İslâm ükelerinin başında bulunanlara çağrı

.

 • GİRİŞ17.10.2023 10:50
 • GÜNCELLEME19.10.2023 08:19

Allahu Teala buyuruyor: "Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir.  Gerçekten sen her şeye kadirsin."  (Âl-i İmrân Suresi, Ayet: 26.)

İsrail’in Filistin soykırımı; 7 Ekim 2023’te başlayan Aksa Tufanı Savaşı sonrası, Batı dünyası ile Müslüman dünya arasındaki ilişkiyi sonsuza dek koparacak bir noktaya sürükleniyor. Batı, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa ülkeleri, dünyayı karşısına alarak güven köprülerini bombalıyor. Batı, dünyada kaos yönetimi oluşturmaya çalışıyor: Karanlık, kirli ve kanlı. Köpek balıkları dünyasına doğru hızla ilerliyoruz. Büyük balıkların küçük balıkları rahatça yuttuğu bir dünyaya doğru..

AKDENİZ, KARADENİZ VE HİNT-PASİFİK

ABD ve İngiltere, içinde Rusya ve Çin’e üstünlük sağladıktan sonra Birleşmiş Milletler’i dünya devleti ilan etmek istiyor. Gücü yeten yetene bir dünya, insanlığın köleleştiği, azgınların cenneti haline gelmiş bir dünya.. 1952’de BM’nin kuruluşuyla başlayan bu uluslararası süreç, son aşamasına (2027 – 2052) giriyor.

İsrail, ABD’nin bir yıldızla bayrakta gösterilmeyen eyaleti. Sezai Karakoç, yıllar önce bu durumu tespit etmişti: "Aslında Amerika İsrail’den, İsrail de Amerika’dan soyutlanamaz. Bunlar birbirlerinden ayrı iki ülke değil gerçekte, İsrail Amerika demektir, Amerika İsrail. İsrail, küçük Amerika’dır; Amerika, büyük İsrail. Diğer bir ifadeyle, Amerika ile İsrail, adeta aynı ülkenin iki parçası gibidir. Diğer bir ifadeyle, İsrail, Ortadoğu’daki Amerika’dır, Amerika’nın öncü gücüdür."   

İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan’la birlikte ABD’nin Orta Doğu’daki stratejik merkezidir. Karadeniz'de stratejik merkez, Bulgaristan ve Gürcistan ile birlikte Ukrayna’dır. Hint – Pasifik denizindeki strtejik merkez de Japonya ve Güney Kore ile birlikte Avustralya. ABD ve İngiltere üç stratejik merkez oluşturmuş; üç denizde üstünlük sağlamaya çalışıyor.

ABD, İngiltere ve  Avrupa devletleri, Orta Doğu’da tetikçiliklerini yapan İsrail’e karşı öyle bir fanatizm ortaya koydular ki; hiçbir millet, hiçbir devlet, hiçbir insan onlara güvenmeyecektir. Aksa Tufanı Savaşı sonrası süreçte ABD ve Avrupa’dan yapılan açıklamaları tek tek sıralayın; nefretten, ırkçılıktan, öldürme düşüncesinden başka hiçbir şey görmeyeceksiniz. İsrail’in Filistin’deki Siyonist soykırımından bile beter bir çılgınlık çıktı ortaya Batı’da.

İSLÂM ÜKELERİNİN BAŞINDA BULUNANLARA ÇAĞRI’

İslam aleminin dağınıklığının bedelini Filistin ödemektedir. 20. yüzyılın son yarısında ve 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde İsrail’in dünyanın gözü önünde Filistin’de Siyonist soykırımı gerçekleştirebilmesi İslam milletinin dağınıklıktan dolayı güçsüz düştüğünü gösteriyor. Burada Sezai Karakoç’un Ocak 1991’de Diriliş Dergisi’nde yaptığı ‘İslâm Ükelerinin Başında Bulunanlara Çağrı’sını hatırlamakta fayda var:

‘’Size sesleniyorum. İslam ülkelerinin başında bulunan cumhurbaşkanları, başkanlar, krallar, size sesleniyorum. Türkiye’nin, Mısır’ın, İran’ın, Suriye’nin, Ürdün’ün, Pakistan’ın, Tunus’un, Cezayir’in, Fas’ın ve diğer İslam ülkelerinin başında bulunanlar size sesleniyorum.

Bulunduğunuz yere nasıl geçmiş olursanız olun ister kaderin sevkiyle veya cilvesiyle, ister babadan dededen size geçen veraset hakkıyla ister alnınızın teriyle, ister hak ve hukukla, ister kuvvet zoruyla halkınızın yönetimini ele geçirmiş bulunun, size sesleniyorum ve diyorum ki, tarihin en kritik göreviyle, en ağır sorumluluğu ve ödeviyle karşı karşıyasınız. Bu görevi çoktan yerine getirmeniz lazımdı şimdiye kadar. Şimdi, hülûl etmiş vâdenin son deminin son demidir.

Bu görev nedir? Bu görev, derhal bir araya gelip bir SAVUNMA ANLAŞMASI yapmanız ve bunu harfi harfine uygulamanızdır. Yani herhangi bir İslam ülkesine saldırı olursa, ona hep birden karşı koyma hususunda anlaşmak durumuyla karşı karşıyasınız.

Neden böyle bir anlaşmaya ihtiyaç vardır? Batı ülkeleri Körfez’in petrol bölgesini işgale başlamıştır da ondan. O işgal bitince hep birden Irak’a saldıracaklardır. Bunun için de bahane hazırdır. Bu bahaneyi, Irak, Kuveyt’i işgal etmekle bizzat kendisi vermiştir. Irak’ın işi bittikten sonra, teker teker birer bahane ile sizin ülkeleriniz aynı batılı ülkelerin hava, deniz ve kara kuvvetlerinin saldırısına uğrayacaktır. Tıpkı Moğolların İslam ülkelerini zapt etmeleri gibi. O zaman, ülkenin biri alındığında, komşusu seyirci kalıyordu. Ama hemen ardından sıra kendisine geliyordu. Tıpkı Endülüs’teki parçalanmadan sonra olduğu gibi. Bir beylik, İspanyolların vahşi saldırısına uğradığında öbürleri hareketsiz ve cansız, kurbanlık koyun gibi sıranın kendisine gelmesini bekliyordu.

Ülkelerinizi aynı duruma düşürmeyiniz, tarihten ibret alınız, ey başkanlar, cumhurbaşkanları, krallar! Siz böyle bir anlaşma girişiminde bulunduğunuzda, batılı ülkeler engel olmaya kalkışırlarsa, işte o vakit, böyle bir anlaşmanın zarureti çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Eğer onlar petrol bölgesinden sonra ülkelerimize saldıracaklarsa, bu savunma anlaşmasını yapmayıp ihmal etmemiz bize çok pahalıya mal olacaktır. Batılıların ülkelerimize saldırma niyetleri yoksa ve iddia ettikleri gibi Irak bize saldıracaksa, böyle bir savunma anlaşmasından işkillenmemeleri gerekir. Bu savunma anlaşmasında, kim saldırırsa onunla savaşılacağı zikredileceğine göre, bundan gocunacak olanın niyeti kötü demektir. Kötü niyetli değillerse, böyle, bir savunmaya yönelik anlaşmayı desteklememeleri için bir sebep olmamalıdır.

Ey krallar, hükümdarlar, başkanlar, cumhurbaşkanları! Saniyelerin kıymetli anlarını yaşıyoruz. Vakit kaybetmeyiniz, bir araya geliniz, İslam ülkelerinin sigortası gibi, kutlu savunma anlaşmasını derhal imzalayınız. Bunu yapmadığınız takdirde, talihsiz halkların çocukları, kıyamete kadar, tarihle birlikte bu ihmalinizi elbet hayırla yad etmeyeceklerdir.

Otuz senedir yazıyorum. Tüm eserlerimde Batı’nın bir gün gelip petrol bölgesini işgal edeceğini, sonra teker teker öbür ülkeleri istilaya girişeceğini açık ve seçik bir şekilde yüzlerce kez yazdım. Bugün ne yazık ki, bu öngörüm tahakkuk etmeye başladı. Keşke yanılsaydım. Keşke yalancı çıksaydım!

Kuveyt’in işgalinin ardından yaptığım yorum bugün, yani dört ay sonra, gazete manşetlerine geçti. Şimdi de yakın gelecek için sizi uyarıyorum; harekete geçin, protokolü bir kenara itin  -Protokol, bir şekil, bir usul meselesidir ve esas içindir-.  Protokol, esasa engel olmamalıdır. Engel olursa zararlı olmuş demektir, onu çiğnemek gerekir. Evet, protokollerin, diplomatik geleneklerin mahkûmu olmayınız, hâkimi olunuz. Çünkü, bütün bunlar, halkların güveni içindir, yoksa o güveni sarsma pahasına muhafazası gerekli kurallar değildirler. Diplomatik kurallar, evrensel insan hakları ilkeleri değildir. Özgür yaşamak isteyen halkların başları olarak sizler, tüm kuralları bu açıdan görmeye ve değerlendirmeye mecbursunuz. Kuveyt’ten çekilirse Irak’ı da savunma birliğine alınız. Çünkü: batılılar ne yapıp yapıp sizlerle Irak’ı çarpıştırmak istiyor.

Hiçbir çağrı, hiçbir yazı, hiçbir mektup benim size yönettiğim bu çağrıdan daha açık yazılamaz. Ben hatırlatma görevimi yerine getiriyorum. Eğer mümkün olsa ve bir etkisi bulunsa, her birinizi ziyaret edip bu anlaşma için sizi ikna etmek isterdim. Fakat, heyhat ki, o güç ve imkânda değilim. Ancak, buradan seslenebilirim. Ve işte sesleniyorum.

Vakit kaybetmeden, İslam Birliği Sekretaryasını, gerçek, etkin, askeri, ekonomik ve kültürel bir Birliğe çeviriniz. En azından bir Savunma Paktı haline getiriniz. Bunu yapmanız için kendi kendinizi aşmanız gerekiyorsa, aşınız, bir kerecik olsun aşınız; Allah için, din için, yurt ve milletimiz için kendinizi aşınız. Çünkü: biliniz ki, kim ne derse desin, Batılılarca ne kadar bölünmüş olursa olsun, yurt ve milletimiz, aslında birdir. Bu millet, yekpare bir millettir, bu yurt yekpare bir yurttur. Geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle olacaktır. Bugünkü durum geçicidir, arızî bir fetret döneminden başka bir şey değildir. Her şeyi unutmuş olamazsınız. Rüyalarınızı kurcalayınız, belki benim çığlığımın bir zerresini olsun orada bulacaksınız. Çocukluğunuzu hatırlayınız. Dedenizin, babanızın, annenizin, bu ülke gerçek düşünür ve şairlerinin, er ve erenlerinin size vasiyetlerini hatırlamıyor musunuz?

Bulunduğunuz mevkilerde ebedi kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Dost acı söyler. Biliniz ki, tarihin bu en korkunç anında gerekeni yerine getirmezseniz, fırtınaların en şiddetlisiyle bulunduğunuz zirvelerden yokluğun uçurumuna savrulup gideceksiniz. Kulağınızı, bastığınız toprağa yapıştırınız. Yerin altındaki ölüler, sizden bu masum milleti ve yurdu korumanız için milyonlarca ağızdan sesleniyorlar. Dağlardan, tepelerden, gönüllerden yükselen sesi işitiniz. Gece ve gündüz demeyiniz, gece yarısı da olsa toplanıp anlaşınız. Camilerden, kubbelerden, yazma eserlerin sayfalarından, tüm yurt ve tarih çizgilerinden yükselen sesi işitmek için bir kerecik olsun kendinizi aşınız. Gençliğinizde gelip sizi yoklayan idealleri düşününüz. Etrafınızda uçuşan, nice genci yakıp kavuran idealleri hatırlayınız. Birinci Dünya Savaşında, dinleri, milletleri, yurtları, dinimiz, milletimiz, yurdumuz (ki bunlar birbirine perçinlenmiş kutlu değerlerimizdir, birbirlerinden ayrılmazlar) uğruna canlarını veren, kanlarını kara toprağın içtiği, çöllerde ve gurbetlerde kalmış şehitleri hatırlayınız. Dökülen kanları ve gözyaşlarını hatırlayınız. Annelerin döktüğü gözyaşlarını hatırlayınız.

Birliğin bozulmasının üzerinden yüzyıla yakın bir zaman geçti. Ülkelerimizin kârı ne oldu? Bir parça geriye dönüp baksanız, bir savunma birliği kurmayı, bir hayat memat meselesi olarak görürsünüz. Gözünüze Batılıların çektiği perdeyi yırtıp atmak için bir kerecik olsun kendinizi aşınız ey başkanlar, cumhurbaşkanları, krallar! Şeyhlerin, emirlerin artık gözüken akıbetinden ibret alınız. Çağ, sizi hesaba çekmeden siz çağın hesabını yapınız.

Size, bir milyar Müslüman’ın gönlüne tercüman olduğuma yürekten inanarak sesleniyorum. Vaktin kalmadığını, mukadder anın yaklaştığını haber veriyorum. Kimileri sizin şimdiye kadarki tutumunuzla bu çağrıya layık olmadığınızı söyleyeceklerdir. Öyle de olsa, şimdi iktidarda olduğunuzdan sizi uyarmak bir görevdir. Siz bu görevi yapmazsanız, elbet, büyük devrim olacak ve görev yapacaklar gelecektir. Sizi uyarıyorum, şahıslarınızla ve şahıslarınız dışında tüm İslam dünyasını, büyük İslam milletini uyarıyorum. Büyük uyanış ve diriliş sûrunu üflüyorum. Bu kulakları patlatacak sesi işitmeyeceklere ne yazık! Son anda da olsa uyanıp dirilecek olanlara muştular olsun.’’

Körfez bölgesi işgali sonrası Irak’a saldırıldığı gibi Bosna, Çeçenistan, Afganistan, Somali, Sudan, Suriye, Libya, Yemen başta olmak üzere birçok İslam ülkesi işgaller ve iç savaşlarla yerle bir edilmiştir. Küreselleşme denilen emperyalist politika karşısında insanlık birleşmelidir. Sadece İslam milleti değil, bütün milletler, insanlığın geleceği için derhal yeni ve kararlı adımlar atmak zorunda. Kendilerini ABD ve Avrupa’dan koruyacak bir gelecek inşa etmek, yeni bir dünya kurmak zorunda..

Yorumlar8

 • Kaan 4 ay önce Şikayet Et
  Allah rahmet eylesin ne kadar güzel söylemiş ve ne yazık ki halen bir değişiklik yok birlik olmak açısından
  Cevapla Toplam 1 beğeni
 • enver 4 ay önce Şikayet Et
  bir araya gelemezler zira, petrol gelirleri azgın paralar engel oluyor.
  Cevapla Toplam 3 beğeni
 • Aydin 4 ay önce Şikayet Et
  57 musluman devleti var bir araya gelemedi
  Cevapla Toplam 2 beğeni
 • Aşağımirahmetli 4 ay önce Şikayet Et
  Güzel insanlardan ne kadar güzel uyarılar küffara karşı müslüman devlet yöneticilerine yapılmış, fakat hiç bir tedbir müslüman ülkeler tarafından alınmadığını görüyoruz
  Cevapla Toplam 5 beğeni
 • Zehni 4 ay önce Şikayet Et
  Bir ilk okul mezunu bu düşünceleri yıllardır yorumlara yazıyorum bir islam ülkeleri birliği kurulmazsa bir islam ülkeleri islam adaleti mahkemesi kurulmazsa yahudinin hiristiyanin borusu kıyamete kadar öter kimsede birşey yapamaz
  Cevapla Toplam 5 beğeni
Daha fazla yorum görüntüle
Haber7 Mobil Sayfa Banner'ı Kapat