Nasıl Polis Olunur? 20121 polislik için başvuru şartları neler?

Polis, vatandaşı ve kamu düzenini korumak için görev alan bir tür kamu görevlisidir. Polis olmak için, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirtilen şartların taşınması gerekir. Peki polis nasıl olunur? 2021 polislik başvuru şartları nelerdir?

Nasıl Polis Olunur? 20121 polislik için başvuru şartları neler?
Nasıl Polis Olunur? 20121 polislik için başvuru şartları neler?
GİRİŞ 09.02.2021 08:44 GÜNCELLEME 09.02.2021 08:44
Bu Habere 10 Yorum Yapılmış

Polis, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunan teşkilat ve bu teşkilata mensup memurdur. Polis, yeri geldiğinde mesai saati gözetmeksizin, canını kaybetme pahasına olsa bile vatanını ve vatandaşını korumakla görevlidir. Adli polis ise en az tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde adli işlerle ilgilenmek üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosundan ayrılan görevlilerden oluşan bölümdür. Kamu düzenini bozucu bir suç işlendiğinde adli polis delilleri toplamak, suçu işleyen şahısların izini sürüp yakalamak, Cumhuriyet Savcısı adına soruşturmayı yürütmek ve suçluları adalete teslim etmekle görevlidir. Peki nasıl polis olunur?

Bekçi nasıl olunur? Bekçi alım tarihi ve şartları neler?

 

POLİS NASIL OLUNUR?

Polis olmak için Yüksek Okula giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır. Eksik belge, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

 

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan yayınlandığında, alım yapılan kadro için şartlar ve detaylar verilmektedir.

İnternetten ön başvuru yapan adayların şahsen başvuru ve sınav için getirmesi gereken belgeler;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

b) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

c) Sağlık Bilgi Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

d) Mezuniyet bilgisi mezun olduğu üniversite tarafından YÖK sistemine işlenmemiş olan adaylar diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisini getirecektir. Diğer adaylar mezuniyetine ilişkin herhangi bir belge getirmeyecektir. (Mezuniyet bilginizin YÖK Sistemine işlenip işlenmediğini eDevlet’ten kontrol edebilirsiniz.) (Yabancı ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

e) Polis Akademisi resmi internet sayfasından başvuruyu tamamladıktan sonra sınav giriş belgesinde fotoğrafı olmayan adayların son bir yıl içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf getirecektir.

f) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olması durumunda müracaat kabul komisyonuna ibraz etmek üzere ilgili belgeyi getirecektir.

g) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı başvuru sırasında teslim edilecektir.)

ğ) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit veya vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

h) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını Müracaat Kabul Komisyonuna teslim eder.

ı) Sınav Giriş Belgesi,

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

Fotokopisi verilen belgelerin aslı, müracaat sırasında müracaatı alan görevliye ibraz edildiğinde fotokopiler görevli tarafından "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.

POLİS AKADEMİSİ NEDİR?

Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur.

Akademi görev ve yetkileri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

PMYO NEDİR?

PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu, kelimelerinin kısa yazılışıdır.

PMYO: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.

PMYO’ların görev, çalışma esas ve usulleri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları Yönetim Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksek Okulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak.”

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.

POLİS OLMAK İSTEYENLERİN CEVAP ARADIKLARI SORULAR!

Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına başvuruda yaş şartı nedir?

17 Mayıs 2008 tarih ve 26879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesinin (e) bendinde yer alan; “Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla askerliğini yapmayan erkek adaylar ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.)” hükmü mevcuttur.

Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak adaylarda boy şartı nedir?

04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması EK-3 I-A Dahili ve Harici Hastalıklar başlıklı 7. maddesinde; “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır” hükmü mevcuttur.

Ön lisans (iki yıllık)  mezunları PMYO sınavlarına müracaat edebilirler mi?

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği; “Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olanlar başvurabilirler.” hükmü gereğince ön lisans mezunları da lise mezunu kapsamında sınava alınmaktadır. Ön lisans mezunlarına diğer lise mezunlarından farklı ayrıcalık tanınmamaktadır.

PMYO öğrenci adayının ailesinden her hangi birisinin sabıkalı olması PMYO öğrencisinin ilişiğinin kesilmesini gerektirir mi?

PMYO Giriş Yönetmeliğin 8. maddesinin (h) bendi “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde sayılan suçlardan dolayı,

1)    Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak.

2)    Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

3)    Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.” hükümleri gereğince sadece PMYO öğrenci adayının ve eşinin sabıka kaydı dikkate alınmaktadır.

Açık öğretim Fakültesi Polis Eğitimi bölümü 2 yıllık önlisans mezunlarının polis memuru olma hakkı var mıdır?

CEVAP:5806 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yerleştirilen programdan mezun olanların, Polis Meslek Yüksekokulundan mezun olanlar gibi Polis Memuru olma hakkı bulunmamaktadır.

Polis Memuru olabilmek için; 09.05.2001 tarih ve 24397 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunun 10. maddesine göre Polis Meslek Yüksekokulundan veya 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun 26.04.2005 tarih ve 25807 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ek 24. maddesine göre Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olmak gerekmektedir.

Polis Meslek Yüksekokulundan herhangi bir nedenle ayrıldığında tazminat ödenir mi?

Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Mecburi hizmet ve yapılan masrafların geri alınması başlıklı 21. maddesinin 2. fıkrası “Yüksekokuldan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler, ölüm ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını Polis Akademisi Tazminat Yönetmeliği hükümlerine göre ödemek zorundadırlar. Eğitim-öğretimin başladığı ilk günden itibaren çıkan veya çıkarılan öğrencilerden tazminat talep edilir” hükmü yer almaktadır.

Polis olmak isteyen adayın kendisi ve eşi dışındaki akrabalarının işlediği suçlar Polis olmasına engel oluşturur mu?

17 Mayıs 2008 Cumartesi günü 26879 Sayı ile Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin Adaylarda aranılacak nitelikler başlıklı 8. maddesi 1. fıkrasının “ğ, h, ı ve n” bentleri hükümleri doğrultusunda yapılan güvenlik soruşturması, aday ve varsa eşi için yapılmaktadır. Adayın kendisi ve eşi dışındaki akrabalarının işlediği suçlar Polis olmasına engel oluşturmamaktadır.

Polis Meslek Yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin teşkilat kadrolarına atamaları nasıl yapılmaktadır?

Mezun olan öğrenciler, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yerlerden birini her okuldaki öğrencilerin başarı sıralaması esas alınarak, seçecekleri illere atamaları yapılmaktadır.

YORUMLAR 10
 • tuba 3 yıl önce Şikayet Et
  2\59 boyunda olan bayanlr polislığe başvuramazmi
  Cevapla
 • FATEMA 3 yıl önce Şikayet Et
  Ben polislik meslegini cok seviyorum olmakta istiyorum hemde canımdan cok istiyorum polis olmayı yukarıdakileri okuyunca canım yandı cunku polis olamayacagımı biliyorum agladım okurken icimdekileri kiminle paylasıcam diye dusundum icimdekileri sizinle paylasıyorum suan bunları yazarken o kadar icim yanıyorki bilmiyorum ne soylicemi
  Cevapla
 • net 3 yıl önce Şikayet Et
  Gençler işsiz memur emekli maaşını biraz yükseltin de yaşı gelen memurlar emekli olsun kadro açılsın. Ekonomiye de katkısı olur. 65 yaşına kadar işe gidip geliyorlar emekli maaşı düşük diye. Ya da zorunlu emeklilik yaşını 55 60a düşürün.
  Cevapla
 • VATANSEVER 3 yıl önce Şikayet Et
  Ben askerliğimi en zor şartlarda yaptım arkadaşımı şehit verdim kullanmadığım silah kalmadı bölükte son 10 yılın en iyi takımı seçildik tatbikatlardan dolayı, taktidir edildik -25 de nöbet tuttum gel görki diplomadan dolayı bekçi sınavına bile giremiyorum mesele sınav değilmi herkes girsin.
  Cevapla
 • 155 3 yıl önce Şikayet Et
  Başvuru için Kpss den kaç puan almak lazım.
  Cevapla
 • VATANSEVER 3 yıl önce Şikayet Et
  kpss şartı yok
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Beyaz Saray'dan ilk açıklama: Görüntüler içler acısı
Flaş iddia! Beşiktaş yeni hocasıyla prensip anlaşmasına vardı!