İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 15.05.2024 00:03
İLAN
 
İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
 

Esas No: 2024/105 Esas Karar No: 2024/137 sayılı Davacı HATİCE NUR ŞAHİNGÖZ tarafından mahkememizde açılan Ad Düzeltilmesi davası sonunda; Davanın KABULÜ ile, Sivas İli, Gemerek İlçesi, Eşikli Köy/Mah., Cilt :23 , Hane:9, BSN:168'de nüfusa kayıtlı 17*******64 T.C. Numaralı Özer ve Suna'dan olma 04/07/1999 doğumlu Hatice Nur olan isminin Nur Defne olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup ilanen tebliğ olunur. 07/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02031437