Arap gençlerin yüzde 82'si "Türkiye güçlü müttefik" dedi

18-24 yaş aralığındaki Arap gençler arasında yapılan ankette, "Türkiye güçlü veya bir dereceye kadar güçlü bir müttefik" yüzde 82 çıkarken, Türkiye'yi yüzde 80'le Çin izledi.

GİRİŞ 12.08.2023 12:19 GÜNCELLEME 15.08.2023 09:07
Bu Habere 53 Yorum Yapılmış

ASDA'A BCW, Arap dünyasını yakından ilgilendiren bir anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

Yaşları 18 ila 24 arasında değişen ve 18 ülkeden 3 bin 600 Arap genciyle yapılan ankete göre; Arap gençlerinin yüzde 76'sının, kültür ve geleneksel değerleri kaybetme korkusuna sahip olduğu ortaya konuldu. Bu, son beş yılın en yüksek yüzdesi oldu.

KÜLTÜREL KİMLİĞİN KORUNMASI

Arap gençlerinin  yüzde 65'i dini ve kültürel kimliklerini korumanın daha hoşgörülü, liberal ve küreselleşmiş bir toplum inşa etmekten daha önemli olduğuna inanıyor.

Bu görüş Doğu Akdeniz ülkelerindeki gençlerin yaklaşık yüzde 74'ü, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde yüzde 72'si ve Kuzey Afrika gençlerinin yüzde 68'i tarafından benimsenmiş durumda.

GELECEK HEDEFLERİ

"Gelecek Hedeflerim" eksenindeki her 10 Arap gencinden 8'i (yüzde 85) Arap ülkelerinin özgürlük, eşitlik ve insan haklarına saygı gibi evrensel değerleri desteklemesi gerektiğini söylüyor; bu oran Kuzey Afrika'da yüzde 91 ve Körfez ve Doğu Akdeniz ülkelerinin her birinde yüzde 81 olarak belirlendi.

Sonuçlara göre, ankete katılan Arap gençlerin yüzde 27'si, din ve aile veya kabilenin kişisel kimliklerini belirleyen en önemli faktörler olduğunu doğrularken, bu oran ulusal aidiyet için yüzde 15 ve ana dil için yüzde 15 olarak belirlendi.

KATILIMCILARIN YÜZDE 82'Sİ "TÜRKİYE GÜÇLÜ MÜTTEFİK" DEDİ

Ankete göre, 18-24 yaşlarındaki Arap gençlerin yüzde 82'si Türkiye'yi "güçlü veya bir dereceye kadar güçlü bir müttefik" olarak görürken onu yüzde 80 ile Çin izledi.

ABD ise bu kategoride yüzde 72 ile 7'nci sıraya yerleşti ve Almanya (yüzde 78), Fransa (yüzde 74) ve Hindistan'ın (yüzde 73) gerisinde kaldı.

Arap dünyası içinde en güven verici müttefik kategorisinde ise Katar yüzde 90 ile ilk sıraya yerleşti. Onu yüzde 89 ile Mısır, yüzde 88 ile BAE, yüzde 86 ile Suudi Arabistan izledi.

DİNİN ÖNEMİ

Doğu Akdeniz ülkelerinde Arap gençliğinin yüzde 30'u, Kuzey Afrika ülkelerinde yüzde 27'si ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinde yüzde 25'i, kişisel kimliklerini belirleyen en önemli faktörün "din" olduğuna inanıyor. Kuzey Afrikalı gençlerin yüzde 37'si, Doğu Akdenizli gençlerin yüzde 21'i ve KİK gençlerinin yüzde 20'si, kişinin kişisel kimliğini belirlemede ailenin/kabilenin en önemli faktör olduğunu düşünüyor.

ARAPÇA KONUSU

Arap gençlerinin yüzde 11'i dili kimliklerini belirlemede en önemli faktör olarak görse de yanıt verenlerin yarısından fazlası (yüzde 54) Arap dilinin kendileri için ebeveynleri kadar önemli olmadığını söyledi. İncelenen üç bölgede ise, KİK ülkelerindeki gençlerin yüzde 59'u, Kuzey Afrika'da yüzde 51 ve Doğu Akdeniz'de yüzde 52'si bu görüşe katılıyor.

Sonuçlara göre, Arap gençlerin çoğu (yüzde 73) dini değerlerin bölgenin ilerlemesini engellediği fikrine karşı çıkarken, katılımcıların yaklaşık üçte ikisi (yüzde 65) dinin Ortadoğu'da olması gerekenden daha büyük bir rol oynadığını söyledi. Doğu ve bölgedeki dini kurumların reforma ihtiyaç duyduğuna inanan gençlerin oranı bu yıl yüzde 58'e ulaştı.

ŞERİAT İSTEYENLER YÜZDE 62

Arap gençliğinin dini kimliğine bağlılığının bir göstergesi olarak, yaklaşık yüzde 62'si ülkelerindeki yasaların medeni hukuk/örf ve adet hukuku yerine İslami şeriata dayalı olması gerektiğine inanıyor. Bu görüş, anket yapılan üç bölgedeki gençlerin çoğunluğu tarafından benimsenmiş durumda; Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerindeki gençlerin %68'i, Kuzey Afrika'da yüzde 53 ve Doğu Akdeniz'de de yine yüzde 68'i buna katılıyor.

Z KUŞAĞININ ROLÜ

Şirketin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Başkanı ve ASDA'A BCW'nin kurucusu Sunil John, anket sonuçlarının, dinle bağlantısı olan "Z Kuşağı" arasında dinin artan rolünü ortaya koyduğunu söylüyor. Bir süre önce, birçok kişi kültürlerinin ve geleneksel değerlerinin kaybıyla ilgili endişelerini dile getiriyorken, şimdi Arap gençliğinin Arap kimliğini ve kişiliğini belirleyen temel faktörler olarak dine, aileye ve ulusal aidiyete daha yatkın olduğu açıkça görülüyor.

"ANA DİL KAN KAYBEDİYOR"

John, her şeye rağmen başka ilginç bir noktaya daha dikkat çekiyor:

"Arap dünyasındaki gençlerin çoğunluğunun hemfikir olduğu gibi, geleneklerine veya kültürel değerlerine ilişkin algısı için Arapça artık sandığımız kadar gerekli değil. Arap dili onlar için daha az önemli."

John bu düşüncesini, "Arap gençliğinin kendi diline olan ilgisinin azalması, internet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasından kaynaklanmaktadır. Arap toplumlarını birleştiren bir güç olarak Arap dili." sözleriyle açıklıyor.

GELENEKLERE BAĞLI OLAN AMA GÖÇ İSTEYENLER ARTIYOR

Benzer şekilde, Arap gençliğinin daha iyi bir yaşam arayışıyla göç etme arzusunun artmasının iki önemli özelliğe dayandığını vurgulayan John, "Birincisi, ülkelerinde iyi bir eğitim ve başarılı bir kariyer elde etmekten duyduğu hayal kırıklığı ve ikincisi, geleceğini inşa etme hevesi." diyor.

Anket sonuçlarına göre, Doğu Akdeniz ülkelerindeki Arap gençlerinin yüzde 53'ü ve Kuzey Afrika'dakilerin yaklaşık yarısı (yüzde 48'i), daha iyi fırsatlar, özellikle iş fırsatları arayışıyla ülkelerini terk etmeye yönelik ciddi girişimlerinin olduğunu söyledi.

Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerindeki gençlerin yüzde 27'si göç etmeyi düşündüklerini söylerken, çoğu Arap gencinin göç için seçtiği ülkeler konusunda farklı görüşlere sahip olduğu ortaya çıktı:

Yüzde 34'ü Kanada'ya göç etmeye karar verirken, yüzde 30'u Amerika Birleşik Devletleri'ne, yüzde 20'si Almanya ve Birleşik Krallık'a ve son olarak yüzde 17'si Fransa'ya göç etmek istiyor.

GÖÇÜN ANA NEDENİ KASVETLİ EKONOMİ

Sonuçlar, bu göç etme arzusunun birçok Arap ülkesindeki kasvetli ekonomik manzara ile doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Doğu Akdeniz'deki (Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin, Suriye, Yemen) gençlerin yüzde 72'si ve Kuzey Afrika'daki (Cezayir, Mısır, Libya, Fas, Sudan, Güney Sudan, Tunus), Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri gençlerinin görüşlerinin aksine, kendi ülkelerinin ekonomisinin yanlış yöne gittiğini düşünüyor; 10 kişiden 9'u (yüzde 88) ülkelerinin ekonomisinin doğru yönde ilerlediğine inandığı için oldukça iyimser.

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre, Ortadoğu'daki genç işsizlik oranlarının yüzde 25'in üzerine çıkarak dünyadaki en yüksek ve en hızlı artan oran olduğunu ortaya koyan anket, işlerin Arap gençliği için en önemli öncelik olduğunu doğruluyor. Göç etmeyi ciddi olarak düşünen gençlerin yaklaşık yarısı (yüzde 49) bunu istemelerinin temel nedeninin "iş bulma" olduğunu belirtirken, Körfez gençlerinin yüzde 25'i asıl göç etme arzularının nedeni olarak "deneyim sahibi olmak" yanıtını veriyor.

İYİMSERLER AĞIRLIKTA

Ülkelerinin ekonomileriyle ilgili endişelerine rağmen, Arap gençlerinin yüzde 69'u önümüzdeki günlerin daha iyi olacağına inandığını ifade ediyor.

Son dört yılın sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, Arap gençliğinin iyimserliği bu yılki ankette zirveye ulaştı. 2019 anketindeki yüzde 45'e kıyasla, yanıt verenlerin yüzde 57'si anne babasından daha iyi bir hayatı olacağına inanıyor. Bu pozitif ruh en çok Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin gençleri arasında (yüzde 75). Bunu, Doğu Akdeniz ülkeleri (yüzde 52) ve Kuzey Afrika (yüzde 52) izliyor.

Önümüzdeki 10 yılı düşündüğümüzde Arap gençlerinin yüzde 18'i öncelikle başarılı bir iş hayatı kurmayı, ardından (yüzde 17) eğitimlerini bitirip bir hedef peşinden koşmayı (yüzde 15) hedefliyor.

KAYNAK: HABER7
Erkan Talu Haber7.com - Dış Haberler Editörü
Haber 7 - Erkan Talu

Editör Hakkında

Elazığ'da doğan Erkan Talu; ilk, orta ve lise öğrenimini Ayvalık'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, "Sanat Tarihi" bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında gazetecilik üzerine çok sayıda eğitim alıp okumalar yaptı. Habercilik kariyerine "muhabir" olarak Kanal 7'de başladı. Kanal 7'de hem iç hem de dış basını takip eden ekipte yer alarak "Ana Haber"e bültenler hazırladı. Kanal 7'de çalıştığı dönemde, Ülke TV için haberin yanı sıra VTR, DSF ve program içerikleri üretti. 2017 ortasında Haber7'ye geçti. Kariyerini, "Haber7 Dış Haberler Editörü" olarak devam ettiriyor.
YORUMLAR 53
 • Arap BRiCS sevdası 11 ay önce Şikayet Et
  Araplarda Çin sevdası %80 çok ilginç! Bu araplar dinsiz din düşmanı çinlileri niçin bu kadar seviyor acaba? Dinsiz çinli çinde yaşayan hristiyan ve müslüman dindaşlarına zulüm ediyor kilise ve cami yıkıyor hemde kutsal kitapları değistiriyor! Google ile " China to tewrite Quran Bible to fit socialist values" arayın! Birde dinsiz Çin kulübü BRiCS üye olalın diye adeta sırayı girmişler!
  Cevapla
 • Eskr. 11 ay önce Şikayet Et
  Bu arda cahil hakikat partisinede selam ederim.
  Cevapla
 • Eskr. 11 ay önce Şikayet Et
  Beş vakit namaz kılan bir urfalı arapla tanıştım,ülkemizde iç savaş çıkarsa ne yaparsın dedim, oda bana islam olmayan hristiyan bir ülkeye sığınmak isterim dedi,teorik yalan algıya bu cevap yeter sanırım, sadece gerçeği haber yapın lütfen.
  Cevapla
 • Urafalı haklı! 11 ay önce Şikayet Et
  Urfalı Arap haklı o arap ülkelerin bir çoğunda malesef temel insan hakkı yok bağımsız hukkuk din innanç ifade özgürlüğü yok! Arapların din düşmanı çini positif bakması ve BRiCS üyesi olmak için adeta can atıyor şimdi daha iyi anlıyorum! Çünkü çinde malesef din ve innanç özgürlüğü insan hakkı yok hata dinsiz çinliler arap dindaşlarına zulüm ediyor kilise cami yıkıyor araptan ses çıkmıyor!
  Cevapla
 • Ali 11 ay önce Şikayet Et
  Biz peygamber ve ashapdan başka arabı sevmeyiz arab da bizi sevmez onlarla görülecek bi hesabımız var unutmadım elbet Birgün kutsal topraklarıda kurtaracağız
  Cevapla
 • İslam oğlu 11 ay önce Şikayet Et
  Hayır, İslam bu dediğinle örtüşmüyor. Üstünlük takvadadır. Takvada buluştuğumuz müddetçe ırkı ne olursa olsun kardeşiz. Hesap günü sana ırkın değil yaptıkların sorulacak.
  Cevapla
 • Ahmet Konuk 11 ay önce Şikayet Et
  Müslümanlar kardeştir hangi milletten olursa olsun birbirimizi sevmeliyiz Türkleri seven araplar sevmeyenlerden kat kat daha fazladır. küçük bir araştırma bunu ispatlamaya kafidir. Hesabı Allah görür. Bizi güçlü yapacak işlerle uğraşmalıyız. inşallah kutsal torakları, takva ehli arap kardeşlerimizle birlikte kurtaracağız.
  Cevapla
 • drys 11 ay önce Şikayet Et
  boş muhabbet son derece boş
  Cevapla
 • Sss 11 ay önce Şikayet Et
  E yani?
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
İşte mama lobisi bunu savunuyor! Başıboş sokak köpeği çocuğa dehşeti yaşattı