Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 30.05.2024 00:02
İLAN
 
T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
 

Sayı : 2024/169 Esas

Yukarıda belirtilen esas numarası ile mahkememizde açılan gaiplik davası tensip ara kararı gereğince; Muğla, Menteşe ilçesi Karabağlar Mahallesi 64 pafta 316 ada 14 ve 15 parsel sayılı taşınmazlar maliki Feriştah oğlu Yusuf 'un gaip olduğu, taşınmazların kayyumla idare edildiği ve aradan 10 yıldan fazla süre geçtiği anlaşılmakla TMK md. 588 gereğince Feriştah oğlu Yusuf'un gaipliğine karar verilmesi istemiş ve mahkemece ilan yapılmasına karar verilmiş olup; yukarıda yazılı taşınmaz malikinin hayatta olup olmadığı hakkında bilgisi olan kişilerin TMK md. 33 gereğince ilan tarihini müteakip 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02040147