Kimler iş güvenliği uzmanı çalıştıracak?

Ülkemizdeki işkazası sayısının oldukça fazla olması, aileleri, çalışanları ve işverenleri mağdur ettiği gibi, ayrıca devlete de ciddi kayıplar vermektedir.

  • GİRİŞ27.09.2012 09:37
  • GÜNCELLEME27.09.2012 09:37

Maalesef ülkemiz dünyada en fazla iş kazası olan ülkelerden birisidir. Yapılan bütün uyarı ve denetimlere rağmen işkazası sayısında ciddi bir azalma olmadı.

İşte hem kazaları azaltmak ve bilinçli çalışmayı sağlamak, hem de iş sağlığı ve güvenliğini çalışma hayatının her alanında etkin kılmak için yeni iş sağlığı ve güvenliği yasası yayınlandı ve kademeli olarak yürürlüğe girecek. Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenlere bir takım yükümlülükler getirildi.

İşyerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa vadeli sigorta kolları prim oranı da dikkate alınmak suretiyle “az tehlikeli” , “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” olarak sınıflandırılacak, sınıflandırma yayımlanacak bir tebliğ ile belirlenecek.

Eğitim verilecek

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin aldırılmaması, tekrarlanması gereken durumlarda tekrarlanmaması (Md.17/1) durumunda her bir çalışan için 1.000,00 TL para cezası uygulanacak.

Risk değerlendirmesi yapılacak

İşverenlerin risk değerlendirmesi yapması veya yaptırması, acil eylem planı yaptırması, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim verdirmesi, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırması gibi önemli yükümlüklerle karşı karşıya olacak.

Risk değerlendirmesinde; belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, işyerinin tertip ve düzeni, genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu  gibi konular dikkate alacak.

İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirleyecek. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmaması/yaptırılmaması (Md.10/1) 3.000,00 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500,00 TL idari para cezası uygulanacak.

İş güvenliği uzmanı çalıştırılacak

İşyeri için belirlenmiş olan tehlike sınıfı, aynı zamanda çalıştırılacak iş güvenliği uzmanının yetki belgesi ve Kanunun ilgili maddelerinin yürürlüğe girişi açısından da etkili olacaktır. “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri (A) sınıfı, “Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri en az (B) sınıfı, “Az Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişileri çalıştıracak veya dışardan yetkili kurumlardan hizmet alacak.

Kademeli olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getiriliyor.

-Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30.06.2014),

-50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra (30.06.2013),

- 50'den fazla çalışanı olan az tehlikeli,  tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek.

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdamı ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi söz konusu olacak. Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilecek. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilecek. Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilecek. İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine uyulmaması durumunda ciddi para cezaları uygulanacak.

Dr. Resul Kurt - Haber 7

info@resulkurt.com

twitter.com/resulkurt34

Bu yazıya ilk yorum yapan sen ol

Haber7 Mobil Sayfa Banner'ı Kapat