İlkokul ve ortaokul ders saatleri yenileniyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı taslak haftalık ders çizelgesine göre, gelecek yıldan itibaren ilkokul ve ortaokullarda okutulan haftalık ders saatlerinde artış olacak.

İlkokul ve ortaokul ders saatleri yenileniyor
İlkokul ve ortaokul ders saatleri yenileniyor
GİRİŞ 13.06.2012 11:14 GÜNCELLEME 13.06.2012 17:34

Bazı sınıflarda zorunlu derslerden Türkçe ders saati azalırken, Matematik ders saati ise 1 saat artırılacak. Yabancı dil eğitimine ilkokul 2'den başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek yıldan itibaren uygulanmaya başlayacak zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun çerçevesinde, ilkokul ve ortaokulların haftalık ders çizelgesi üzerinde taslak bir çalışma hazırladı. Taslağın, Talim ve Terbiye Kurulu'nda kabul edilmesiyle ders saatleri değişecek.

Taslak haftalık ders çizelgesinin hazırlanmasında, uluslararası karşılaştırmalar dikkate alındı. Yapılan çalışmayla okuma yazma, matematik ve fen bilimleri alanları başta olmak üzere uluslararası alanda rekabet edebilirliği sağlayacak temel becerilerin geliştirilmesi ve öğrencilerin gelişim, ilgi, beklenti ve tercihlerini dikkate alan, demokratik yapıda ders seçmeye imkan verecek bir öğretim yapısının oluşturulması amaçlanıyor.

Çalışmaya göre, haftalık ders saatleri kademeli bir artış içinde yapılandırıldı. Zorunlu derslerde 1. sınıftaki haftalık ders saati 25'ten 26'ya, 2. sınıftaki haftalık ders saati 25'ten 28'e, 3. sınıftaki haftalık ders saati 25'ten 28'e, 4. sınıftaki haftalık ders saati 26'dan 30'a çıkarıldı. Bu sınıflarda yapılacak serbest etkinlik saatleriyle haftalık toplam ders saati 30 olacak.

İkinci kademe olan ortaokuldaki zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte 5. sınıftaki toplam haftalık ders saati 30'dan 36'ya, 6. sınıftaki haftalık ders saati 30'dan 36'ya, 7. sınıftaki haftalık ders saati 30'dan 37'ye ve 8. sınıftaki haftalık ders saati ise 30'dan 37'ye çıkarılacak.

Matematik ders saati artıyor

Zorunlu derslerden Türkçe'nin saati 1. ve 2. sınıflarda azalırken, ''Oyun ve Fiziki Etkinlikler'' ile ''İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi'' dersleri çizelgeye eklendi.

Türkçe dersi, mevcut durumda haftalık ders saati ilk 3 yılda 11 saat, 4. ve 5. sınıflarda 6 saat ve 6, 7 ve 8. sınıflarda ise 5 saat veriliyordu. Zorunlu derslerde yapılan değişiklikle Türkçe dersi ilk 2 yıl 10 saat, 3. ve 4. sınıflarda 8 saat, 5. ve 6. sınıflarda 6 saat, 7. ve 8. sınıflarda ise 5 saat olacak.

Mevcut durumda haftalık ders saati 1. sınıftan 8. sınıfa kadar haftada 4 saat verilen matematik dersi 1 saat artırılarak her sınıfta 5 saat verilecek. Böylece matematik dersi, sekiz yıllık öğretimde 288 saatlik bir artış gerçekleşecek şekilde düzenlenmiş olacak. Matematik öğretimine ayrılacak süre de uluslararası ortalamaların yaklaşık 90 saat üzerine çekilecek.

Temel sayısal becerilerin istihdam edilebilirlik, ekonomik ve sosyal kalkınmaya etkileri açısından önemiyle genel olarak matematik öğretimi için mevcut çizelgede ayrılan sürenin yetersiz kaldığına ilişkin araştırma sonuçları ve öğretmenlerden elde edilen bilgilerin de bu artış için rasyonel dayanak oluşturduğu belirtiliyor.

Fen ve Teknoloji dersinin adı değişecek

Hayat Bilgisi dersinde mevcut düzenlemede 3. sınıfta 4 saat olan öğretim süresi, taslak çizelgede 3'e indirilecek. Bu ders içeriğinde yer alan Fen Bilimleriyle ilgili az miktarda konuların da Fen Bilimleri dersine aktarılması öngörülüyor.

4. ve 5. sınıflarda haftada 3 saat, 5-8. sınıflarda haftalık 4 saat olan Fen ve Teknoloji dersinin adı ''Fen Bilimleri'' dersi olarak değiştirilecek.

Değişiklikle Fen Bilimleri haftalık ders saati ise bir yıl erkene çekilerek 3. sınıfta başlayacak. 3-4. sınıfta 3 saat, 5-8. sınıflarda haftalık 4 saat olarak düzenlenecek.

Düzenlemeyle Fen Bilimleri dersinin öğretim süresinde toplam 180 saatlik bir artış gerçekleşmiş olacak ve Fen Bilimleri öğretimine ayrılan süre de uluslararası ortalamalar düzeyine yükseltilecek.

Seçmeliydi zorunlu ders oldu

Bakanlığın yaptığı çalışmaya göre, yabancı dil öğretimine ilkokul 2. sınıftan itibaren başlanacak. Yabancı Dil dersi mevcut çizelgede 4. ve 5. sınıflarda haftada 3 saat, 6. ve 8. sınıflarda haftalık 4 saat veriliyordu.

Değişiklikle 2. sınıftan başlamak üzere, 2-4. sınıflarda haftada 2 saat, 5-8. sınıflarda ise haftada 4 saat olarak düzenlenecek.

Böylece yabancı dil öğretimi 2 yıl daha erkene çekilerek, öğrencilerin daha küçük yaşta yabancı dil öğrenmeleri sağlanacak. Yabancı dil öğretiminde toplamda 144 saatlik bir artışın gerçekleşmesi de öngörülüyor.

Çizelgenin zorunlu dersler bölümüne yeni konulan İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersini sadece ilkokul 4. sınıflar görecek. Mevcut çizelgede Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinin adı ''İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi'' dersi olarak değiştirildi. Bu ders önceden 1 saat ve seçmeli ders olarak yer alıyordu. Değişiklikle bu dersin hem zorunlu hem de 2 saat olması planlanıyor.

İlkokulda Görsel Sanatlar ve Müzik dersleri haftalık 1'er saat, Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi ise ilk üç sınıfta haftada 5'er saat, dördüncü sınıfta ise 2 saat olarak düzenlenecek.

Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinde öğrencilerde genel olarak sanat ve müzik kültürü ile estetik bilinci oluşturulması amaçlanıyor. Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi ile öğrencilerin ilk 3 yılda her gün en az 1 ders süresi (40 dakika) çeşitli oyunlar ve fizikli etkinliklerle, fiziki olarak aktif olmaları sağlanacak.

Eğitimde 180 iş gününe devam edilecek

Bakanlık yetkilileri, bazı gazetelerde yer alan ''Eğitim süresinin uzayacağı, 3 dönem olacağı'' yönündeki haberlerin doğruyu yansıtmadığını, böyle bir çalışmanın olmadığı bildirdi.

Eğitim iş gününün diğer ülkelerde Türkiye'den fazla olduğunu belirten yetkililer, mevcut 180 eğitim iş günü uygulamasının devam edeceğini kaydetti.

MEB'in hazırladığı taslak çizelgeye göre, ortaokul 5. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrenciler haftalık 8 saat ilgi ve tercihlerine göre ders seçebilecek, böylece de öğrencilere her öğretim yılı en az 4 farklı ders seçme hakkı sağlanacak (Devamı 2. sayfada)


MEB'in hazırladığı taslak çizelgeye göre, ortaokul 5. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrenciler haftalık 8 saat ilgi ve tercihlerine göre ders seçebilecek, böylece de öğrencilere her öğretim yılı en az 4 farklı ders seçme hakkı sağlanacak (Devamı 2. sayfada)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı haftalık ders saatleri çizelgesine göre, ortaokul 5.sınıftan 8. sınıfa kadar öğrenciler haftalık 8 saat ilgi ve tercihlerine göre ders seçebilecek. Böylece öğrencilere her öğretim yılı en az 4 farklı ders seçme hakkı sağlanacak.

Yerel dil ve lehçelerin seçmeli ders olarak okutulmasına imkan sağlayacak ''Yaşayan Diller ve Lehçeler'' dersi haftada 2 saat verilecek. Bu kapsamda yeterli öğrencinin seçmesi halinde Kürtçe de seçmeli ders olabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul ve ortaokul ders saatlerine ilişkin hazırladığı taslak haftalık ders çizelgesinde, seçmeli derslerle ilgili düzenlemelere de yer veriliyor.

Zorunlu derslere ilave olarak 5. sınıftan 8. sınıfa kadar her sınıf düzeyinde haftalık 8 saat öğrencilerin ilgi ve tercihlerine göre dersler seçebilecekleri ders alanları oluşturulacak. Böylece öğrencilere her öğretim yılı en az 4 farklı ders seçme hakkı sağlanacak. Mevcut düzenlemede öğrenciler 6. sınıftan 8 sınıfa kadar 1 saat seçmeli ders alabiliyordu.

Seçmeli dersler, ''Din, Ahlak ve Değerler'', ''Dil ve Anlatım'', ''Yabancı Dil'', ''Fen Bilimleri ve Matematik'', ''Sanat ve Spor'', ''Sosyal Bilimler'' olmak üzere altı grupta yapılandırıldı.

Din, Ahlak ve Değerler grubunda, 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile seçmeli ders olarak okutulması hükme bağlanan ''Kur'an-ı Kerim'' ile ''Hz. Muhammed'in Hayatı'' derslerine ilave olarak öğrencilerin temel dini bilgileri kazanmalarını sağlamak üzere ''Temel Dini Bilgiler'' dersinin bu grupta yer alması planlanıyor.

Temel Dini Bilgiler dersi kapsamında, isteğe bağlı olarak İslam dini, Hristiyanlık, Musevilik dinleri ile Alevilik inancına ait bilgiler verilebilecek.

Bu gruptaki dersler, ortaokul 5. sınıftan 8. sınıfa kadar haftada 2'şer saat olacak.

-Türkiye'nin yazılımını geliştirecek öğrenciler yetişecek-

Dil ve Anlatım grubunda yer alan seçimlik derslerle öğrencilerin temel okuma, yazma, yazarlık, iletişim ve sunum becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun kapsamında ''Yaşayan Diller ve Lehçeler'' dersi konularak, yerel dil ve lehçelerin seçmeli ders olarak okutulmasına imkan sağlanmış olacak. Bu dersin de haftalık ders çizelgesindeki öğrenim süresi 2'şer saat olarak belirlendi.

Bu kapsamda yeterli öğrencinin seçmesi durumunda Kürtçe de seçmeli ders olabilecek. Öte yandan Bakanlık Kürtçe ders programı için bazı üniversitelerdeki akademisyenlerle çalışmalarını sürdürüyor.

Okuma Becerileri dersi 5. ve 6. sınıfta, İletişim ve Sunum Becerileri dersi ise 7. ve 8. sınıfta seçilebilecek.

Yabancı Dil seçmeli dersi de 5-8. sınıfları arasında 2'şer saat alınabilecek. Bu derste de Bakanlar Kurulu kararı ile öğretimi yapılması hükme bağlanmış diller seçmeli olarak okutulabilecek.

Fen Bilimleri ve Matematik grubuna, öğrencilerin fen bilimleri ve matematik alanında kazandıkları temel bilgi ve becerileri günlük hayata ve problemlerin çözümüne uyarlayabilmelerini sağlayacak uygulama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla ''Bilim Uygulamaları'' ve ''Matematik Uygulamaları'' dersleri konacak.

Ayrıca çevre bilincinin oluşturulması ve çevreyle ilgili sorunlara duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla ''Çevre ve Bilim'' dersi ile ''Bilişim Teknolojileri ve Yazılım'' dersine yer verilecek. Bu dersle öğrencilerin temel yazılım mantığını ve algoritmasını kavramaları sağlanacak. Bu dersi seçecek öğrenciler arasında ilgili ve yetenekli olanların Türkiye'nin yazılım geliştirme potansiyelinin artırılmasında ciddi boyutta kaynak teşkil edeceği düşünülüyor. Fen Bilimleri ve Matematik grubundaki derslerin 2'şer saat olması öngörülüyor.

Sanat ve Spor grubunda resim, geleneksel sanatlar, plastik sanatlar gibi ''Görsel Sanatlar'' dersi, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, müzik enstrümanları gibi alanlarda ''Müzik'' dersi, çeşitli alanlara göre ise ''Spor ve Fiziki Etkinlikler'' dersi, ''Drama'' dersi, ''Zeka Oyunları'' dersi olacak. Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bu derslerin her birini 2 ya da 4 saat olarak seçebilecek.

Sosyal Bilimler grubunda ise ''Halk Kültürü'', ''Medya Okuryazarlığı'', ''Hukuk ve Adalet'' dersleri olacak.

-Serbest etkinlikler zorunlu olmayacak-

İlkokul 1, 2, ve 3. sınıflarda serbest etkinlik uygulamaları yapılacak. Bu uygulamalar okul yönetimleri ve ailelerin isteğine bağlı olacak ve zorunlu olmayacak. İlkokul 1. sınıfta 4, 2. ve 3. sınıflarda 2 saat serbest etkinlik yapılabilecek.

Okuma Becerileri, İletişim ve Sunum Becerileri, Çevre ve Bilim, Drama, Halk Kültürü, Medya Okuryazarlığı dersleri yalnızca bir öğretim yılı seçilebilecek. Temel Dini Bilgiler Dersi ise iki öğretim yılı seçilebilecek.

Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Diller, Yabancı Dil, Pratik Bilim Uygulamaları, Matematik Uygulamaları, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler ile Zeka Oyunları dersleri birden fazla öğretim yılında 5. sınıftan 8. sınıfa kadar sürekli olarak alınabilecek, öğrencinin istediği herhangi bir sınıf düzeyinde de alınabilecek.

Öğrenci 5. sınıftan itibaren programda seçimlik olarak yer alan bir dersi ilk kez 8. sınıfta alabileceği gibi, bu dersi 5. sınıftan itibaren sürekli olarak da seçebilecek ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders alabilecek.

Örneğin bir öğrenci, Kur'an-ı Kerim dersini ilk kez 7. sınıfta alıyorsa henüz başlangıç düzeyinde ise bu dersi 5, 6, ve 8, sınıfta okuyan ve başlangıç düzeyinde olan öğrencilerle birlikte alabilecek. Böylece hem kaynakların rasyonel kullanılması sağlanacak hem de öğrenciler için tercih haklarının karşılanması imkanı sağlanacak.

Ortaokul 5. sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 saat) ile en az 4 saat seçimlik dersi tamamlamak kaydıyla imkan ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak 16 saate kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilecek.

AA

YORUMLAR 23
 • kartal tibet 5 yıl önce Şikayet Et
  yorumcuu. okullara gerek yok aslında. türkçeyi herkes biliyor. resim, müzik, beden, teknoloji tasarım önemsiz dersler, fen ve matamatigi zaten yapamıyor çocuklar. ingilizce desen 10 yıl ingilizce dersi alanda yes var no yok. kaldı tarih dersleri onuda okuyan anlıyor zaten. bak sorunu nasıl da çözdük değil mı?
  Cevapla
 • yorumcuu 5 yıl önce Şikayet Et
  23 yıllık öğretmenim teknoloji dersi seçmeli olmalıda inat ediyorum derside çook yakından tanıyorum. bütün veliler dersten dertli hatta öğretmenlerde dertli öğretmen velileride dertli ders konacaksa liselere konsun orta okulda öğrenciye ağırdır.anket yapılsın isabetli kararımı göreceksiniz. savunan varsa ders kalkarsa aç kalırız korkusu yaşayan idealsiz amaçsız öğretmendir. veli ve öğrenci tarafından önemsiz ders diye algılamnasından psikolojisini bozan çook teknoloji tasarım dersi öğretmeni bilirim. acıda olsa gerçek buuuuuuu.
  Cevapla
 • ali celik 5 yıl önce Şikayet Et
  sınıf geçme sistemi değişmeli. çocuklar 4 ten sonra ayrılmalı matematik fen zekası olanlara daha ağır diğerlerine daha hafif ders anlatılmalı sınıfta kalma yoksa bile dersten kalma olmalı.sınıf geçme böyle olduğu müddetçe sıfır çekmeye devam ederiz. sorunun sebebi zeka seviyesi düşük öğrencilere göre ağır müfredat kolay sınıf geçme.çocuğa integrali anlatıyorsun.ama çocuk dört işlemi bilmiyor.
  Cevapla
 • neomanger 5 yıl önce Şikayet Et
  ilim, fen , teknoloji sizin neyinize.. iktidarın, cemaatin, hacıların,hocaların koyunu olmaya alışık insanlara fen ve teknoloji dersi vermeye gerek yok. fen ve teknoloji dersi akıllı toplumların dersidir, dünyayı anlayamayan , allah'a ibadet etmeyi sadece cumadan cumaya camiye gitmek olarak algılayan bir toplumda ne fen ne de başka bir ders bu cehaleti örtebilir. oyunu buzdolabına, kömüre satan,ders çalışması için oğlunu,kızını abilere,ablalara gönderen bir toplum. biz nasıl oldu da allah korkusu olmadan yaşayan bir toplum olduk: sokağa atılan bebekler, ensest ilşkiler, dini değerlerin içini boşaltan şekilci yaklaşımlar. dinin bilimle hiç bir çatısması yokken nasıl oldu da bizim ülkemizde din ve bilim karşı karşıya getirildi. fen bilmeyen adam başkalarının kontrolü altındaki bir kukladır sadece. fen bilen adam ise araştırmacıdır, dinini kendi öğrenir. cemaat liderlerini ilah gibi görmekten vazgeçer sadece ve sadece allah yolunda kalmak için çalışır.
  Cevapla
 • Halil Çakmak 5 yıl önce Şikayet Et
  "yorumcuu". bir işi bilen yapar,az bilen akıl verir,bilmeyen eleştirir,yapamayan çamur atar.senin gibiler de fikir sahibi olmadığı için çözüm üretmek yerine değil dersi kaldırmaktır.birde öğretmensen yazık valla...galiba senin öğrenciliğin test ile tost arasında geçmiş çok hazımsızsın bence oraya buraya saldırma işine bak...
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Rusya'dan Türkiye'ye S-400 jesti!
En yetkili isim açıkladı! Milli füze geliyor