Halifeliğin Türkiye'ye geçişinin 500. yıldönümü

Mustafa Yürekli, 6 Temmuz 2017’de kutlayacağımız Halifeliğin Türkiye’ye geçişinin 500. Yıldönümünü gündeme getirerek, son beş asırlık dünya ve İslam tarihini tartışmaya açıyor.

 • GİRİŞ10.08.2012 09:37
 • GÜNCELLEME10.08.2012 13:53

Bu tartışmanın, günümüz Türkiye'sinin ufkunu da aydınlatacağını savunuyor.

Dokuzuncu Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim (d. 10 Ekim 1470 - ö. 22 Eylül 1520), Anadolu'da birliği sağlayıp devleti, dünya gücü haline getirirken, Mısır'ı da fethedip İslam dünyasının liderliği olan Halifeliği de İstanbul'a getirmişti. 6 Temmuz 1517'de, Kutsal Emanetler'le birlikte İslam Halifeliği de Osmanlılara geçmiş oldu.

Halifeliğin Türkiye'ye geçişinin 500. yıldönümünü, beş yıl sonra, 6 Temmuz 2017'de kutlayacağız inşallah. Halifeliğin İstanbul'a taşınması büyük bir talih, büyük bir şereftir. Milletimiz Halifelik sorumluluğunu canhıraş bir şekilde, büyük fedakarlıklarla yerine getirmiştir. İslam dünyasının güvenlik sorunlarından hala kendimizi sorumlu tutmamızın temelinde yatan fikir ve duygu, Halifelik kurumunun hala bizde olmasındandır. Görünürde, bu kurumu elimizden alabilecek bir ülke de yoktur.

Önümüzdeki beş yıl boyunca, Halifelik konusu sürekli gündemimizde olmalı; hem devlet, hem de sivil toplum kuruluşları, bir takım hazırlıklar yapmalı. Halifelik makamı bütün boyutlarıyla anlatılmalı ve bu mukaddes kuruma milletimizin verdiği hizmetler gündeme getirilmelidir..

ÜMMETİN VELAYETİNİ ÜSTLENMEK

Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet (30 Mart 1432 - 3 Mayıs 1481), İstanbul'un fethiyle, Anadolu'da birliği sağlamış ve devleti güçlendirmişti. Torunu, dokuzuncu Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim (d. 10 Ekim 1470 - ö. 22 Eylül 1520), devleti dünya gücü haline getirdi.

Yavuz Sultan Selim, babası II. Bayezid'den Tahtı devraldığında 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede, 2,5 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702.000 km2'si Avrupa'da, 1.905.000 km2'si Asya'da, 2.905.000 km2'si Afrika'da olmak üzere toplam 6.557.000 km2'ye çıkarmıştı. Padişahlığı döneminde, Anadolu'daki birlik pekiştirilmiş; Halifelik, Abbasilerden Osmanlı Hanedanına geçmiştir. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek Yolu'nu ve Baharat Yolu'nu ele geçiren Osmanlı, bu sayede doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştır.

Mısır Seferi sonunda Suriye, Filistin ve Mısır, Osmanlı hakimiyetine girdi. Ayrıca Hicaz ve yöresi de Osmanlı topraklarına katıldı. 6 Temmuz 1517'de Kutsal Emanetler Osmanlı eline geçti. Böylece İslam Halifeliği de Osmanlılara geçmiş oldu..

Yavuz Sultan Selim Hanı bu gün daha iyi anlayabiliyoruz: 15. Yüzyıldan itibaren yükselmeye başlayan, günümüzde hava, kara ve deniz alanlarıyla bütün bir yeryüzünü tahakkümü altına alan modern Batı Medeniyeti'ne cevap teşkil eden cevabi çıkışı, Yavuz Sultan Selim Han, bütün bir İslam dünyası adına vermiştir. Yavuz Sultan Selim'in girişimiyle, İslam Dünyasının lideriliğine Osmanlı İmparatorluğu'nu geçirmesi ve Batı'yla güçlü bir şekilde savaşmayı devletin dış politikasının ana ekseni kılması, bugün bile doğru yol olarak önümüzde durmaktadır. Dolayısıyla İslam dünyasını yerel iktidar oyunlarıyla enerji israf etmekten kurtarıp İslam Birliği'ni sağlama, dünya çapında örgütlenen küfrün karşısına güçlü çıkma ve insanlığı İslam'ın adaletiyle barışa kavuşturma misyonu, Yavuz Sultan Selim Han'dan beri, 500 yıldır milletimizin omuzlarındadır.

Yavuz Sultan Selim Han, Batı'ya İslam'ın cevabı olan İslamcılığın kurucusudur. Mısır ve Pakistan İslamcılıkları, birer taşra zihniyeti olarak tepkiseldir ve yetersizdir. Yavuz Sultan Selim Han'dan beri İstanbul Müslümanlığı, modern Batı medeniyetine karşı üretilmiş tek doğru yol ve savunmadır. Yavuz Sultan Selim Han, İran'ı (Şii Safevi Devleti) Mercidabık'ta yenerek Şiraz'dan alim ve sanatçıları İstanbul'a getirdi. Ridaniye'de Memlüklüleri yenerek Mısır'da, Filistin'de, Şam'da, Bağdat'ta ve Hicaz'da ne kadar alim ve sanatçı varsa, hepsini İstanbul'da topladı. İstanbul, İslam dünyasının kültür merkezi oldu; İslam'ı en doğru şekilde anlama, yaşama ve amaçlarını gerçekleştirme, Tevhit mücadelesini verme, İslam dünyasının maddi manevi öncülüğünü, sosyal, siyasal ve ekonomik liderliğini üstlenme, ümmetin velayetini üzerine alma sorumluluğunu üstlendi.

Ümmetin velayeti, hala Türkiye'nin üzerindedir ve dış politikamızı bu gerçek belirlemek zorundadır. Türkiye'nin doğuda, Çeçenistan'dan doğu Türkistan'a kadar Asya'da, geniş bir coğrafyadaki etkisi, Ortadoğu'daki etkisi, Afrika'daki etkisi, Balkanlardaki etkisi, ümmetin velayetinin hala üzerinde olmasındandır. Kutsal emanetleri ve Hilafeti bizden alabilecek, İran, Pakistan ve Mısır da dahil, bir başka güç de yoktur; bu hem temsil özellikleri olmaması, hem de Batı'nn şiddetli düşmanlığıyla baş edebilecek maddi ve manevi güçlerinin olmaması yüzündendir. İstanbul hala İslam dünyasının merkezidir ve sosyal, siyasal ve ekonomik öncülüğünü yürütmektedir..

500. YIL DÖNÜMÜ

1517 yılında Halifeliğin Yavuz Sultan Selim'e ve onun mirasçılarına geçmesi, o günün İslam dünyasında önemli ölçüde sert tartışmalara neden olmamıştır.

Hilafet, İslam'ın temel prensiplerinden biridir, bütün Müslümanların tek bir imam tarafından yönetilmesini buyuran değerdir. Sekir asır, İmam'ın Hz. Peygamber'in kabilesi olan Kureyş'ten olacağı öğretisiyle geçirilmiştir. 1517 yılında Halifelik, Haşimoğullarından Mehmed Ebu Cafer'in güçsüz ellerindeydi ve halifeliği Kahire Sarayı'nda sembolik olarak devam ettiriyordu. Abbasilerin en son halifesi olarak Sultan Selim lehine halifelikten feragat etti.

Dönemin tarihi, sosyal, siyasal şartlarının zorlamasıyla gerçekleşen bu biçimsel geçiş, Kureyş kabilesine mensup olmamakla birlikte Türk sultanlarının, dünya çapında Müslümanların temsilcisi, idarecisi ve İmamı olmalarının temeli oldu. Halifeliğin Osmanlılara geçişi, Mekke Şerifi'nin Kabe'nin anahtarlarını Yavuz Sultan Selim'e göndermesi, böylece İstanbul'un Mukaddes Beldeler'in koruyucusu olmasıyla halifeliğin tanınması, onaylanmış oldu.

İslam dünyasının teşkilatlanması, güvenliği, ümmetin kalkınıp maddi ve manevi gelişmesi, güç birliğinin sağlanması, bugün daha büyük bir sorundur ve İslam dünyasının dünya çapında büyük bir bunalımdır.

Osmanlının 500 yıl önce geliştirdiği bu çözüme alternatif bir başka çözüm de hala bulunmamaktadır. İslamcılık, merkezde oluşan İstanbul Müslümanlığı bu günün dünyasına, dünya güçlerine verilmiş en doğru cevap teşkil etmektedir hala.

Halifeliğin Türkiye'ye geçişinin 500. yıldönümünde, Batı'nın yükselirken İslam dünyasının gerileyişini yeniden konuşabiliriz. İngilizlerin, Fransızların, Rusların ve Almaların Osmanlı politikalarını yeniden gözden geçirebiliriz. Amerika'nın ve Batı'nın İslam dünyasına dönük politikalırını tartışabiliriz.. Türkiye'nin 500 yıllık tarihi rolünü artık idrak edebiliriz.

Mustafa Yürekli - Haber 7

mustafayurekli@gmail.com

Yorumlar31

 • HalitBinVelit 11 yıl önce Şikayet Et
  küpeyi kadınlar takar ,.....yavuz selime hana küpe takdı diyenlerde bizden değildir.?.. ....bunun başka açıklaması yok.
  Cevapla Toplam 1 beğeni
 • HalitBinVelit 11 yıl önce Şikayet Et
  sabır sabır?...yavuz selim hanı küpeli züppe şah ismail ile karıştırma?.. ....yavuz selim han,ın küpe ile hiç işi olmadı? bu tamamen yalandır,iftiradır topkapı sarayında yavuz selimin gerçek resmi vardır? gidip orada görebilirsin? cahil cahil yavuz selim hanın küpeyi takma sebebi vardı diye..yahudilere,bektaşilere,alevilere onların fitnelerine iftiralarına alet olma?.
  Cevapla Toplam 3 beğeni
 • HalitBinVelit 11 yıl önce Şikayet Et
  kuteybe bin müslüm?. ..sen hangi telden çalıyorsun? harzemin ne dediğini anladınmıki sözlükden açıklamalar yapıyorsun? aciz insanlar gibi kelimeler ve açıklamaları ile uğraşacağına? (allah ,hz. peygamber(s.a.v), kur-an,ı kerim) harzemle beraber bu üç kısasa yönelin? o verdiğin cevapların hepsinin karşılığını onlarda bulacaksın?.
  Cevapla Toplam 1 beğeni
 • Sultan-ı Yegah 11 yıl önce Şikayet Et
  peki halifeliğin türkiye tarafından kaldırılmasının kaçıncı yıldönümü??. peki halifeliğin türkiye tarafından kaldırılmasının kaçıncı yıldönümü?? var mı bir cevabınız..
  Cevapla Toplam 1 beğeni
 • SABIR SABIR 11 yıl önce Şikayet Et
  küpe takıntılarına. dünya memlük diye bir devlet gördü. ve onşarın düzeni kölelerin efendi olabileceği gibi bir mantıkla işleyen bir sistemi vardı. ülkelerindeki tüm köleler ayırt edilebilsinler diye küpe takmak zorundaydılar. hür insanlar ancak küpe takmıyorlardı. bu bir gerçek yaşanmış sisteme ve tarihe karışmıştır. yavuzun taktığı küpenin anlamı bende ümmetin kösesiyimdi. yavuz selim gibi bir yiğide düşük adam muamelesi yapanlar anlamsız bir mesnetsiz bir kendi ceddi kötü sendorumu yaşayan düşük seviyeli mankurtlardır.
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
Haber7 Mobil Sayfa Banner'ı Kapat