Hadim Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 21.05.2024 00:01
İ L A N

T.C.
HADİM
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2022/333 Esas
 

DAVALI AHMET ÖKSÜZ

Davacı , DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı AHMET ÖKSÜZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

DAVALI AHMET ÖKSÜZ'e yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporlarının tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02032172