Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 30.05.2024 00:06
İLAN
 
T.C. ANKARA 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/304
 

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK DAVALILAR :
1- ADİL ÖKSÜZ
2- ALİ KALYONCU
3- FETULLAH GÜLEN

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalılar Fetullah GÜLEN, Ali KALYONCU, Adil ÖKSÜZ, Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ, Hakan ÇİÇEK, Nurettin ORUÇ ve diğerleri aleyhine açılan ( Kurum Zararı Nedeniyle ) Alacak davasının, 17/07/2023 tarihli dilekçesinde özetle; 15.07.2016 tarihinde Paralel Devlet Yapılanması- Fetullahçı Terör Örgütü tarafından demokrasimiz ve Devletimize karşı gerçekleştirilen kanlı darbe girişimi/terör eyleminin Milletimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Emniyet güçlerimiz sayesinde bertaraf edildiğini, mücadele veren milletimiz, asker ve emniyet mensuplarımızdan şehit ve gazilerimizin olduğunu, terör örgütü mensuplarından çeşitli savaş uçakları ile uçuşlar yapıldığını, halkı korku ve paniğe sürüklemeye çalıştıklarını, milli iradeye sahip çıkmak üzere halkımızın Boğaziçi Köprüsü, Akıncılar Üssü Genelkurmay Başkanlığı, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde direnişe karşı çıkmaya çalıştıkları esnada, mezkur örgüt tarafından uzun namlulu silahlar ile ateş açıldığını, çok sayıda sivil vatandaşın yaşamını kaybetmesine neden olduğunu, bu olay neticesinde Paralel Devlet Yapılanması Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının işlemiş oldukları suçlarla ilgili Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Yasama Organını ortadan kaldırma, TBMM'nin görevini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs ve diğer suçlardan dolayı haklarında iddianameler düzenlendiğini, Türkiye'nin birçok yerindeki Ağır Ceza Mahkemelerinde davaların açıldığını, bahsi geçen darbe esnasında davalıların, ortaya çıkan her türlü tahribattan ve onları engellemeye çalışan devlet güçleri tarafından gerçekleştirilen müdahale ve ortaya çıkan zarardan, 12.239,80 TL ile 12.261,64 USD zarardan sorumlu olduklarını, kamuya ait araçlar, helikopterler ve silahlar kullanılarak halka ve kamu kurumlarına çok büyük miktarda maddi zarar verdiklerinin yanı sıra Kurumlarının manevi bakımdan da yaralandığını, Mahkemeye açılan davanın ise sadece maddi zararlardan ibaret olduğunu, davalılar hakkındaki ceza davaları devam etse dahi olayın oluşu ve eylemde bulunanların katkısı, her birinin eyleminin kasıtlı olması nedeniyle tam kusurlu olduklarını, davalıların eylemleri incelendiğinde Kurumlarının zararıyla ilgili bir inceleme yapılmadığını, ayrıca davalıların mal kaçırma ihtimali olduğundan ötürü davalıların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının, kara deniz ya da hava ulaşım araçlarının, yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacakları üzerine teminatsız olarak ihtiyati haciz kararı konulmasını, bahsi geçen 12.239,80 TL ve 12.261,64 USD mühimmat ve bina hasarından kaynaklanan maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalılardan alınıp Kurumlarına ödenmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 20/A maddesinin 2. Fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde yurt içinde tebligata elverişli bir adres veya 11/02/1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta adresi bildirmediğiniz takdirde ve davada kendinizi avukatla temsil ettirmemeniz halinde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yargılama aşamalarında başkaca tebligat yapılmayarak hüküm verileceği ve hükmün de aynı şekilde yurt içindeki gazetelerden birinin vasıtası ile hükmün tebliğ edileceği İHTAR ve İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02039999