Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 10.07.2024 00:04
T.C. KARABÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/127 Esas
 

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, tarafından tarafları niteliği aşağıda yazılı bulunan taşınmazın davacı Karabük Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden kamulaştırma işlemine karşı tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği ve yürütmenin durdurulması kararının alındığının belgelendirilmemesi halinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karabük Belediye Başkanlığı

DAVA KONUSU TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YERLER VEDOSYA NO:
2024/127 Esas Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi 642 Ada 1 Parsel

#ilangovtr Basın no ILN02058397