Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi

GİRİŞ 15.05.2024 00:04
T.C.
BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
 

İ L Â N

DOSYA NO : 2022/491
KARAR NO : 2022/651

Mahkememizin 2022/491 Esas sırasına kayıtlı dava dosyasında Bina Altına Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan yapılan yargılama sonucunda verilen 13/12/2022 tarihli 2022/491 Esas 2022/651 Karar sayılı gerekçeli kararının Jamal ve Dhıkra Noorı oğlu,1984 Irak doğumlu, Müşteki AWS JAMAL TAHSEEN ' e 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02031441