TEOG

.

 • GİRİŞ05.07.2017 07:26
 • GÜNCELLEME05.07.2017 07:26

Devleti; düzen, disiplin, güven, güvence ve güvenliği sağlayan, kamu hizmetlerinin doğru dürüst bir şekilde vatandaşlara sunan, kamu kudretini “hukuk devleti” ilkesi çerçevesinde kullanan, adalet, kolluk, sağlık ve özellikle de geleceğimiz olan çocuklarımıza eğitim ve öğretim hizmetlerini en iyi seviyede, kaliteli, düzgün ve dürüst bir şekilde veren, bireyin temel, siyasi, sosyal hak ve hürriyetlerini gözeten, toplumsal mutabakatla kurulup hareket eden tarafsız kamu tüzel kişiliği olarak tanımlayabiliriz.

“Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı Anayasa m.42’ye göre;

“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.

Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır”.

Sosyal haklar arasında yer alan eğitim ve öğrenim hakkından faydalanma, ancak Devlet tarafından kamu hizmetinin sunulması ile mümkündür. Devlet; bu konuda kendisine yüklenen görevleri, eğitim ve öğrenim hakkının önceliğini de dikkate alarak, mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirmekle yükümlüdür.

Maalesef eğitim ve öğrenimde işler iyi gitmedi; Ülkemizde gerek okullar, müfredat, ders düzeni ve gerekse okulların giriş sınavlarında istikrarlı bir sisteme geçilemedi. Şimdi de kısa adı “TEOG” olan Temel Eğitimden Orta Öğrenime Geçiş sistemi ile öngörülen iki sınavda yaşanan sorunlar, belirsizlikler çocukları ve velileri çileden çıkarmaktadır.

Eğitim ve öğrenim sadece hak değil bir ödevdir; Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan çocukların en iyi şekilde yetişmesi, hem Devlet ve hem de yetişkin vatandaşlar için bir ödev olarak tanımlanmıştır. İlk ve orta öğrenim ayrı düzenlenmiş, yüksek öğrenimin işleyişi Yüksek Öğretim Kurumu’na, ilk ve orta öğrenim ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bırakılmıştır. Böylece; tevhid-i tedrisatın, yani eğitim ve öğrenim birliğinin sağlanması hedeflenmiştir ki, bu husus bir millet olma kimliğine, üniter yapıya ve ulus devlet ruhuna da uygundur. Devlet; eğitimin ilkokulda, öğrenimin orta dereceli okullarda ve yüksek öğrenimin üniversitelerde verilmesini sağlayıp gözetir. Ancak gelinen noktada; Türkiye Cumhuriyeti’nde toplam ilkokul, ortaokul, lise veya ilköğretim, orta öğrenim süreleri, hazırlık sınıfları, zorunlu eğitim ve öğrenim süresi ve bunun şekli ile sınav sistemleri karmaşık ve istikrardan uzak bir hale gelmiştir. Bu konuda yaşanan karmaşaya son verilmesinin vaktinin çoktan geldiği tartışmasızdır.

Bir taraftan yüklü miktarda para harcanıp çocuklar okula gönderiliyor, buna ek olarak özel dersler aldırılıyor, 12 veya 13 yaşında çocuklar ile aileleri sınav stresi altında bunalıyor; diğer taraftan sınav sonuçlarının açıklanması ile yeni bir bilinmezliğin, belirsizliğin ve kararsızlığın önü açılıyor. Bunun kabulü mümkün değildir, çünkü Devletin işleyişinde güven ve öngörülebilirlik esastır. Herkes görevini, ödevini, sorumluluklarını yerine getirir, borçlarını öder, aynı zamanda haklarını kullanır ve talepte bulunur.

2003 doğumlu bir öğrenci; en az iki yıl bu sınav için çalışacak, ailesi birçok fedakarlıkta bulunacak, iki sınava girecek, sınav sonuçlarında makul veya yüksek başarıyı elde edecek, parasız olarak girebileceği Devlet okulları ve ailesinin üstüne yüksek paralar ödeyeceği özel okullardan hangisine gireceğini bilemeyecek, bu konuda birçok karmaşıklığı ve ağır heyecanı henüz 13 veya 14 yaşının fiziksel ve ruhsal hali ile yaşayacak. Bunun mantıklı bir izahı olamaz. Bilinmezliklerle boğuşan aileler; önkayıt, yedek liste, asıl kayıt, bu sırada ödenen peşin paraların yanma ihtimali ile koşuşturmanın ve gereksiz enerji harcamanın kurbanı olacaklar.

Sınav sonuçları sonrasında tercih edilecek ve kayıt olunacak okullar konusunda kimsenin net bilgi veremediği, veliler tarafından deneme ve yanılma yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Yine veliler; çaresiz ve oradan oraya koşturup, uzman gördükleri kişilerden bilgi almaya gayret etmektedirler. Böyle mi olmalı? Hayır. Devletin bu işe el atma ve mantıklı bir düzenleme yapma vakti gelmiştir ki, Anayasa m.42 gereğince bu iş Devlet için bir ödevdir. Bakıldığında; herkes ister istemez internet ve TEOG uzmanı olmuş, aileler danışma merkezi veya danışmanlar arasında koşuşturup duruyor, yaşanan manevi sıkıntıların yanına, işin maddi boyutu da ekleniyor. Devlet, geleceğimiz olan çocuklara daha 13’lü yaşlarda bu karmaşayı yaşatmamalı, “alışırlar”, “zorluğu öğrensinler” tarzı yaklaşımlar gayri ciddidir, esas olan da güven ve güvencedir.

Esas olan; eğitim ve öğrenimin parasız, eşit ve her çocuğa iyi yetişebilmesi için doğru dürüst sunulabilmesidir. Peki ilk ve orta öğrenimde işler doğru mu yürüyor? Bizce hayır. Milli Eğitim Bakanlığı; şapkasını önüne koymalı, bu işe el atmalı, çocukların ve ailelerin hayatlarının zorlaştırmayı değil, öngörülebilir, güvenilir, bilinir, istikrarlı, Anayasa m.42’de öngörülen ilke ve esaslar çerçevesinde bir eğitim ve öğrenim sistemine geçişi sağlamalı, bu noktada da siyasi mülahazaları ve istekleri bir kenara koymalıdır ki, kamu kudretini kullanan ve toplumsal mutabakata bağlı olarak kişi hak ve hürriyetlerini gözeten Devletten, eğitim ve öğrenim gibi Ülke geleceğini ilgilendiren bir konuda beklenen politika budur.

Son söz; Devlet, vatandaşları bilinmezliklere değil, bilinir, öngörülebilir ve güvenilir yaşam şartlarına kavuşturma konusunda elinde gelen tüm gayreti göstermekle yükümlüdür.

Yorumlar8

 • Musa 3 yıl önce Şikayet Et
  Milli eğitimin en büyük problemlerinden biri de 12 yıllık zorunlu eğitimde çocuklara 2 kelime kadar yanancı dil öğretebilmesidir. O da , YES / NO . Türkiyeye üniversite öğrenimi için gelen Filistinli kardeşlerimiz çatır çatır İngilizce konuşuyorlardı .Bizde tık yok .
  Cevapla Toplam 1 beğeni
 • Abdurrezak AKYOL 3 yıl önce Şikayet Et
  Teşekkür ediyorum. İşi bilenlerin dertlerimizi dillendirmesi daha önemli
  Cevapla Toplam 2 beğeni
 • mazlum 3 yıl önce Şikayet Et
  Sadece konuşup duruyoruz.Hiçbir şeyin değistiği yok maalesef.kimseye derdimizi de anlatamıyoruz.
  Cevapla Toplam 1 beğeni
 • Haydar 3 yıl önce Şikayet Et
  Anayasayı mükemmel derecede bildiğiniz kesin.Ancak eğitimi de o kadar az bildiğiniz anlaşılıyor.Sizin ortaokul ve lise döneminiz nasıldı, şimdi nasıl? Lütfen bir karşılaştırınız.İnternet çağını bile aştı çocuklarımız.Ancak sorun şu:Velimiz ve öğrencilerimiz interneti oyun eğlence aracı olarak görürken bir zahmet, internette yarım saatlik araştırma yapsalar, uzman düzeyinde bilgiye sahip olacaklar.Ama maalesef bu zahmete kimse katlanmıyor, uzman peşinde koşuyorlar.Şu ana kadar ki en güzel sistem TEOG. Ama daha iyisi olamaz mı, olur tabii ki.Selamlar...
  Cevapla Toplam 1 beğeni
 • Harun Ağlar 3 yıl önce Şikayet Et
  Teog yada LYS çocuğunuz olmuş olsaydı , okulların durumunu bir görmüş olsaydınız böyle konuşmazdınız. Keşke çocuklarımız bizim okuduğumuz zamanki şartlara sahip olabilseler. hiç yanlış yapmayan bir öğrenci doğum tarihi ile okula giremiyor, siz güzel sistemden bahsediyorsunuz. İnternet çağını çocuklar kendileri ve aileleri ile aşıyor, sınava hazırlana çocuklar gerekli bilgileri bir seneden önce tüm detayları ile biliyorlar. Meb'in kapısına kilir vursalar sistem kendi halinde daha iyi çalışır.
 • Musa 3 yıl önce Şikayet Et
  İnterneti araştırma alanı görmek bilimsel bir yaklaşım değildir.İnternet doğru / yanlış / yarı doğru bilgilerin cirit attığı bilgi kirliliği olan bir ortamdır. Bilimde geri kalmamızın önüne geçmemiz şart. İnternetten ancak çok kısıtlı miktarda doğru bilgi bulabiliriz.
 • Kadir mehder 3 yıl önce Şikayet Et
  Yargı,emniyet, sağlık ve diğer kamu kurumları gibi milli eğitim sistemini de FETÖ bürokratları planlamışlardır.Ersan hocam bunu hukuki açıdan açıklıyor.Ben ve arkadaşlarım sosyal boyuttan aynı sonuca vardık,ilgili yerlere bildirdik lakin kıskançlık krizi geçirdiğimizi söylediler.Şimdilerde bir numaralı Fetö düşmanları.
  Cevapla Toplam 1 beğeni
Daha fazla yorum görüntüle
Haber7 Mobil Sayfa Banner'ı Kapat