İlçesi Edilli köyü 120 ada 16parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 27/06/2024 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İlan yapılacak kişi: MUSTAFA ŞAHİN -

#ilangovtr Basın no ILN02031415