OHAL Komisyonu nedir? Kimler nasıl başvuruda bulunabilir?

Son dönemde sıkça gündeme gelen OHAL komisyonu nedir? Başbakan Binali Yıldırım'ın Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda başvuru tarihini açıkladığı OHAL Komisyonu'na kimler başvuru yapabilir? İşte tüm detaylar

OHAL Komisyonu nedir? Kimler nasıl başvuruda bulunabilir?
OHAL Komisyonu nedir? Kimler nasıl başvuruda bulunabilir?
GİRİŞ 12.07.2017 13:28 GÜNCELLEME 12.07.2017 13:29

OHAL komisyonu nedir?

Bu komisyon 17 temmuz itibariyle çalışmalarına başlıyor, hazırlıklar bitti. Dosya kabul etmeye başlayacak, dosyaları inceleyip karara bağlayacak.

Komisyon, 7 hakimden oluşuyor. 200 uzman var. Yasayla kuruldu.

Dosyaları teker teker inceleyecek. Bir müracaatçı beni haksız yere çıkardılar diyerek başvurursa, inceleyecek, komisyon uygun görürse, çıkarıldığı idareye 15 gün içinde işe almasını isteyecek.

Değilse yargı yolu açılacak. Bugünkünden farkı bu. Bugün yargı yolu kapalı.

Komisyon kararından sonra, idare mahkemesi, danıştay ve AİHM'e kadar gidebilecek.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Memuriyetten çıkarılanlarla ilgili itiraz yolunu açtık. OHAL'de memuriyetine son verilenler yargıya gidemiyordu. Komisyon, 17 Temmuz itibarıyla çalışmalarına başlıyor. Hazırlıkları bitti, dosya kabul etmeye başlayacak. 7 hakimden oluşuyor, 200'e yakın uzmanla çalışacak.

Başvuru şartları neler?

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personel şahsen, kanuni temsilcisi veya vekili aracılığıyla başvuru yapabilir.

Kapatılan kurum veya kuruluşlar adına başvuru yapma yetkisi, kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olanlara aittir. Yetkili olmayanlar, üyelik veya başka sebeplere dayanarak başvuru yapamaz.

Kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılan başvurularda temsil belgesi veya vekâletnamenin inceleme sürecinde geçersiz hale gelmesi, başvurunun incelenerek karara bağlanmasını engellemez.

Başvuru hakkındaki inceleme devam ederken başvurucunun ölmesi halinde ilgilinin kanuni mirasçılarından yeni başvuru alınmasına gerek olmaksızın mevcut başvuru incelenerek karara bağlanır.

Başvuru hakkı olan kişinin, başvuru süresi başlamadan veya başvuru süresi sona ermeden önce ölmesi halinde kanuni mirasçılardan biri mirasçılık belgesi ibraz etmek kaydıyla ölüm tarihinden itibaren altmış gün içinde başvuruda bulunabilir.

Başvuruda gerekli bilgi ve belgeler

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personele ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

Gerçek kişiler için başvuru formu.

Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi.

Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekâletname örneği.

Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.

Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:

Kurum veya kuruluşlar için başvuru formu

Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapana ait nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapanın kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olduğuna dair karar, imza sirküleri, vekâletname ya da diğer resmi belgelerin onaylı sureti.

Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.

Başvuru formundaki “Başvurucunun Dilekçesi” bölümüne yazılan beyanlar, okunaklı ve başvurunun esasına yönelik özlü bilgileri içerir şekilde hazırlanır. Forma yazılan beyanların on sayfayı geçmesi hâlinde başvurucunun, başvuru formuna olayların özetini içerir ayrı bir dilekçe eklemesi gerekir.

Başvuru formlarının eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı ve gerekli belgelerin eklenip eklenmediği başvuruyu alan valilik veya kurum tarafından kontrol edilir. Başvuru formu ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, ilgili valilik veya kurum eksikliğin giderilmesi için başvurucuya on beş günlük kesin süre verir. Eksiklik giderildikten sonra belgeler Komisyona gönderilir.

Başvurana, başvurunun kayda alındığını gösteren alındı belgesi verilir. 

Komisyon neleri kapsıyor?

Komisyonun, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi; öğrencilikle ilişiğin kesilmesi; dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması; emekli personelin rütbelerinin alınması alanlarında bireysel başvuru üzerine çalışacağı belirtilmişti.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
1 milyon TL altında 8 araç modeli kaldı!  İşte araçların listesi...
Aylar önce evlendiği kocasının evini yaktı! Dumanlar tüterken merdivende oturup izledi