Cuma Hutbesi'nin konusu belli oldu! 1 Aralık 2023 Cuma Hutbesi konusu: Siyonist zalimler

Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında hizmet veren Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü,1 Aralık 2023'teki Cuma Hutbesinin konusunu açıkladı. Bugün camilerde ''İnsan, Özü İtibariyle Değerlidir' konusu ele alınacak.

Cuma Hutbesi'nin konusu belli oldu! 1 Aralık 2023 Cuma Hutbesi konusu: Siyonist zalimler
Cuma Hutbesi'nin konusu belli oldu! 1 Aralık 2023 Cuma Hutbesi konusu: Siyonist zalimler
GİRİŞ 01.12.2023 10:58 GÜNCELLEME 01.12.2023 10:58

İNSAN, ÖZÜ İTİBARİYLE DEĞERLİDİR

﷽ ِم ْن َذَك ُّكْم َنا س اِ نَا َخلَقْ َها ال نَا ُّ ُّ ي يََٓا اَ ر ٌ م َخ ۪بي ٌ َ َع ۪لي ا ّلل ٰ اِ نَ ُّك ْمۜ ْت ٰقي ِ اَ َرَم ُّك ْم ِع ْنَد ا ّلل ٰ اَكْ اِ نَ ۜ ُّفوا َل لَِتَعاَر َبَٓائِ َ َوق . اَل َ َوق ي ِ َصل َ ُّل َم ا ّلل ٰ ُّسو َر ْيِه َو َسل َ َعلَ ُّ ا ّلل : ٰ نَ ِ َ إ ُّك ا ّلل ْم ٰ ِ وب ُّلُّ لَى ق ِ ر إ ُّظ ُّ ِك ْن يَْن ُّك ْم، َولَ ْمَوالِ َ ُّكْم َوأ ِ صَور ُّ لَى ِ ر إ ُّظ ُّ يَْن الَ ُّك ْم ْع َمالِ َ َو

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı sorumluluklarını en iyi yerine getireninizdir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdardır.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve davranışlarınıza bakar.”2

Aziz Müminler!

İnsan, yeryüzünün en değerli varlığıdır. Onun bu değeri, dış görünüşünde, malında, mülkünde, şan ve şöhretinde değildir. İnsanın, vahye muhatap olan bir aklı vardır. İyiyi kötüden, hakkı batıldan ayırabilen bir iradesi vardır. Sevgi, şefkat ve merhamet gibi güzel duygularla donatılması gereken bir kalbi vardır. İşte insan, aklını, iradesini ve kalbini, imanın, ibadetlerin ve ahlakın güzellikleriyle donatırsa değerine değer katar, kâmil bir insan olur.

Kıymetli Müslümanlar!

İnsanlık, saygınlığını ve gerçek değerini Peygamber Efendimiz (s.a.s)’den öğrenmiştir. O, hiç kimseyi, dış görünüşüne, malına ve mülküne, makam ve mevkiine göre değerlendirmemiştir. İnsan olması hasebiyle herkese değer vermiş, sevgi, saygı, şefkat ve merhametle davranmıştır. Allah Resûlü (s.a.s) insanları engelli ya da engelsiz diye ayırmamıştır. Engelleri sebebiyle hiç kimseyi dışlamamıştır. Farklı engel gruplarında yer alan sahâbîlere yakın ilgi göstermiş, her daim destek olmuştur. Birikim ve yeteneklerine göre önemli görevler vermiş, onları topluma kazandırmaya çalışmıştır. Nitekim görme engelli Abdullah b. Ümmü Mektûm’u Medine’de kendi yerine vekil bırakmıştır. Ortopedik engelli genç sahâbî Muâz b. Cebel’i vali olarak tayin etmiştir.

Değerli Müminler!

Dinimize göre engellilik; görememek, konuşamamak, yürüyememek değildir. Asıl engellilik, hakkı duymamaktır. Hakikati görmemektir. Doğruyu söylememektir. Kişinin kalbini imandan, gönlünü İslam’dan, söz ve davranışlarını güzel ahlaktan mahrum bırakmasıdır. İmkânlarını Allah’ın rızası ve insanlığın faydası için kullanmamasıdır. Samimiyetini riyakârlığa feda etmesidir. Hâsılı asıl engellilik; insanın, kendi eliyle değerini yitirmesidir. Kur’an-ı Kerim, gerçek engellileri bizlere şöyle tanıtmaktadır: ب َال ٌ ُّهْم ُّقلُّو ل َ َِها يَ ْفَقُّهوَن ب ۜ َِها َذا ٌن َال يَ ْس َم ُّعوَن ب ٰ ُّهْم ا َولَ َِها ن َال يُّ ْب ِصُّروَن ب ٌ ْع ُّي ُّهْم اَ َول َ “…Onların, kalpleri vardır ama hakkı anlamazlar; gözleri vardır ama gerçeği görmezler; kulakları vardır ama hakikati işitmezler…” 3

Aziz Müslümanlar!

İnanç, azim ve gayret hiçbir engel tanımaz. Önemli olan birbirimize engel çıkarmamak, hayatı birbirimize zorlaştırmamaktır. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin hayat mücadelesinde yanlarında olmaktır. Onları ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sormak, dualarını almaktır. Kendilerine içten ve samimi davranmaktır. Onlara karşı komşuluk ve insani görevlerimizi yerine getirmektir. Çalışmalarını ve üretmelerini zorlaştıran bütün engelleri ortadan kaldırmaktır. Yollarımızı, sokaklarımızı, binalarımızı ve hayatın her alanını onların kullanabileceği şekilde planlamaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadis-i şerifini kendimize şiar edinmektir: تَُّن فِ ُّروا تُّ َع ِسُّروا، َوبَ شِ ُّروا َوالَ ,Kolaylaştırın “يَ ِسُّروا َوالَ zorlaştırmayın! Müjdeleyin, nefret ettirmeyin!”4

Kardeşlerim!

Hak ve hukuk tanımayan vicdan yoksunu siyonist zalimler; kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden Filistinli kardeşlerimize top yekûn bir soykırım gerçekleştirmektedir. Bu zulme engel olmak, din, dil ve ırk ayrımı olmaksızın bütün insanlığın ortak görevidir. Bugün bizler de Cuma namazının farzından hemen sonra dünyada zulüm altında inleyen bütün kardeşlerimiz için Yüce Rabbimize dua edeceğiz. Cenâb-ı Hak, dualarımızı kabul buyursun. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere bütün mazlumları zafere ulaştırsın.

(1 Hucurât, 49/13.2 Müslim, Birr, 34. 3 A’râf, 7/179. 4 Buhârî, İlim, 11.)

Rabia Şekerci Güler Haber7.com - SEO Haber Editörü
Haber 7 - Rabia Şekerci Güler

Editör Hakkında

1995'te Konya'da dünyaya geldi. Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesini tamamladıktan sonra Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden derece ile mezun oldu. Ardından Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. Üniversiteye devam ettiği yıllarda edebiyat dergilerinde deneme ve metin yazarlığı yaptı. Yine aynı dönemde, yerel televizyon kanalında program sunuculuğu yaparak mesleki kariyerine ilk adımını attı. 2016'da başladığı internet gazeteciliği serüveninde birçok haber portalında editör olarak yer aldı. Günümüzde, haber7.com'da SEO haber editörü olarak görev yapmaktadır. Diğer yandan İnsicam Dergisi'nde yazmaktadır.
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
DEM Vekilinden CHP’ye zehir zemberek sözler! “Size kaybettireceğiz”
Başkan Erdoğan'a evinin önünde sürpriz