İzmir 3. Aile Mahkemesi

GİRİŞ 15.05.2024 00:07
İLAN
İZMİR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN
 

ESAS NO : 2022/264
KARAR NO : 2023/745

Davalı: ADNAN TUNÇ :(T.C.30....28)

Davalının bilinen son adresi:Şafak Mah., 3418 Sok. Gündem Park B Blok, N.1B İç Kapı No: 35, Merkez /Batman
Davacı Elif Tunç tarafından davalı Adnan Tunç aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasında yapılan yargılama sonunda 14/12/2023 tarihinde Davalı Adnan Tunç hakkındaki davanın kabulüne , tarafların BOŞANMALARINA, Tarafların müşterek çocukları Merve Tunç,Elanur Tunç,Ravza Neval Tunç ve Muhammed Beytullah Tunç'un velayetlerinin davacı anneye bırakılmasına, her ayın 1. ve 3. Hafta sonları Cumartesi günü saat 17:00 ile Pazar günü saat 17:00 arasında, dini bayramların 2. günü saat 09:00'dan 3. günü saat: 17.00'a kadar, yarı yıl tatilinin ilk haftası cumartesi günü saat 10:00'dan takip eden cumartesi günü saat 10:00'a kadar bir hafta süre ile ayrıca her yıl 1 Temmuz günü saat 10:00'dan 31 Temmuz günü saat 17:00'a kadar bir ay süre ile babanın velayeti anneye bırakılan çocukları yanına aldırmak sureti ile görebilmesine, böylelikle baba ile çocuklar arasında kişisel ilişki kurulmasına, Tarafların müşterek çocukları için dava tarihi olan 29/04/2022 tarihinden itibaren boşanma kararının kesinleştiği tarihe kadar geçerli olmak üzere aylık 300,00'er TL toplam 1.200,00 TL tedbir nafakasının davalı baba Adnan Tunç'tan alınarak davacı anneye verilmesine, Boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere müşterek çocuklar için aylık 800,00'er TL iştirak nafakasının davalı baba Adnan Tunç'tan alınarak davacı anneye verilmesine, Fazlaya ilişkin nafaka taleplerinin REDDİNE, Davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile 25.000,00 TL maddi-25.000,00 TL manevi tazminatın davalı Adnan Tunç'tan alınarak davacı kadına verilmesine, Fazlaya ilişkin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine, 269,85 başvurma harcı ve 269,85 TL peşin harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, kovuşturma giderlerinden karşılanan 7.684,60 TL Adnan Tunç'tan tahsili ile hazineye gelir kaydına, 17.900,00TL vekalet ücretinin davalı Adnan Tunç'tan alınarak davacıya verilmesine, karar taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davacı ve davalının yokluğunda karar verilmiş olup, işbu karar tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan davalı Adnan Tunç 'a ilanen tebliğ olunur.
İş bu tebliğin, ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kendisine tebliğ olunur. 30/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02031828