BDDK lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve ekranı...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) en az lise mezunu şoför alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde...

BDDK lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve ekranı...
BDDK lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve ekranı...
GİRİŞ 19.03.2019 09:04 GÜNCELLEME 19.03.2019 09:04

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesine en az lise mezunu olmak şartı ile açıktan şoför alımı yapılıyor. BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre " Şoför kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.’’ Peki başvuru şartları neler?

 

BDDK Personel Alımı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa u ğramış olsa bile devletin güvenli ğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlı ğı de ğerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik ça ğına gelmemiş bulunmak veya askerlik ça ğına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalı ğı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak. 8) Güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olup giriş sınavına başvuruda bulunacak adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar aranır.

(*) Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri belirlenmiştir.

(**) Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü uygulama sınavına çağrılacaktır. Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.  

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular, 20 Mart 2019 tarihi saat 14.00'da başlayıp 29 Mart 2019 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

İlanın Detayları İçin Tıklayınız

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Almanya'dan İsrail'e flaş suçlama
Dünya, AKINCI'yı konuşurken İran'dan Türk İHA'larına karalama geldi!