Bediüzzaman'ın Rusya esaretine ait belgeleri ortaya çıktı

Kızılay'ın arşivlerinde Bediüzzaman Said-i Nursi'ye ait belgeler bulundu. Belgeleri sosyal medyadan paylaşan Kızılay Başkanı Kınık, "Rusya esareti sürecine ait bu belgeleri ilk defa yayınlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bediüzzaman'ın Rusya esaretine ait belgeleri ortaya çıktı
Bediüzzaman'ın Rusya esaretine ait belgeleri ortaya çıktı
GİRİŞ 18.06.2020 16:13 GÜNCELLEME 18.06.2020 22:04
Bu Habere 33 Yorum Yapılmış

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, arşiv belgelerin tasnifi sırasında Bediüzzaman Said-i Nursi'nin imzasını taşıyan mektup ve belgeler bulunduğunu açıkladı. Kınık, "Rusya esareti sürecine ait bu belgeleri ilk defa yayınlıyoruz" ifadelerini kullandı. 

 

 

Kınık, Bediüzzaman'ın imzasını taşıyan belgeleri de paylaştı. İşte o belge: 

 

 

Belge Numarası: 1682/5.1

Bediüzzaman Molla Saîd Efendi'ye: Rusya'da esârette iken tevârih-i muhtelifede gönderilen mebâliğin yedine adem-i vusûlüne binâen ... muma ileyhin ta'vîzân bâlâda müfredâtı muharrer olduğu üzere yalnız yedi bin sekiz yüz kuruşun te'diyesi lâzım gelir. 

Der-saâdet 30 Temmuz (13)334

Bâlâdaki meblağ cem'iyyet veznesinden makbûzum olmuştur. 
Saîd-i Kürdî 

Belge Numarası: 1682/5 

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem'iyyeti 

Merkez-i Umûmîsi 

Aded 

İstanbul 133/191 

Telefon Numerosu: İstanbul 1783

Hilâl-i Ahmer Cem'iyyeti tarafından Rusya'da esir bulunduğum esnâda nâmıma irsâl edilen 10/7/32 tarihinde Dâhiliye Nezâreti'nden mevdu' altı bin ve 21/7/32 tarihinde Adana'da vali konağında Abdülmecîd Efendi'den mevdu' bin sekiz yüz kuruş esâretten avdetime kadar yedime vusûl bulmamış olduğundan cem'iyyet-i mezkûrece paranın istirdâdı içün vuku' bulacak teşebbüs müsmir olmadığı için para iâde olunmayıp ziyâ'a uğradığı Doçe Bank'ın iş'ârıyla tebüyyün ettiği takdîrde hemen ve bilâ kayd u şart tarafımdan tazmîn edilmek üzere mecmû'u olan yedi bin sekiz yüz kuruş ta'vîzân cem'iyyet-i müşârun ileyh veznesinden ahz eyledim. 

Saîd-i Kürdî 

7072

30/7/34

BEDİÜZZAMAN'A AİT TAHKİKAT MEKTUBU

Kınık, Bediüzzaman'a ait tahkikat mektubunu da paylaştı. 4 Şubat 1918 tarihli tahkikat mektubu şöyle: 

Bilhî 

Hilâl-i Ahmer Cem'iyyeti Üsera Komisyonu Riyâseti 

İstanbul Polis Müdürriyet-i Umûmisi 

Kısm-ı Adlî Müdüriyeti 

Aded 

Umumi: 791 

Hususi: 599

Sa'detlu Efendim Hazretleri. 

7 Kânûn-ı Sâni (1)334 tarih ve 13033/8 numerolu tezkire-i âlîyyeleri cevabıdır. 

Bediüzzüman Şeyh Kürdi Efendinin ailesi efrâd-ı hâli sıhhatte olup Van'ın Ruslar tarafından istilâsını müteâkib pederleri Mirzâ, büyük biraderleri Molla Abdullah ve Mehmet efendiler mâ'a aile Siirt sancağına ve diğer biraderi Abdülmecid ve birader-zâdesi Abdurrahman ve enişteleri Molla Said Efendiler dahi Anada vali-i sâbıkı Cevdet Bey ile birlikte Adana'ya hicret ettikleri Adana'da muallimlik etmekte iken me'zûnen Dersaadet'e vürûd eden Molla Fatih'de Sultan Selim medresesinde misafireten ikâmet etmekte olan Abdülmecid Efendi'den icrâ kılınan tahkîkâttan anlaşılmış ve irsâl buyurulan iki kartpostal dahi mûmâ ileyhe tevdî' edilmiştir. Olbâbda irâde efendim hazretlerinindir. 

F3 4 Şubat (1)334 M.4 Şubat (1918) 

Polis Müdîr-i Umûmisi Nâmına 

Muavin

KAYNAK: HABER7
YAZDIR
YORUMLAR 33
 • H.M.Y. 1 yıl önce Şikayet Et
  Allah üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinden razi olsun.
  Cevapla
 • Rahmi Irmak 1 yıl önce Şikayet Et
  Kürt Türk para pul demeden Osmanlı İçin Rusya’ya esir düşen bu evliya zat bu haliyle Kürtlerede Türklerede doğrunun ne olduğunu göstermiş. Eserleri bu yüzyılın rehberi olmuş. Kitapların konusu hakikat ve Hikmet dışında hiçbirşey olmamış.islama hizmet eden her cemaati bir makinanın çarkları olarak görmüş. Yazdığı eserler ispat derecesinde dinimizi desteklemiş.Allah bizi onun şefaatine Nail eylesin.
  Cevapla
 • Ahmet 1 yıl önce Şikayet Et
  Cenabı Allah ondan ebedi razı olsun bizi onun şefaatine nail etsin o güzel insanı cennet ül firdevs koysun bizi ona komşu etsin ne yiğit ne mücahit ne büyük alim o
  Cevapla
 • Vasmoni 1 yıl önce Şikayet Et
  Onur isimli arkadaş Bediüzzamanın hiçbir eserini okumamış olsa bile görüşünde tam isabet etmiş. Nurcular arasında alimlere tahammül yoktur. Bir iki çiçek örneği ile imanın veya islamın bütün meselelerini hallettiğini düşünen gürüh Nur medreselerini işgal etmiş durumda. Bu dinin de bediüzzamanın da anlaşılması önünde korkunç bir engeldir. İyi niyetli olmak yanlış yapmaya cevaz vermez...
  Cevapla
 • Alperen Gunduzalp 1 yıl önce Şikayet Et
  Bekleyen arkadaşa cevap !! Hayatı sürgünle hapisle kitap neşretmekle uzlet içinde geçen ihtiyar bir adam parayı ne yapsın altını ne yapsın dünyayı ne yapsın? Bodrum'da - Çeşmede Barda Pavyonda gözü gönlü olmayanın paraya pula ihtiyacı olmaz beyim !! Hele kendisi icin değil milleti için yasayanın hiç olmazz .. Vicdanınla konuş, vicdanin yalan söylemez...
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Dünyanın en popüler şehri 1 dolar maaş verecek (28 Ocak 2022 Günün Önemli Gelişmeleri)
Bir ülke daha eklendi! İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler...