Resmi gazetede yayımlandı! 120 bin askere müjde

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan kanunla birlikte askerlik süresi 6 aya inerken, bedelli askerlik kalıcı hale geldi. 6 ayını dolduran yaklaşık 120 bin askerin terhis olması bekleniyor.

Resmi gazetede yayımlandı! 120 bin askere müjde
Resmi gazetede yayımlandı! 120 bin askere müjde
GİRİŞ 26.06.2019 07:21 GÜNCELLEME 26.06.2019 07:22

Kanuna göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik  çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılda 1 Ocak'tan başlayıp, 41  yaşına girilen yılda 1 Ocak'ta sona erecek.

 

 

Buna göre, hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve  yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Ayrıca askerlik hizmeti yedek subay, yedek  astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Yayımlanan kanun ile askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar  uzatılabilecek veya kısaltılabilecek. Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda,  bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına  alınmalarının esaslarını, Cumhurbaşkanı belirleyecek. Cumhurbaşkanı, savaş veya  savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini  yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını, belirleyebilecek.

 

 

YEDEK ASTSUBAY

Yeni askerlik kanunun da "yedek astsubay"da yer alıyor. Yedek astsubay  adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek  astsubay olarak görev yapacak.

Yedek astsubay aday adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim  kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl  ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen  yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK)'nin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay  miktarından fazla olan yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine  getirecek. Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle  TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

BEDELLİ ASKERLİK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli  Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının  memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını peşin ödemeleri  ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini  yerine getirmiş olacak.

Bu kapsamda bedel, silah altına alınmadan önce bakanlıkça belirlenecek  sürede peşin ödenecek. İsteklilerin, bedelli askerlikten yararlandırılacak  sayıdan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek.  İsteklilerin az olması durumunda, kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli  askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma şartlarına haiz olanlar yasal  erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulacak.

Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni  bir hak verilmeyecek. Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel  bütçeye gelir kaydedilmek üzere bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına  yatırılacak.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve  yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar bedelli  askerlikten yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler  uygulanmayacak.

Kanuna göre, her ne sebeple olursa olsun, henüz fiili askerlik  hizmetine başlamamış yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli  olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bu tarihe kadar bedelli  askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi  tutulmaksızın bedeli askerlikle ilgili hükümlerden yararlanabilecek.

DÖVİZLE ASKERLİK

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en  az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı  aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak.

BAKAYALARA GÜNLÜK İDARİ PARA CEZASI

Yeni düzenlemede yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak  bakayalara kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak.  Kendiliğinden gelenlere de her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün  karşılığı 10 lira idari para cezası verilecek.

Öte yandan kanunda askerlik hizmet süresini tamamlayanlar ile halen  muvazzaflık hizmetini yerine getirenler hakkında mülga 1111 Sayılı Askerlik  Kanunu gereğince verilen idari para cezalarından ödenmemiş olanların tahsilinden  vazgeçilecek. Bu kapsamda, altı ay içerisinde muvazzaflık hizmetine başlayanlar  hakkında mülga 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile verilen idari para cezalarından  askere sevk tarihi itibarıyla ödenmemiş olanların tahsilinden vazgeçilecek.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Meral Akşener 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' demişti! Şimdi ise...
Son dakika: Ayasofya tekrar cami oluyor, Erdoğan hayırlı olsun deyip duyurdu!