Aydın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 13.06.2024 00:01
T.C.
AYDIN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRAN KURUM :
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ

Ekli Listede Ada Parsel ve Taraf bilgileri gönderilen 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A:Ş adına kayıt ve tesciline,

a-) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ye Husumet Yöneltilerek İdari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltme davası açabilecekleri,

b-) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik Dağıtım A:Ş adına tescil edileceği, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

DOSYA NO TAŞINMAZ BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALİKİ ADA PARSEL NO TAŞINMAZ VASFI KAMULAŞTIRILAN ALAN
2023/726 AYDIN-EFELER-YUKARI KAYACIK MAH. Durmuş Bircan
Leker Çoban
Ayşe Tekin
Mustafa Koralı
Emir Ayşe Yöntem
Bilal Bircan
107 ada 21 parsel İNCİR BAHÇESİ 368,09 m2 irtifak alanı
2023/728 AYDIN-EFELER ORTAKÖY MAH Fatma Dal
Yusuf Dal
Fadime Akkaya
Süleyman Dal
Pakize Avşar
Hacer Dal
141 ada 3 parsel
144 ada 2 parsel
Kerpiç Ev ve Tarla 6,56 mülkiyet m2 321,65 m2 irtifak alanı
353,91 m2 irtifak alanı
2023/730 AYDIN-EFELER YILMAZKÖY MAH Ahmet Üzen 129 parsel Tarla ve Zeytinlik 6,25 mülkiyet 3049,39 m2 irtifak alanı
2023/732 AYDIN-EFELER DOMALAN MAH. Tunçay Çetin 220 parsel Zeytinlik 3397,5 m2 irtifak alanı
2023/736 AYDIN-EFELER KENGER MAH. Ayşe Abak
Adile Huntürk
Mustafa Bilge
Keziban Özden
Bayram Abak
418 parsel Sebze Bahçesi 270,46 m2 irtifak alanı

E

#ilangovtr Basın no ILN02047185