Askerlik uzayacak mı? 2021 yılında Askerlik süresi kaç ay? MSB Askerlik erteleme başvurusu!

Askerlik süresi, vatani görevini yapmaya hazırlanan binlerce genç tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) alım sürecine ilişkin detaylar askere gidecekler tarafından merak ediliyor. Peki askerlik uzadı mı? Askerlik süresi kaç ay? İşte askerlik tecil ettirme şartları…

Askerlik uzayacak mı? 2021 yılında Askerlik süresi kaç ay? MSB Askerlik erteleme başvurusu!
Askerlik uzayacak mı? 2021 yılında Askerlik süresi kaç ay? MSB Askerlik erteleme başvurusu!
GİRİŞ 09.04.2021 09:03 GÜNCELLEME 09.04.2021 09:04

Askerlik vazifesini yerine getirecek adaylar, eğitim durumuna göre askerlik sürelerini araştırıyor. TBMM Milli Savunma Komisyonu tarafından 2019 yılında hayata geçirilen askerlik sistemi şu anda uygulanmaya devam ediyor. Askerlik görevini belirli şartlar sebebiyle yerine getiremeyen adayların tecil ettirme hakları bulunuyor. Peki askerlik süresi uzadı mı? Askerlik erteleme (tecil) işlemi nasıl yapılır? İşte vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan adaylar için tüm detaylar…

Askerlik Uzayacak mı?

Askerlik süresinin uzamasına ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. 2019 yılında hayata geçirilen uygulama ile askerlik vazifesi eğitim durumu fark etmeksizin “7179 sayılı Askeralma Kanunun 5'inci maddesi ve Askeralma Yöntemeliği'nin 4'üncü maddesi gereğince erbaş ve er statüsündekiler için 6 ay, yedek subay/yedek astsubay statüsündekiler için ise 12 ay olarak belirlendi.

Askerlik Nasıl Tecil Ettirilir?

Askerlik görevini yapamayacak olan adaylar tecil işlemi ile bir süre askerlik vazifelerini erteleyebiliyor. Pandemi nedeniyle tecil işlemleri e-Devlet üzerinden Savunma Bakanlığı Asal Yoklama Başvurusu" sayfasından yapılıyor. Şubeye giderek tecil işlemi yapacak adayların randevu almaları gerekirken mezuniyet diploması ve T.C kimlik kartı, biyometrik fotoğraf ve varsa ehliyet fotokopisi ile tecil başvurusu yapılıyor.

Askerlik Erteleme (Tecil) Ettirme Şartları Nelerdir?

 • Lisans ve daha aşağı seviyede öğrenim görenlerin askerlikleri azami olarak;

 • Lise veya dengi okullarda 22 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar,

 • Fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında ise 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar, mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar yoklamaları yapılmadan ertelenir.

 • Farklı programlara yatay geçiş yaptıranlar dâhil yatay geçiş yaparak okul değiştirenlerin azami öğrencilik sürelerinin hesaplanmasında ilk kayıt yaptırdıkları okulun kayıt tarihi esas alınır.

 • Çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir programdan mezun olduklarında diğer ana dal programındaki öğrenciliğinin devam etmesi halinde bu ana dal programındaki öğrenciliğine göre ertelenir.

 • Aynı anda birden fazla öğretim kurumunda öğrenime devam edenlerin askerlikleri, öğrencilikleri bildirildiği sürece mezun oluncaya kadar ya da ilişikleri kesilinceye kadar lehlerine uygun olan okula göre ertelenir.

 • Yükümlülerin bitirdikleri okulun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir okula kayıt yaptırmaları ya da aynı seviyede birden fazla yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte iken bunlardan herhangi birisinden mezun olmaları halinde aynı seviyede devam eden diğer öğrenimleri nedeniyle askerlikleri ertelenmez.

 • Okula kayıt tarihi yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten sonra olanların askerlikleri ertelenmez.

 • Askeralma Yönetmeliğinin 27’nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendindeki “Ertelemesi sona erenler ile erteleme hakkı bulunmayanlar, yapılan muayeneleri neticesinde askerliğe elverişli olduklarının anlaşılması halinde ilk sınıflandırma kaynağına alınır” hükmü gereği yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacaklardan; sevke tabi tutulacakları tarihe kadar okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez.

 • Yurt dışında yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, yetkili Türk makamlarınca okulun tanınmasını müteakip birinci ila dokuzuncu fıkralardaki esaslara göre ertelenir.

 • Öğrenim kurumlarında öğrenim gören, kaydı silinen veya mezun olanların bilgileri elektronik ortamda Milli Savunma Bakanlığınca alınarak askeralma kayıtlarına işlenir. Öğrencilere ait bilgiler Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından sürekli güncel bulundurulur.

 • Öğrenim kurumlarınca kayıt hakkı kazandığı bildirilen yükümlülerin askerlik durumları Bakanlıkça talep eden kurumlarla paylaşılır. Askerlikle ilişiği olmayan yükümlülerin kayıtları askerlik durum belgesi aranmaksızın yapılır. Askerlikle ilişiği olanlar ise okul idarelerince askerlik şubelerine yönlendirilir. Kayıt tarihinde henüz askerlik çağına girmemiş olanlardan askerlik durum belgesi talep edilmez.

 • Yabancı ülkelerin mevzuatlarına göre Türkiye’de eğitim ve öğretim yapan orta öğretim seviyesindeki okullarda öğrenim görenler hakkında düzenlenecek öğrenci durum belgelerinin okulun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasını müteakip askerlikleri, öğrencilikleri nedeniyle ertelenir. Öğrenim bilgileri elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığından alındığında bu bilgilere göre erteleme işlemi yapılır.

 • Mesleki eğitim merkezleri ile meslek okullarında eğitim görenlerin askerlikleri, 22 yaşını geçmemek üzere kurs veya okulun bitiş tarihine kadar ertelenir.

 • Lise ve daha üst seviyede bir öğrenim kurumundan mezun olanların mesleki eğitim merkezleri ile meslek okulu eğitimleri nedeniyle askerlikleri ertelenmez.

 • Türkiye’de ikamet edip yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptırarak uzaktan eğitim alan yükümlülerin öğrenci kabul belgesi (acceptance), öğrenci belgesinin aslı, bu belgelerin yeminli tercüman tarafından tercüme edilerek noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ve e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu veya YÖK Başkanlığından alınacak “Okul/Kurum Tanıma Belgesi” ile askerlik şubesine müracaat etmeleri halinde, 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20’nci madde ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen azami yaş sınırı sonuna kadar askerlikleri ertelenir.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Mahmoud Charr, yenilgisiz rakibini yıktı! Kemeri Başkan Erdoğan'a hediye edecek
CHP'nin 'binlerce projesi' palavra çıktı