Ankara Valiliği'nden 1 Temmuz'da uygulanacak kademeli normalleşme kararları

Ankara Valiliği kademeli normalleşme sürecine ilişkin kararları açıkladı.

Ankara Valiliği'nden 1 Temmuz'da uygulanacak kademeli normalleşme kararları
Ankara Valiliği'nden 1 Temmuz'da uygulanacak kademeli normalleşme kararları
GİRİŞ 30.06.2021 03:09 GÜNCELLEME 30.06.2021 03:10

Buna göre, 1 Temmuz saat 05.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek.  Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş tüm iş yerleri, 1 Temmuz'dan itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek.

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 Temmuz 2021 itibarıyla uygulanacak kademeli normalleşme sürecine ilişkin kararları belirledi.

Ankara Valiliği'nin internet sitesinde yer alan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı'nda, salgınla mücadele kapsamında sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında uygulanan "kısmi" ve "tam kapanma" dönemleri sonrasında, 17 Mayıs 2021'den bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" sürecinin yürütüldüğü hatırlatıldı.

Kademeli normalleşme döneminde, milletin tedbirlere uyum noktasında gösterdiği yaklaşım ve ciddi ivme kazanan aşılama faaliyetleriyle salgının seyrinde nispi düşüş yaşandığı anımsatılarak, elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve aşılama faaliyetleriyle kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmenin gelecek dönemde de önemini koruduğu vurgulandı.

Kararda, 21 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyelerinin ele alındığı ve kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında çeşitli tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

SOKAĞA ÇIKMA VE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMALARI

Kararda, halihazırda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Haziran 2021 tarih ve 8878 sayılı genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde, hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürüleceği belirtildi.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ve buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği aktarılan kararda, bu tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasının uygulanmayacağı ifade edildi.

İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ

Kararda, tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı:

"- Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

- Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.

- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021'den itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır.

- Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021'den itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir.

- Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021'den itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.

- Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.

- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerimizle getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacaktır.

- Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacaktır."

NİKAH VE DÜĞÜNLER

Kararda, STK'ler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulamanın aynı şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Nikah ve düğün merasimlerinde uyulması gerekenlerin de yer aldığı kararda, kurallar şu şekilde sıralandı:

"- Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir.

- Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecek.

- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan 'düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır' hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek.

- Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek.

- Köy düğünlerine 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacak.

- Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecek."

Kararda, konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere ilişkin ise kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verileceği belirtildi.

TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ

Kararda, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşımayla ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması kaydıyla alınan toplu ulaşım tedbirleri ise şöyle sıralandı:

"- 1 Temmuz'dan itibaren şehir içi ve/veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecektir.

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacaktır."

KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla konaklama tesislerine yönelik ilgili genelge ile getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verileceği belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"- Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulması sağlanacaktır.

- İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır."

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanan 10.00-16.00 mesai uygulamasının sona erdirileceğini ve 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönüleceği belirtilen kararda, kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresinin bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edileceği kaydedildi.

SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBİRLER

Kararda, Türkiye'ye girişte sınır kapılarında uygulanacak tedbirlere ilişkin 31 Mayıs 2021 tarih ve 8832 sayılı genelge ile getirilen düzenlemelerde değişikliklerin hayata geçirileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

- Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülecektir.

- Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek ve karantinanın 7'nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacaktır. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.

- Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişiler Valiliklerce belirlenen yurtlarda karantinaya alınabileceği gibi karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde de karantinaya tabi tutulabilecektir. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslar Valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecektir.

- Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır."

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
İsrail'den suikast itirafı - Gazete manşetleri
ABD, Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırılardan İran'ın sorumlu olduğunu savundu