Sivas Kongresi maddeleri | kararları: Sivas Kongresi nedir - tarihsel önemi!

Sivas Kongresi; Türk milletinin gücü, azmi ve istikrarıyla beraber ülkemizin topraklarını düşman elinden kurtarmak ve özgürlüğünü yeniden alabilmek açısından düzenlenen toplantıdır. Türk milletinin geleceğini etkileyen önemli kararların alındığı Sivas Kongresi nedir? Türk tarihinin dönüm noktalarından Kurtuluş Savaşı'nın çerçevesinin de belirlendiği Sivas Kongresinde neler oldu?

Sivas Kongresi maddeleri | kararları: Sivas Kongresi nedir - tarihsel önemi!
Sivas Kongresi maddeleri | kararları: Sivas Kongresi nedir - tarihsel önemi!
GİRİŞ 04.09.2019 19:44 GÜNCELLEME 04.09.2019 19:44
Bu Habere 2 Yorum Yapılmış

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında düzenlenen Sivas Kongresi, Türk milletinin 1.Dünya Savaşı'nın yıkıcı sonuçlarıyla beraber düşmanların eline geçen toprakların kurtarılması ve bağımsızlık mücadelesini tekrardan kazanmak için yapılan bir toplantı olma özelliği göstermektedir. Düşmanların işgal altında tuttuğu pek çok sayıdaki kilit yerleşim bölgesini kurtarma arayışı içerisinde olan Türk milletinin, asla pes etmeden gücünü, azmini ve istikrarlılığını bir kez daha ortaya koyarak geleceği etkileyen önemli kararlara imza attığı Sivas Kongresi nedir? Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığından asla ödün vermeden gerçekleştirilen, üstün milli irade örneğinin sergilendiği bir nitelik taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna zemin hazırlayan Sivas Kongresinde neler oldu? 

 

 

SİVAS KONGRESİ NEDİR?

Sivas Kongresi; 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen ve Birinci Dünya Savaşı ile beraber işgal altında bulunan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını kazanması için gerçekleştirilen Türk Ulusal Hareketi toplantısıdır. Sivas Kongresi, Türk demokrasisinin bir dönüm noktasını oluşturur. Çünkü, bu kongre ulusal istenç ve ulusal meclis düşüncesini bütün memleketi kapsar duruma getirmiştir.

 

 

İtilaf devletleri kongre toplanırsa şehrin Fransızlar tarafından işgal edileceğini duyurmuştur. Bütün engelleme ve tehditlere rağmen kongre toplanmış, fakat İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletlerinin baskıları nedeniyle kongreye katılım az olmuştur. 38 delegeyle toplanan kongrede Mustafa Kemal’in yönlendirmesiyle kararlar alınmıştır.

SİVAS KONGRESİNDE NELER OLDU?

Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, daha önce gerçekleştirilen Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazandırmış ve yeni bir Türk Devleti'nin kuruluşuna temel olmuştur; bu nedenle Sivas Kongresi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi büyüktür.

Kurtuluş Savaşı öncesi son kongre olması bakımından önemlidir. Misak-ı Milli’nin kabulü, milli birlik ve beraberliğin sağlandığı ve gücün milli iradeden gelmesi gibi konular ortaya çıkmıştır. Sivas Kongresi'nde, Erzurum Kongresi'nde alınan vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili kararlar aynen kabul edilmiştir. Kongre aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı olarak kabul edilmektedir.

Halkın bütününü kapsayan ilk örgütsel faaliyet Sivas’ta gerçekleştirildi ve Sivas Kongresi, şekli ve içeriği itibarıyla adeta milli bir meclis işlevi gördü. Kongrede yeni seçilen üyelerin katılımıyla yurdun tamamını kapsayan Heyeti Temsiliye, ülkenin kaderinde birinci derecede söz sahibi bir kurul halini aldı, ulusal hareketin meşru organları biçimlendirilmiş oldu.

sivas kongresi nedir önemi alınan kararlar

SİVAS KONGRESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Bütünlük ve bağımsızlığı korumak için nasıl bir politika izleneceğinin saptanması; saptanan politi­kanın bütünü kapsayacak şekilde tüm milletçe uygulanması amaçlanmıştır. Halkın bütününü kapsayan ilk örgütsel faaliyet Sivas'ta gerçekleştirildi ve Sivas Kongresi, şekli ve içeriği itibarıyla adeta milli bir meclis işlevi gördü.

Kongrede yeni seçilen üyelerin katılımıyla yurdun tamamını kapsayan Heyeti Temsiliye sayesinde ulusal hareketin meşru organları biçimlendirilmiş oldu.Atatürk başkanlığında 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde gerçekleştirilen Sivas Kongresi ile "milli egemenlik" ve "milli irade" kavramları devlet hayatına yansıtılmaya başlandı.  Halkı ülke geleceği için harekete geçiren Kongre, 9 Eylül 1922'de büyük bir zafere kapı açıp 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandı.

-Heyet-i Temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi

-Mandacılık kesin olarak reddedildi

-Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı

Misak-ı Milli esasları belirlendi

-Tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri temel prensip olarak kabul edildi

-Mustafa Kemal lider olarak benimsendi

-Sivas Kongresi milleti temsil eden tek kurul oldu

-Milli birlik ve beraberlik büyük oranda sağlandı

-Kuva-yı Milliye cepheleri arasında kumanda birliği sağlandı

-Gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya çıktı

-Mondros Mütarekesi reddedildi

-Kongreler dönemi kapandı

-Erzurum Kongresi kararları ulusallaştı

SİVAS KONGRESİNDE ALINAN KARARLAR NELERDİR?

Sivas Kongresi kararlarına göre; “ulusal sınırlar içinde vatan parçaları bir bütündür, birbirinden ayrılamaz. Her türlü işgal ve müdahaleye karşı, ulus birlik olarak kendisini savunacak ve karşı koyacaktır. Ulusal güçleri etken, ulusal istenci egemen kılmak temeldir. Manda ve himaye benimsenemez. Hıristiyan azınlıklara siyasi egemenlik ve sosyal dengemizi bozan ayrıcalıklar verilemez. Yurdumuzu bölüp parçalamak isteyen zararlı derneklerin eylemine izin verilmeyecektir.

*Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.

*Manda ve himaye kabul edilemez.

*Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.

*Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak temel esastır.

*Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekûn kendisini savunacak ve direnecektir.

*Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.

*İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.

*Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir

YORUMLAR 2
  • mehmet 1 yıl önce Şikayet Et
    Allah bu milleti ve vatanımızı korusun
    Cevapla
  • Ravza 7 ay önce Şikayet Et
    Amiiiiiiiiin
    Cevapla
DİĞER HABERLER
Başkan Erdoğan tarihi gelişmeyi duyurdu: Atmaca tam isabetle vurdu! İşte o anlar
Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Geri sayım başladı