Kocaeli 7. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği

GİRİŞ 13.06.2024 00:04
İLAN
KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
 
ESAS NO : 2021/557

KARAR NO : 2023/261

DAVACILAR: 1-Habip AŞI, 2-Recep AKCAN
DAVALI: Yapıteks İnşaat Mühendislik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli kararı ve davacıların istinaf başvuru dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve davacılar vekili Av.Necmi Emrah Karaman'ın istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:
Davanın Hukuki Yarar Yokluğundan Usulden REDDİNE,
Alınması gereken 269,85-TL harcın peşin alınan 170,78-TL harçtan mahsubu ile bakiye 99,07-TL harcın davacı taraftan alınarak hazineye irat kaydına,
Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
Bir kısım davalılar vekil ile temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT hükümleri uyarınca 10.000,00-TL vekalet ücretinin davacı taraftan alınarak bir kısım davalılara verilmesine,
Gider avansının artan kısmının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair, Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren mahkememize Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi'ne gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile 2 haftalık süre içinde İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin ve bir kısım davalılar vekillerinin yüzüne karşı, bir kısım davalıların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 28/09/2023
Davacılar vekilinin Mahkememizin yukarıdaki hükmünün kaldırılmasını ve istinaf talebinin kabulüne ilişkin 19/01/2024 tarihli istinaf dilekçesi ve mahkememiz hükmü davalı Yapıteks İnşaat Mühendislik Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02047533