Bedelli askerlik ücreti 2022! Celp dönemi, sınıflandırma tarihleri ve bedelli askerlik başvurusu...

Bedelli askerlik ücreti 2022 yılında Milli Savunma Bakanlığı'nın incelemeleri sonucunda yeniden fiyatlanacak. Öte yandan, sınıflandırma tarihleri ve celp dönemi de adaylar tarafından araştırılıyor. Ek olarak, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da askerlik vazifelerini dövizli askerlik hizmetiyle yerine getiriyor. Geçtiğimiz yıl, yurt dışındaki adaylar için istenen rakam 4 bin 400 Euro civarındaydı. Peki, bedelli askerlik 2022 ücreti belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücreti 2022! Celp dönemi, sınıflandırma tarihleri ve bedelli askerlik başvurusu...
Bedelli askerlik ücreti 2022! Celp dönemi, sınıflandırma tarihleri ve bedelli askerlik başvurusu...
GİRİŞ 04.01.2022 14:11 GÜNCELLEME 05.01.2022 16:55
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Türkiye'de yaşını doldurmuş (20) her erkek için askerlik hizmeti şart koşulur. Bu hizmet, bedelli veya normal statüde yapılır. Bedelli askerlik ücreti 2022 yılı için Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek. Normal askerlik yapmak isteyen kişiler de, başvuru işlemlerini tamamlayıp birimlerine teslim olduktan sonraki 6 ayda tezkerelerini alır. Öte yandan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da askerlik hizmeti sorumluluğu devam eder. Bu kişiler de, dövizli askerlik hizmetine tabiidir. Her yıl olduğu gibi bu statüdeki kişiler için istenen rakam da değişiklik göstermektedir. Peki, bedelli askerlik ücreti 2022 yılında değişecek mi? Temmuz 2021'de yapılan zamla beraber 43 bin 150 Türk Lirası talep ediliyordu.

Bedelli Askerlik Ücreti 2022 Yılında Ne Kadar Olacak?

Bedelli askerlik ücreti için 2022 yılında adaylardan talep edilecek ücret 56 bin 500 TL olarak belirlendi. Önceki yıl olduğu gibi, bu yıl da Ocak ayında ödenecek rakam açıklandı. 2014’ten 4 yıl sonra, 2018 yılında yeniden yürürlüğe giren bedelli askerlik ücreti, o dönem için 15 bin Türk Lirası’ydı.

6 aylık periyotlar halinde yapılan zamlar neticesinde bu rakam, Temmuz 2021’den itibaren 43 bin 150 Türk Lirası. Bu rakam, Ocak 2022'de değişmedi. İşte dönem dönem bedelli askerlik ücretleri;

 • 2018: 15 bin Türk Lirası

 • Haziran 2019: 31 bin 343 Türk Lirası

 • Temmuz 2019: 33 bin 230 Türk Lirası

 • 2020 Ocak - Haziran: 35 bin 54 Türk Lirası

 • 2020 Temmuz - Aralık: 37 bin 70 Türk Lirası

 • 2021 Ocak - Haziran: 39 bin 788 Türk Lirası

 • 2021 Temmuz - Aralık: 43 bin 150 Türk Lirası

 • 2022 Ocak-Haziran: 56 bin 500 Türk Lirası

Bedelli Askerlik Hizmetinden Kimler Faydalanabilir?

Bedelli askerlik hizmetini düşünen bireylerin mutlaka haberdar olması gereken bir diğer konu da, bu hizmetten kimlerin faydalanabileceği. Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet adresinden yapılan açıklamada bu konuya geniş yer ayrılmış. İşte, Bakanlığın adaylarda belirlediği kriterler:

 • Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

 • Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

 • İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

 • Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak,

 • Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

 • Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

 • Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

 • Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

 • Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.

Bedelli Askerlikte Celp Dönemi Nasıl İşler?

Adayların haberdar olması gereken bir diğer konu da, bedelli askerlik hizmeti sırasında celp döneminin nasıl işlediği. Milli Savunma Bakanlığı bu konuyu şu şekilde özetlemiş:

 • Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

 • İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

 • Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

 • Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

Bedelli Askerlikte Mazeret Halleri Neler?

Bedelli askerlikteki mazeret halleri, normal statüdeki askerlikte uygulanan mazeret halleriyle aynı şekilde işliyor. Yani, bu süreçte aslolan, Askeralma Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesi. İşte, o maddede yer alan hükümler:

 • Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

 • Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

 • Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,

 • Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,

 • Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

 • Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

Hizmeti Yok Sayacak Davranışlar

Bedelli askerlik süresince, 21 günlük periyotta askeriyede vakit geçiren bireyler tezkere alamayabilir. Yine, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet adresinde yayınlanan metinde; askerlik hizmetini yok sayacak davranışlar şöyle listelenmiş:

 • Verilen yol süresi de dahil olmak üzere emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar birliklerine katılmayanlar,

 • Temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenler,

 • Hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenler, bedelli askerlik kapsamından çıkarılır ve bunların kalan askerlik hizmetleri erbaş ve er statüsünde ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen birliklerde tamamlatılır. Bu şekilde kapsamdan çıkarılanların yeniden bedelli askerlikten yararlanmak üzere yapacakları başvuruları kabul edilmez.

Bedelli Askerlik Ücreti Hangi Durumlarda Geri Ödenir?

Bedelli askerlik yapmayı planlayan vatandaşların merak ettiği bir diğer konu da ücretin tekrar tahsil edilmesi halleri. Aşağıdaki durumlar geçerli olduğu takdirde, kişiye veya kişinin ailesine bedelli askerlik ücreti (43 bin 150 TL, 1 Temmuz 2021 itibariyle) tahsil edilir. İşte o durumlar:

 • Bedelli askerlik hizmetine seçilmeyenlerin,

 • Fazla veya mükerrer ödemede bulunanların,

 • Verilen yol süresi de dâhil olmak üzere emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar birliklerine katılmayanların, temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenlerin, hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenlerin,

 • Kendi istekleri ile emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar vazgeçenlerin,

 • Başvuruları olmadığı halde ödeme yaptığı tespit edilenlerin,

 • Temel askerlik eğitimini tamamlamadan; (A: Askerliğe elverişsiz hale gelenlerin, B: Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların, C: Vefat edenlerin) ödedikleri bedel; talepleri halinde kendilerine, vekil, vasi veya kanuni mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenlere iade edilir.

 • Başvuru sahipleri durumlarını ispata yarayan vekâletname veya mirasçılık belgesinin asıl ya da yurt içinde noterlerce, yurt dışında Türk Konsolosluklarınca onaylanmış suretlerini dilekçelerine ekleyerek askerlik şubelerine müracaat ederler. Yükümlüler dilekçelerinde; Türk lirası hesaplarının IBAN’ını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ve iletişim bilgilerini de belirtirler.

 • Kanuni mirasçı sıfatıyla yükümlü adına geri ödeme müracaatında bulunanların her biri için mirasçılık belgesinde belirtilen hak sahipliği oranları dâhilinde geri ödeme yapılır.

 • Geri ödeme şartlarını haiz olan yükümlülerin askerlik şubelerince alınan dilekçelerine istinaden ödemelerinin iadesi kendilerine veya vekil, vasi ya da kanuni mirasçılarının hesaplarına ilgili muhasebe birimi tarafından yapılır. Geri ödemeyi yapan birim, geri ödemenin yapıldığını askerlik şubesine bildirir.

 • Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra; vefat edenlere, askerliğe elverişsiz hale gelenlere veya Türk vatandaşlığından çıkanlara ya da çıkarılanlara geri ödeme yapılmaz.

Bedelli Askerlik Hizmetine Nasıl Başvurulur?

Bütün bu maddelerden haberdar olduktan sonra geriye tek bir adım kalıyor. O da bedelli askerlik hizmetine nasıl başvurulacağı. Yine, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet adresinden sürecin nasıl işleyeceği maddeler halinde kamuoyu ile paylaşılmış. Ancak, bu adımları uygulamadan önce her adaydan “Yoklama” talep ediliyor. Yoklama için e-Devlet’ten askerliğe müracaat etmeniz ve aile hekimliğinden sağlık raporu almanız gerekmektedir. Yoklama işlemini tamamladıysanız bedelli askerliğe başvuru süreci için aşağıdaki adımları takip edin:

 • e-Devlet’ten askerlik hizmetine başvurun.

 • Belirlenen ödemeyi (43 bin 150 TL) yapın. Ödemeyi peşin halde devlet bankalarından yapmanız gerekmektedir.

 • Celp tercihini yapın.

 • Kura çekimi ve sınıflandırma alanında işlem yapın.

 • Duyuruları takip edin.

 • Birliğinize teslim olun. Bu tarihten sonra, 1 ay süreyle askerlik hizmetini yerine getireceksiniz.

Yukarıdaki 6 maddeyi eksiksiz halde yerine getirdikten sonra, ve temel askerlik eğitimi süresince herhangi bir mazeret belirtisi olacak veya askerlik hizmetinizi yok sayacak bir hizmette bulunmadıkça tezkere almaya hak kazanırsınız. 

Askerlik Hizmetinden Kimler Muaf Tutulur?

Askerlik hizmeti, bazı durumlarda her vatandaş için geçerli olmayabilir. 26 Haziran Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayınlanan Askeralma Kanunu'nda askerlikten kimlerin muaf tutulacağı detaylı bir şekilde vatandaşla paylaşılmış. İşte, askerlik hizmetinden muaf tutulacak bireylerin listesi:

 • İstediği takdirde şehit yakını, 

 • Gönüllü olmadığı sürece korucu yakını (Çocukları),

 • 15 Temmuz Darbesi'nde şehit olan kişilerin yakınları (Çocukları ve kardeşleri),

 • Askeri liseden veya üniversiteden ayrılmış kimseler,

 • Yükümlüler,

 • Baba ve annesi vefat eden kişi, istemediği sürece askere alınmaz,

 • Sağlık durumu askerlik için elvermeyen kimseler.

Bedelli Askerlik Yaş Sınırı 2022

Askeralma Kanunu’nun 9. Maddesine göre, askerlik yaşı gelen her birey bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilir. Yani, 21 yaşındaki kişilerin bedelli askerlik yapmasının önünde hiçbir engel yoktur. 18-19 yaşındaki kişiler bu hizmetten yararlanamaz. Sadece zorunlu hallerde askerlik yaşı 18’e çekilir.

Dövizli Askerlik Ücreti 

2021 yılında TSK'ya başvuran yurt dışındaki er adayları, dövizli askerlik statüsünde değerlendiriliyordu. Bu kesim için belirlenen rakam ise, 4 bin 402,72 Euro'ydu. 2021 yılı için geçerli olan bu rakamın da içinde bulunduğumuz 2022 yılında güncellemeye gitmesi bekleniyor. 

Başvuruları Kimler Yapabilir?

Resmi Gazete'de yayınlanan talimatnameye göre, bedelli askerlik hizmetinde bulunacak kişilerin başvurularını şu kimseler yapabilir:

 • Adayın kendisi

 • Eşi

 • Birinci veya ikinci dereceden yakınları

 • Vasileri

 • Vekilleri

Öte yandan, adayın bedelli askerlik hizmetini talep etmesi de belirlenen şartlar arasındadır. Aday, hizmeti talep ettikten sonra; yukarıdaki listede yer alan statüdeki kişiler başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

YORUMLAR 1
 • Bir anne 1 ay önce Şikayet Et
  Kaçaga kalanların durumu ne olacak onlar için bir af bekliyoruz
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Togg'a bir rakip daha! Dikkat çeken özellikleriyle Avrupa'ya açılıyor
Abdulkadir Selvi'den İmamoğlu'na üç önemli metro sorusu!