Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 15.05.2024 00:05
T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
 

ESAS NO : 2024/134 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Sivas Belediye Başkanlığı tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esas numarası yazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;
Aşağıda esas numarası, tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazın belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10 maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Davalarda husumet Sivas Belediye Başkanlığı'na yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal Sivas Belediye Başkanlığı adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Merkez Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı davanın duruşması 03/07/2024 günü saat 11.00 de Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.02/05/2024

1-2024/134 Esas-Tapu kaydı: Sivas, Merkez, Çayyurt Mahallesi, 732 ada, 31 parsel sayılı taşınmazın. Davalılar-1-Servet AYDIN, Ahmet AYDIN, Fatih AYDIN, Durna SAĞ, Dürdane SALMANLI, Songül DİVARCI, Turan SAĞ, Celal SAĞ, Halil SAĞ, İdris SAĞ, Hafize SAĞ, Zeliha KAYACIK, Gazi SAĞ, Ayşe TORAMAN, Hanifi SAĞ, Yaşar SAĞ, Adem SAĞ, Mehmet SAĞ, Raziye ÇUKURYURT, Fadime CERAN

#ilangovtr Basın no ILN02031744