Beykoz İcra Dairesi

GİRİŞ 16.06.2024 00:01

T.C.

BEYKOZ

İCRA DAİRESİ

2023/2760 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2760 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer,

Özellikleri :İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, Saip Molla Çiftliği Mevkii, 6 Parsel, Ticaret Merkezi 1-A, 20. Kat 3+1, A 116 vasıflı taşınmaza ait. Beykoz Tapu Müdürlüğü’nün 24.08.2023 tarihli bilgi amaçlı sorgulamasına ait kaydına göre, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, Saip Molla Çiftliği Mevkii, 6 Parsel, Ticaret Merkezi 1-A Blok, 20. Kat, A 116 Bağımsız Bölüm, 2292.187,00 yüzölçümü, 13/615750 arsa pay/paydalı, Mesken Taşınmaz üzerinde aşağıda listelenen irtifak kayıtları bulunmaktadır. TEİAŞ Genel Müdürlüğü Lehine 92482 m2’lik Kısımda İrtifak Hakkı. (Tarih: :02-12-1986 -Yevmiye :2420) Taşınmaz üzerinde aşağıda listelenen beyanlar bulunmaktadır. Kat mülkiyetine çevrilmiştir.(Tarih: :28.04.2017 -Yevmiye :3953)Yönetim Planı Değişikliği : 17.01.2015 (Tarih: :27-01-2015 -Yevmiye :690)Yönetim Planı Değişikliği : 27.01.2015 Taşınmaz üzerinde birden fazla haciz şerh kaydı bulunmaktadır. Değerleme konusu taşınmaz, Acarlar Mahallesi Acarkent Sitesi, Acarblu Rezidans Ticaret Merkezi 1-A, 20. Kat,No:A116 kapı sayılı yerdedir. Harita-Plan Hudutları ve sahası itibariyle değerlendirme konusu taşınmazın yerine uygun olduğu, doğru yere Kıymet Takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmaz Beykoz Belediyesi sınırları içindedir. Taşınmaz 12.04.1988 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre TAKS: 0.06 - Özel Orman Alanı imarlıdır. Orman Bakanlığı'ndan alınan 30/03/1987 tarih ve 0698 sayılı ön izin; 22/12/1987 tarih ve 21 olur sayılı kesin izin doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile orman Bakanlığınca onaylı 12/04/1988 tarihli 1/1000 vaziyet planı kapsamında konut ve ticari alanlara izin verilmiştir. İstanbul III numaralı Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunun 11/05/1995 tarih ve 7755 sayılı kararı ile tespit edilen Doğal sit alanında (Beykoz İlçesi Mücavir alanında) kalmaktadır. 05/06/1996 gün 8284 sayılı kararı eki 1/25000 ölçekli sit derecelendirme paftasında II. derece sit alanı olarak tanımlanmış alanda kalmaktadır. *İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 31/01/2018 tarihli esas ve 2018/163 nolu kararı ile parselin yer aldığı bölgede, 1/1000 ölçekli Beykoz 1.bölge koruma amaçlı uygulama imar planının tamamı iptal edilmiştir. Değerleme konusu taşınmaz; Acarlar Mahallesi Acarkent Sitesi, Acarblu Rezidans Ticaret Merkezi 1-A, 20. Kat,No:A116 posta adresinde yer almaktadır. İlçe merkezine yakın mesafede yer alan taşınmazın ulaşımla ilgili sıkıntısı yoktur. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle mesken amaçlı 3-4 katlı villa şeklinde yapılaşma ve ticaret merkezi olarak geçen yüksek katlı binalar mevcuttur. Dava konusu taşınmazın konumlu olduğu bina Ticaret Merkezi 1-A blokta konumludur. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği market benzeri ticari birimler ve sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar ~500 m mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge üst düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet amaçlı tercih edilmektedir. Ana ulaşım güzergahı olan İstanbul Caddesi, Çubuklu-Çiftlik Caddesi ve Riva Yoluna yakın mesafede olması ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Taşınmaza ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Beykoz Belediyesi İmar Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Beykoz ilçesi, Acarlar mahallesi, 1-2 pafta, 6 parsel sayılı Saip Molla (1) Özel Ormanı'nda; Orman Bakanlığı'nca tatbiki uygun görülerek kesin izne bağlanan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 12/04/1988 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli vaziyet planı ve vaziyet planında yer alan 117 adet (A) tipi villa , 835 adet (B) tipi villa, 500 adet (C) tipi villa ile diğer sosyal ve ticari tesisler için ( kulüp binası, kapalı spor salonu, idari hizmetler binası, kolej + spor salonu - ilkokul + spor salonu, ticaret merkezi(1-2), çarşı, kültür merkezi, hastane, akaryakıt istasyonu, depolama tesisleri, satış birimleri, lojmanlar, kır kahvelerine ait onaylanan mimari avan projelere uygun şekilde belediye tarafından mimari projeler tasdik edilmiş ve 12/04/1988 tarihinde yapı ruhsatı düzenlenmiş ve inşaatları tamamlanmayan villalara, diğer sosyal tesis ve ticari tesisler için beş yıllık yasal süreler sonunda (21/04/1993-03/04/1998-31/03/2003-26/03/2008-28/03/2013) yapı ruhsatları yenilenmiştir. Ticari merkezi 1 ve 2 blokları 23/07/2014 yılında tadilat ruhsatı verilmiştir. A ve B Bloklar 19.04.2017-4291 nolu iskan almıştır.(Taşınmazın dosyasında olumsuz evrak bulunmamakta olup, ha evvel yapılan raporlar kapsamında elde edilen dosyada yer alan mahkeme kararları değerlemede dikkate alınmıştır. İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 23.12.2011 tarihli 2011/2067 nolu kararında yapı ruhsatlarının iptalinde hukuka uyarlılık görülmediği belirtilerek reddine karar verilmiştir. Beykoz Belediye Başkanlığının ruhsatların iptalini istemekte haksız bulunmuştur. Beykoz 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.02.2020 tarihli, 2020/5 nolu kararında Orman Yönetiminin kat mülkiyeti iptali istemi reddedilmiş olup tapu kaydındaki davalıdır şerhinin kaldırılmasına karar verilmiştir. Temyiz yolu açık bırakılmıştır. Temyiz süreci devam ettiği bilgisi edinilmiştir. Temyiz mahkemesinin devam ettiği tarafımızdan değerlendirilmiştir. İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 31.01.2020 tarihli, 2020/177 nolu kararında taşınmazın ilk 12.04.1988 tarihli yapı ruhsatının iptaline karar verilmiştir.) Kıymet takdirine konu taşınmaza ait mimari proje Beykoz Tapu Müdürlüğü ve Beykoz Belediyesi’nde onaylı mimari projeler incelenememiş olup, kat planı projenin yönetiminden temin edilmiştir. Kıymet takdirine konus taşınmazın bulunduğu Ticaret merkezi 1-A blok bodrum+zemin+asma kat+21 normal katta, 120 adet mesken nitelikli bağımsız bölümden oluşmaktadır. Kapalı/açık otopark, kata 4 asansör, spor salonu, sosyal tesisler, güvenlik, consierge hizmeti vb. bulunmaktadır. Kıymet takdir konu 20. Kat- A116 nolu bağımsız bölüm yönetim tarafından verilen mimari projesinde; giriş holu (14,65 m2), salon (65,09 m2), mutfak (22,40 m2), oda+banyo (16,19 m2), oda+ banyo (16,39 m2), ebeveyn odası (34,32 m2), ebeveyn banyosu (7,12 m2), çamaşır odası (7,05 m2), miafir wc (3,20 m2), teras alanı (35,86 m2) alanlarından oluşmaktadır. 3+1 tipte olup; net 186,41 m2+35,86 m2 teras alanı- brüt duvarlar dahil kullanım alanı 241,04 m2’dir. Mevutta kıymet takdirine konu A116 nolu bağımsız bölüm ile bitişiğinde yer alan A117 nolu bağımsız bölüm aralarındaki duvar kaldırılarak tek daire haline dönüştürülmüş olup, yaklaşık brüt duvar ve teraslar dahil kullanım alanları 414,57 m2 alanlı olarak kullanılmaktadır. Ancak kıymet takdirine konu daire A116 nolu daire olup, mevcutta bitişiğinde konumlu A117 nolu daire ile aralarında yer alan duvar kaldırılarak tek daire olarak kullanılmaktadır. Kıymet takdiri yapılırken yalnızca A116 nolu daire dikkate alınmıştır, dairenin satışa konu olması durumunda onaylı mimari projelerinde yer alan duvar inşa edilerek dairelerin ayrılması gerekmektedir. Dairelerin ayrılması için gerekli inşa maliyeti raporun sonuç kısmında belirtilmiştir. Kıymet takdirine konu A116 blokta mimari projesinden farklı olarak yatak odaları aralarındaki duvar kaldırılarak tek hacime döndürülmüştür ve odalardaki banyo-wc hacimlerinden biri giyim odasına dönüştürülmüştür. A116 nolu daire mevcut durumda 2+1 tipte dizayn edilmiştir. Salon, oda ve antre döşemeleri massif parke, ıslak zeminler seramik kaplıdır. Mutfak tezgağı granit, dolaplar laminedir. Mutfakta ankastre fırın, bulaşık makinesi, ankastre beyaz eşya ve davlumbaz mevcuttur. Binada; Sprinkler sistemi, otopark, jeneratör, 24 saat güvenlik, spor alanı, kapalı havuz, sauna vb. mevcuttur. Kıymet takdirine konu daire A116 nolu daire olup, mevcutta bitişiğinde konumlu A117 nolu daire ile aralarında yer alan duvar kaldırılarak tek daire olarak kullanılmaktadır. A117 nolu daire borçluya ait olmayıp satışa konu değildir. Kıymet takdiri yapılırken yalnızca A116 nolu daire dikkate alınmıştır, dairenin satışa konu olması durumunda onaylı mimari projelerinde yer alan duvar inşa edilerek dairelerin ayrılması gerekmektedir. Dairelerin ayrılması için gerekli inşa maliyeti raporun sonuç kısmında belirtilmiştir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, Saip Molla Çiftliği Mevkii, 6 Parsel, Ticaret Merkezi 1-A, 20. Kat 3+1, A116 vasıflı taşınmazın değerlemeye konu, borçlu*adına kayıtlı 1/1 hissesinin değeri toplam, 28.000.000,00-TL.(Yirmisekizmilyon-Türklirası) kıymet takdir edilmiştir. Değerlemeye konu taşınmazın projesine uygun hale getirilmesi için 50.000.-TL maliyet gerekmektedir. Proje ihale alıcısı tarafından bilirkişi raporunda belirtilen bedel ödenerek eski hale getirilecektir.

Adresi : Çavuşbaşı Mahallesi, Saip Molla Çiftliği Mevkii, 6 Parsel, Ticaret Merkezi 1-A Blok, 20. Kat,3+1/ A116 Bağımsız Bölüm, Mesken Beykoz / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.292.187,00 m2                                                       Arsa Payı : 13/615750

Kıymeti : 28.000.000,00 TL                                                                    KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kayıtlardaki gibi olup Bilirkişi raporunda detaylandırılmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 11:25

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02049950