İslamcılık bu coğrafyanın yerli düşüncesidir.

  • GİRİŞ12.05.2017 06:11
  • GÜNCELLEME13.05.2017 08:46

Son günlerde belli merkezler tarafından kasıtlı olarak başlatılan; ’’AK Parti islamcılardan temizlenmelidir’’ gürültüsü bir müddet gündemi meşgul etti. Kim başlattı bu tartışmayı, bu akıl fukarası kişilerin amaçları ve niyetleri nedirBunlar kime hizmet ediyorlar ? Aklımıza daha bir sürü sorulacak soru geliyor? 

İslamcılar AK Partiden temizlenirse AK partinin AK’ı gider, geride sadece partisi kalır. Bu da kimin işine yarar acaba? AK Partiden islamcıların uzaklaştırılmasını en çok isteyenler AK Parti düşmanları ve muhalifleridir şüphesiz. 

Unutulmamalıdır ki, AK Partiyi kuran ve onu AK Parti yapan şimdi partiden atılmak istenen islamcılardır. Sonradan AK partiye gelen, giren ve bu kervana katılanların çoğu iktidar nimetinden pay almak isteyen, yedikçe doymayan ihaleciler ve hortumculardır. Gerçek islamcıların olduğu yerde Hak, hukuk, rüsvet, yolsuzluk, iki yüzlülük ve menfaat savaşı olmaz.  

İslamcılık bu toprakların yerli düşüncesi, bu coğrafyanın özü, tarihimizin eti, kemiği ve ruhudur.Ak Partiyi kuranlar da, onu AK Parti yapanlar da, batı emperyalizmine, siyonist çetelere karşı en soylu direniş destanını yazan İslamcılardır. 

Bu ülkede İslamcıların mücadelesi olmasaydı Türkiye şimdiye kadar çoktan bir Avrupa ülkesinin vilayeti olur ve onu batının müstemleke valilari yönetirdi. 

Cevdet Paşalar, Babanzade Ahmetler, Said Halim Paşalar, Mehmet Akif Ersoylar, Eşref Ediplerle, ve Abdulhamitle gönlere çakilen bu bayrak Necip Fazıl Kısakürekler, Sezai Karakoçlar,Cemil Meriçler, Sebahaddin Zaimler, Akif İnanlar, Erdem Beyazıtlar, Cahit Zarifoğlular, Nuri Pakdiller  bu milletin yüreğinde yaşamaya devam ettikçe milletin gönlünde ve ruhunda bu anlayış yaşamaya devam edecektir.  

İslamcıları saf dışı bırakmak isteyenler ya islam ile araları hiçbir zaman barışık olmayan laik yobazlar veya  batı emperyalizminin ülkemizdeki uzantıları olan Haçlı artıkları dönmeler ve devşirmelerdir.  

Türkiyenin yeniden büyük Türkiye olması için bu coğrafyanın herkesten ve herşeyden önce İslamcılara ihtiyacı vardır. İslamcılar bu ülkenin gerçek sahipleri ve yerli düşüncenin  ateşli savunucuları ve aktivistleridirler.Onları mücadele meydanından koparmak tarihimizi, coğrafyamızı, milli düş ve düşüncelerimizi, milli ve menevi değerlerimizi yok saymak demektir. 

Bu ülke İslamcıların ve milletimizin tarih boyu sürdüregeldiği Hak ve Batıl  mücadelesini devam ettirmek ve kazanmakla ayağa kalkacaktır. İslam düşmanıları ve batı uşakları islamcıları, milli ve manevi değerlerine bağlı olan, iyilikte yarışan insanımızı saf dışı etmeye gücü yetmez. Çünkü islamcılar Yunus’un, Mevlananın, Hacı Bektaşi velinin, İmamı Yesevinin, Nakşibendin gittiği yolun, bü ülkenin, bu toprakların, bu milletin ta kendisidir. 

Akif’i bilmeyen, Necip Fazılı tanımayan, Sezai Karakoç’u anlamayan, Nuri Pakdil’in devrimci ruhunu tanımımayan İslamı da, islamcılığı da, bu coğrafyanın temel değertlerini de anlayamaz, tanıyamaz. 

İslamcılara yan ve şaşı bakanlar Haçlı savaşları bozgunlarından kurtulup içimizde gizlenen dönmeler, laikliği din haline getirmiş batı emperyalizminin goygoycuları, dinsiz putperest ataistler, sözde  milliyetçiler ve cehaletleri dibe vurmuş ve sınır tanımayan ahmak müslümanlardır.Allaha inanan, islamı bilen ve gerçekten İslam Medeniyet ve Kültürünün bilincinde olan insanlar islamcıları ancak bağrına basar ve sahiplenirler.  

İslamcılık bu ülkenin ve coğrafyanın fikri, düşüncesi ve hayat tarzıdır.Medeniyet hamurunun mayası ve ruhudur. Tarihimizin  en değerli komutan ve devlet adamları Alpaslan, Osman Gazi, Fatih, Yavuz , Kanuni, Abdulhamit Han İslam için savaşmış, islamın mücadelesini vermiş kahramanlarımız ve önderlerimizdir. İslamcılık; batıdan ithal edilen bir ideoloji değil milletimizin hayat tarzı ve düşünce kaynağıdır.  

İslamcılar ahlaksız antik Yunan’ın, Romalı katillerin değil Selçuklunun ve Osmanlının çocuklarıdır. Onlar olmadan AK Parti, bu çarpık düzenin herhangi bir partisi haline gelir. Batı ve onun uşağı CHP ile islam düşmanları (bir tuzak olarak) bunun için islamcıları Ak Parti dışında görmek istiyorlar…  

İslamcıların temel felsefeleri; ‘’Biz Türkiye olarak büyük bir milletiz, dünya müslümanları olarak büyük bir güç ve potansiyeliz.Hz. İbrahim milletindeniz biz, İslam medeniyetindeniz, Hz. Muhammedin Ümmetindeniz.’’dir. Kim buna karşı çıkıyorsa tarih ve medeniyetimize, din ve kültürümüze karşı cahalet, ihanet ve dalalet içerisindedirler. 

Özümüz, sözümüz, aslımız; müslümandır bizim. Her müslüman islama teslim olan, onu yaşayan ve yaşatandır. İslamcı işte tam da böyle bir insan ve beyzadedir. Aslını inkar eden ise haramzadedir. 

 

Arif Altunbaş, Haber7 

 

 

 

 

 

Yorumlar1

  • naci esen 6 yıl önce Şikayet Et
    islamcılar; genellikle kendileri olmadan etrafındakileri oldurmaya çalışan tiplerden oluşurlar. "İslamcı" tabirinin kendisi bile zorlama bir ifade... Sözde % 90 müslüman olduğu söylenen ülkemizde; yaşantısı örnek alınabilecek, zarar gelmeye- ceğinden emin olduğumuz bir toplum, kapısını kilitlemeden yatabilinen bir ev, güvenle alış veriş edebileceğimiz bir pazar yok ama müslümanmışız... hamesetle bir yere varılsaydı çoktan varırdık..
    Cevapla
Haber7 Mobil Sayfa Banner'ı Kapat