Türkiye'de yükseköğretimin dünyadaki yeri!

Türkiye’de yükseköğretim sistemi büyüklük bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı dünyada yaklaşık 100 ülkenin, Avrupa’da ise yaklaşık 20 ülkenin nüfusundan daha fazla.

Türkiye'de yükseköğretimin dünyadaki yeri!
Türkiye'de yükseköğretimin dünyadaki yeri!
GİRİŞ 07.02.2019 17:23 GÜNCELLEME 07.02.2019 17:23

Raporun Adı: Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim

 

 

Hazırlayan: Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Türkiye’de yükseköğretim sistemi büyüklük bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı dünyada yaklaşık 100 ülkenin, Avrupa’da ise yaklaşık 20 ülkenin nüfusundan daha fazla.

 

 

1980’li yılların başında yükseköğretimde 28 devlet üniversitesi, 20.333 öğretim elemanı ve 322.320 öğrenci bulunmaktaydı. Eğitim hayatımızda 1992 ve 2007’de iki önemli genişleme yaşandı. Bugün 129 devlet, 72 vakıf ve 5 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere, toplam 206 yükseköğretim kurumu mevcut. Öğrenci sayısı 3.098.497 örgün, 789.185 ikinci öğretim, 3.586.216 açık öğretim ve 86.423 uzaktan öğretim olmak üzere, 7.560.371’e ulaştı.

Üniversitelerde, 25.560 profesör, 14.841 doçent, 38.372 Dr. öğretim üyesi, 46.790 araştırma görevlisi ve 35,560 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 161,123 öğretim elemanı görev yapıyor.

YÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞİŞİM KAÇINILMAZ BİR NOKTAYA GELDİ

Günümüzde yükseköğretim sisteminin ve kurumlarının beklentileri yeteri kadar karşılayamadığı ve değişimlere hızlı cevap veremediği yönünde eleştiriler yapılıyor.

Yükseköğretimin yeniden yapılanmasına yönelik çalışmaların ise kısmi etkisi olduğu ve genellikle öneri düzeyinde kaldığı dikkat çekiyor.

Önerilerin hayata geçmesini engelleyen faktörlerin incelenip, çözümler bulunarak üniversitelerin Türkiye’nin bilimsel, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayıcı rolünün artırılması gerekiyor.

Yükseköğretim sisteminin değişimi, acil bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.

İLKE Derneği, ‘Geleceğin Türkiye’si Projesi’ ile 8 farklı alanda, ülkemizin mevcut sorunlarına dair tespitler içeren ve somut çözüm önerileri sunan raporlar hazırlıyor.

İlk rapor, Türkiye’de eğitimin mevcut durumu ve gelecek vizyonunun paylaşıldığı eğitim konusundaydı. İkinci raporda ise değişim ve dönüşüm ihtiyacı olan yükseköğretim konusu işleniyor.

İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından hazırlanan, 12 Şubat 2019’da kamuoyuna sunulacak olan “Geleceğin Türkiye’sinde Yükseköğretim” başlıklı raporda, yükseköğretimde değişim ve geleceğe hazırlık ihtiyacı detaylı olarak ele alınıyor.

Yükseköğretimin mevcut durumunun analizinin yapıldığı raporda, tespit edilen eğilimlere yönelik çözüm önerileri bulunuyor. Bu bağlamda da yükseköğretimin gelecek vizyonu 12 temayla kamuoyuna sunuluyor.

ÜNİVERSİTELERDE STRATEJİK, YAPISAL VE YÖNETSEL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR

Raporda yükseköğretimi etkileyen politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal gelişmeler inceleniyor. Yükseköğretim sistemindeki öğrenci, öğretim elemanı ve yayın sayıları gibi göstergelerle mevcut durum analizi yapılıyor.

Sistemde mevcut olan kültürün değişime etkisi analiz edilip, bu bağlamda da güç alanı analizi yapılarak, yükseköğretimde değişimi kolaylaştıran ve zorlaştıran faktörler ortaya konmuştur.

Yükseköğretim alanındaki gelişmeler yükseköğretimi stratejik bir bakışla ele almayı ve bu bakış açısıyla yapısal ve yönetsel değişimi gerekli kılmaktadır. Değişime rehberlik etmesi için, bilimin evrensel niteliği yanında Türkiye’nin önceliklerine odaklanmış çok boyutlu bir “stratejik çerçeve” öneriliyor.

GELECEĞİN YÜKSEKÖĞRETİM VİZYONU:

Çalışmada yapılan analizler ve tespitler doğrultusunda Türkiye’de Yükseköğretim vizyonu 12 temada belirleniyor. Bu temalar aşağıdaki şekildedir:

Stratejik bir yaklaşımla yükseköğretimde değişimi yönetmek
Gelenekten geleceğe arayış ve anlamlandırma misyonuna sahip üniversite
Çeşitlilik temelinde yapılanmış yükseköğretim kurumları
Düzenleme ve denetleme kapasitesi yüksek yükseköğretim üst kuruluşları
Öğrenci taleplerine cevap üretebilen bir yükseköğretim sistemi
Öğrencilere değer katan bir eğitim ve öğrenme anlayışı
Yeni kariyer anlayışına uygun danışmanlık hizmeti
Nitelik ve adanmışlığı yüksek akademisyenler
Araştırma ve bilgi üretme kapasitesi gelişmiş bir yükseköğretim ekosistemi
Sosyal ve ekonomik katkı sağlayan yükseköğretim kurumları
Uluslararası hareketlilik ve iş birliklerinde etkin bir yükseköğretim
Sürdürülebilir finansman kaynaklarına sahip bir yükseköğretim

Çalışmada bu vizyonlara ait mevcut eğilimler ve bu eğilimlere yönelik neler yapılabileceğine dair öneriler veriliyor.

Raporda yükseköğretim kurumlarının değişimleri dikkate alarak kendi iç dinamikleriyle planlı değişimi gerçekleştirebilmesi gerektiği vurgulanıyor.

İLKE Derneği, yükseköğretim raporunun ardından ekonomi, kültür, dış politika, yönetim, sosyal politikalar ve sivil toplum alanlarında raporlar hazırlayarak kamuoyu ile paylaşacak.

YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Türkiye'de gün gün koronavirüs tablosu vaka ve ölüm sayıları! Son durum
Besmele çeken Fatiha okuyan papağan! Sloganıda Başkan Erdoğan