Göle Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 10.07.2024 00:05
T.C.
GÖLE
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
 

İ L A N

ESAS NO: 2024/155 Esas

Davacı YUSUF İSLAM GÜMÜŞ tarafından açılan İflas (Doğrudan Borçlu Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 178)) davası nedeniyle;
İİK. 178, 178/1, 178/2, 179 ve 166. Maddesi uyarınca ilandan itibaren 15 gün içerisinde alacaklıların davayı müdahale veya itiraz ederek, borçlunun iflas talebi hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini istemeleri, davaya müdahale ve itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilmeleri ile delillerini sunmaları için bu şekilde tebliğ ve ilanların yaptırılmasına karar verilmiştir.
Dava konusu nazara alındığında, HMK 320 maddesi gereğince ön incelemenin duruşmalı olarak 15/10/2024 günü saat 11:00'da mahkememiz duruşma salonunda yapılmasına, taraf ve ilgililerin duruşmada hazır bulunmaları, hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında karar verileceği hususu tebliğ olunur. 26/06/2024

#ilangovtr Basın no ILN02058627