Emlak Konut 2022 kârını ve temettü teklifini açıkladı

Emlak Konut 2022 yılında 3,00 milyar TL net kâr etti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemdeki net kârı 1,33 milyar TL olmuştu. Şirket, hisse başına net 0,239 lira kâr payı ödenmesini teklif etti.

Emlak Konut 2022 kârını ve temettü teklifini açıkladı
Emlak Konut 2022 kârını ve temettü teklifini açıkladı
GİRİŞ 08.03.2023 10:20 GÜNCELLEME 08.03.2023 10:20

Emlak Konut Gayrimenkul, 2022 yılı finansal sonuçlarını ve 2023 yılı beklentilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre şirket, 2022 yılında 3,00 milyar TL net kâr sağlarken; geçtiğimiz yıl aynı dönemdeki kârı 1,33 milyar TL olmuştu. Emlak Konut böylelikle önceki yıla göre kârını yüzde 125 oranında artırmış oldu.

Aynı zamanda şirket 2022'de 8,12 milyar TL gelir sağlarken; önceki yıl 6,74 milyar TL olmuştu.

Emlak Konut Gayrimenkul, 2023 yılı beklentilerini de açıklarken, 2023 yılı için 4,22 milyar TL net bekliyor. Ayrıca 63 milyar TL değerinde ön satış öngörüyor.

Hisse başına 0,239 lira kâr payı kararı

Emlak Konut, hisse başına net 0,239 lira kâr payı ödenmesini Genel Kurul'a teklif ettiğini bildirdi. Kâr payı dağıtımının 12 Nisan 2023 tarihinde yapılması planlanıyor.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem karı 3.000.132.000,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen net dönem karı ise 3.061.408.390,32 TL'dir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 730.708.693,24 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 3.061.408.390,32 TL net dönem karından, %5 oranında (153.070.419,52 TL) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ödenmiş sermaye tutarının %20 üst sınırını geçtiği için sermaye üst sınırından bugüne kadarki ayrılan toplam yedek akçe çıkarıldığında ortaya çıkan fark olan (3.800.000.000,00*0,20 =760.000.000,00 – 730.708.693,24) 29.291.306,76 TL Birinci Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 3.000.132.000,00 TL tutarındaki net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 29.291.306,76 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 2.970.840.693,24 TL tutara, 2022 yılı içerisinde yapılan 49.877.137,60 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 3.020.717.830,84 TL Net Dönem karının 0,300657012955000'u olan 908.200.000,00 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılması,

Ortaklara dağıtılacak toplam 908.200.000,00 TL Birinci Temettü tutarı, ödenmiş sermayenin % 5'lik kısmı olan 190.000.000,00 TL üzerinde kaldığından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ortaklara dağıtılacak kardan ödenmiş sermayenin %5'lik kısmı çıkarılarak kalan kalan tutarın %10'u olan ((908.200.000,00 TL- 190.000.000,00 TL) *0,10)) 71.820.000,00 TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

Yasal kayıtlarımıza göre kalan 1.990.820.693,24 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,

Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 908.200.000,00 TL kâr payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2022 yılı kâr payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,2390 TL olarak dağıtılması ve kâr payı dağıtımının 12.04.2023 tarihinde yapılması,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Özgür Gündüz Haber7.com - Editör
Haber 7 - Özgür Gündüz

Editör Hakkında

Konya Selçuk Üniversitesi’nden 2006 yılında mezun oldu. 16 yıllık gazeteci. Çeşitli dergi, gazete ve ajanslarda görev aldıktan sonra 2011 yılında internet haberciliğine başladı. Pek çok haber ve röportaja imza attı. Meslek hayatına Haber7.com’da 7 yıldır ekonomi editörü olarak devam etmektedir.
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Tutuklama talebi panikletti! Köşeye sıkışan Netanyahu'dan ilk açıklama!
Hayalet uçak ANKA-3 yenilendi! İşte son hali...