Kalecik Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 19.05.2024 00:05
T.C.
Kalecik Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
 
Esas no: 2022/112
 

Ankara İli Kalecik İlçesi Ankara ili Kalecik ilçesi Gökçeören Mah. Köyönü Mevkii 164 ada 4 parsel ve 3 parsele komşu olan 691,745 m² taşınmaz Ankara ili Kalecik ilçesi Gökçeören Mah. Köyönü Mevkii 164 ada 9 parsele komşu olan 5.183,866 m² taşınmaz Ankara ili Kalecik ilçesi Gökçeören Mah. Kıran Mevkii 175 ada 1 parsele komşu olan 2.004,768 m² taşınmaz Ankara ili Kalecik ilçesi Gökçeören Mah. Aztepe Mevkii 182 ada 7 parsel ve 8 parselin yanında yer alan 16.134,680 m² taşınmaz Ankara ili Kalecik ilçesi Gökçeören Mah. Kıran Mevkii 208 ada 4 parsele komşu olan 4.580,367 m² taşınmaz Ankara ili Kalecik ilçesi Gökçeören Mah. Kıran Mevkii 208 ada 4 parsele komşu olan 15.629,857 m² taşınmaz hakkında davacı MUSTAFA YALÇINKAYA tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davası açıldığı, Son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkimin tescile karar vereceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02035164