Jandarma muvazzaf Subay alımı devam ediyor! 2019 branşları ve başvuru şartları..

Jandarma Genel Komutanlığı kadın erkek muvazzaf Subay alımı yapacağını duyurdu. Peki başvuru şartları neler? Hangi branşlar için subay alımı yapılıyor? İşte detaylar...

Jandarma muvazzaf Subay alımı devam ediyor! 2019 branşları ve başvuru şartları..
Jandarma muvazzaf Subay alımı devam ediyor! 2019 branşları ve başvuru şartları..
GİRİŞ 10.04.2019 09:13 GÜNCELLEME 10.04.2019 09:13
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesinde yeni bir ilan yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay temini yapılacaktır. İşte o branşlar ve başvuru hakkında merak edilenler…

 

Jandarma Subay Alımı

YUKARIDAKİ BRANŞLARA BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLAR:

 

- Hukuk Fakültesi mezunu adaylardan seçme sınavlarında başarılı olanlar, J.Gn.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda hukuk ile ilgili alanlarda istihdam edilebilecektir.

- Şehit ve malul eş ve çocukları için belirlenen asıl ile yedek kontenjanların doldurulamaması durumunda, eksik kalan asıl veya yedek kontenjan; branşına ve cinsiyetine göre normal aday kontenjanına aktarılacaktır.

- Jandarma haricindeki branşların asıl veya yedek kontenjanının doldurulamaması durumunda; eksik kalan asıl veya yedek kontenjanlar cinsiyetine göre Jandarma branşına aktarılacaktır.

- Kadın jandarma branşının asıl veya yedek kontenjanının doldurulamaması durumunda; eksik kalan asıl veya yedek kontenjan erkek jandarma branşına aktarılacaktır.

- Pilot branşı için Pilotaj Eğitiminin herhangi bir aşamasında başarısız olan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülecek başka bir branşta istihdam edilecektir.

- Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK tarafından verilen denklik belgesini sisteme yüklemek sureti ile başvuru yapabilir. Adaylar denklik belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.

- Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet belgesini ibraz edecekleri kayıt tarihi 26.08.2019‟dur.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmuş veya kayıt tarihine (26.08.2019) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

(5) 2018 yılında yapılan KPSS sınavında;

Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan,

2017 ya da 2018 yıllarında yapılan ALES‟ten EĢit Ağırlık (EA) puan türünden en az 60 puan almış olmak, Şehit ve malul eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80‟ini almış olmak,

(6) 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),

(c) Muvazzaf Tabip ve Diş Tabibi Subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/SözleĢmeli Subay Olur” raporu almak (pilot branşı için bu rapora ilave olarak „„Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir‟‟ sağlık raporu istenecektir.), 6 (9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, (10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(14) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

(15) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(16) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(17) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

(18) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

- Başvurular; 09 Nisan 2019 günü başlayıp, 29 Nisan 2019 günü saat 16:59’da sona erecektir.

- Ön başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi 7 üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

- İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

YORUMLAR 1
  • mehmet 2 yıl önce Şikayet Et
    KPSS puanin dışında ales puanı da mı gerekli
    Cevapla
DİĞER HABERLER
Başkan Erdoğan Menderes'in memleketi Aydın'da konuştu: Yutkunuyoruz
Washington Post'tan Bayraktar TB2 manşeti: Moskova'yı alarma geçirdi