Kahramankazan Sulh Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 30.05.2024 00:05
İLAN
 
T.C. Kahramankazan SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/503 Esas
 

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize (AYŞE YAVUZ ve KEZBAN NEHİR ) açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 16/07/2024 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02039482