İst. Ana. Cum. Başsav. Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu

GİRİŞ 19.05.2024 00:03
T.C. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
 

Soruşturma No : 2020/177416 Soruşturma
Karar No : 2020/7941

DAVA AÇILMASININ ERTELENMESİ

DAVACI : K.H.

ŞÜPHELİ : ILHAM NURADDIN GAGNADZE, NURETTİN Oğlu LEYLA'den olma, 1985 doğumlu, ili, ilçesi, köy/mahallesi, cilt, aile sıra no, sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet eder.
SUÇ : Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma
SUÇ TARİHİ : 02/10/2020

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Yukarıda adres ve kimliği yazılı bulunan şüphelinin olay tarihinde sevk ve idaresindeki 16 AIM 177 plakalı araçla Sancaktepe, Tem Otoyolu üzerinde seyir halinde iken maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı, alkol metre cihazı ile yapılan ölçümde şüphelinin 0,79 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, şüphelinin alınan savunmasıda ikrarda bulunduğu ve alkollü olarak araç kullandığı için pişman olduğunu beyan ettiği,
11.06.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6487 Sayılı Yasanın 19. Maddesi ile değiştirilen KTK nun 48/7. Maddesine göre, alkol kontrolü ile yapılan tespit sonucunda, "Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi halinde, ayrıca Türk Ceza Kanunununilgili hükümleri uygulanır. " şeklinde değişiklik yapıldığı, buna görede 0.50 promilden fazla alkol ile araç kullanırken kaza yapmanın, TCK179.mmaddesine girdiği anlaşıldığı, dosyada bulunan tutanaklar, şüphelinin ikrar içerir ifadesi, alkol fişi ve diğer tüm evrak kapsamından, şüphelinin 0.86 promil alkolün etkisi ile emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanırken kaza yaparak üzerine atılı suçu işlediği hususunda hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe ve delilin bulunduğunun anlaşıldığı ancak,
5271 sayılı CMK'nın Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi başlıklı 171. Maddesinin 2. Fıkrasında, Cumhuriyet Savcısının uzlaştırma ve önödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süre ile ertelenmesine karar verebileceğinin düzenlendiği,
Yapılan incelemede şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmadığının görüldüğü, soruşturma kapsamından kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği ve kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olacağı kanaatine varıldığı, suçun işlenmesiyle meydana gelen veya tespit edilebilir bir zararın bulunmadığı, bu durumda kamu davası açılmasının ertelenmesi için kanunda aranan koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından,
Şüpheli hakkında üzerine atılı bulunan suç yönünden 5 YIL SÜREYLE KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE
Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde hakkında kamu davası açılacağı, Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlemediği takdirde hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verileceği, Erteleme süresince zamanaşımının işlemeyeceği hususlarının şüpheliye İHTARINA,
Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlemediği takdirde şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine,
Kararörneğinin taraflara TEBLİĞİNE,
Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazı kabil olmak üzere, CMK'nun 172 ve 173. maddeleri maddeleri uyarınca karar verildi. 23/11/2020

#ilangovtr Basın no ILN02035042