2021 İcra Katibi memur maaşı ne kadar? İcra Katibi nasıl olunur? Başvuru şartları neler?

2021 yılı memur alım ilanlarının bir bir yayınlanmaya devam ediyor. Bu yıl Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan İcra Katibi alımları sonrasında İcra katibi olma şartları ve maaşlarının ne kadar olduğu yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Peki İcra Katibi ne iş yapar? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...

2021 İcra Katibi memur maaşı ne kadar? İcra Katibi nasıl olunur? Başvuru şartları neler?
2021 İcra Katibi memur maaşı ne kadar? İcra Katibi nasıl olunur? Başvuru şartları neler?
GİRİŞ 25.02.2021 09:25 GÜNCELLEME 25.02.2021 09:26

Her yıl düzenli olarak alımı yapılan İcra Katipleri en başta Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından istidam ediliyor. Memur  657 sayılı Devlet Memurları Kanununu kapsamında göreve başlayan İcra Katiplerinde en az lise mezunu olma şartı ve en az KPSS 70 puan alma şartı aranıyor. Peki İcra Katibi nedir ve ne iş yapar? Kaç TL maaş alır? İşte İcra Katibi olmanın şartları...

İCRA KATİBİ NEDİR?

İcra Katibi Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüklerinde görev yapan kişilere denir.  İcra işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Haciz yoluyla tahsil edilmesi gerekli evrakları teslim alarak, evraklar üzerindeki incelemeler yapar. Evrakların önemine bakarak evrakların ayrılması ve haciz işlemlerinin başlatılmasına yönelik adımlar atar. Katip hacze gittiği zaman borçluya kendini tanıtır, haciz gerekçesini bildirir ve işlemlere başlar. Haczedilecek malların tespiti ve değerinin ne olduğunu konusunda değerlendirme yapan İcra Katipleri malların haczini gerçekleştirir. Bu sırada borç o esnada nakit olarak ödenecekse, yetkilerine uygun bir şekilde tahsilatı yapar.

İCRA KATİBİ NASIL OLUNUR? 

İcra Katibi olabilmek için en az orta öğretim mezunu olma şartı aranıyor. Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için Lisans memuzunu adayların KPSSP3, Ön Lisans mezunu adayların KPSSP93 ve ortaöğretim mezunu adayların KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almaları gerekiyor. 

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan ilanları takip ederek ilanda belirtilen diğer başvuru şartları ve gerekli evraklarla birlikte yine ilanda belirtilen başvuru tarihi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

İCRA KATİBİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

İcra Katibi'nin görevleri şu şekilde belirtilmiştir. İşte İçra Katibinin görevleri;
İcra işlemi hakkında gerekli belgeleri toplamak, düzenlemek ve bunun takibini gerçekleştirmek,

İcra işlemi ile ilgili taraflara gerekli bildirileri yapmak,
Alınan emirleri bildirmek ve yerine getirmek,
Haciz kararını almak ve akabinde de uygulamak,
Haciz işlemi esnasında hangi malların haczedileceğinin tespitini gerçekleştirmek,
Haciz işlemi sonucunda elde edilen tüm taşınır veya taşınmaz malların satışını gerçekleştirmek,
Borçluların taksitlendirme talepleri hakkında düzenlemeler yapmak,

2021 İCRA KATİBİ OLMA ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
f)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
h) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
ı) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak,
şartlarını taşımaları gerekmektedir.

2021 İCRA KATİBİ MAAŞLARI

İcra Katibi maaşlar mezuniyet derecesine göre değişiklik gösteriyor. 2021 yılı memur zamları ile birlikte;

  • Lise Mezunu İcra Katibi: 4008 TL

  • Ön Lisans Mezunu İcra Katibi: 4059 TL

  • Lisans Mezunu İcra Katibi: 4059 TL

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye duyurusu! Bölgedeki tüm ülkelere çağrı
Boğarak öldürüp 6 parçaya bölmüştü! Korkunç cinayette kan dondurdan detay