Denizli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 19.05.2024 00:04

İLAN

T.C. DENİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
 

ESAS NO : 2023/192 Esas
DAVALI : MEHMET ALİ KARATAŞ Hacıkaplanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi No:2/2 Pamukkale/ DENİZLİ

Davacı Bilal Taşdemir tarafından, aleyhinize 06 BV 6406 plakalı aracın mülkiyetinin adına tespiti ve tescili istemiyle açılan davanın yapılan yargılamasında;
Mahkememizce davalının UYAP sisteminde mevcut mernis adresinin bulunmadığından mahkememizce bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bilirkişi raporunda; dava konusu 2009 model Fiat Bravo 1.4 16V Active model uzantısına sahip LPG tertibatı eklenmiş 06 BV 6406 plakalı aracın, 2023 yılı 4. Ayı için kıymetinin 325.000,00 TL olacağının rapor edildiğinin görüldüğü, HMK 281 maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve duruşma günü olan 12/06/2024 günü saat 09:40'da olduğu hususları, duruşma günü ve bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02035221