Boğaziçi Üniversitesi en az ilköğretim mezunu personel alımı! Başvuru için bugün son...

Boğaziçi Üniversitesi, en az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) okullardan mezun 15 temizlik görevlisi alım ilanı yayınladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak olan başvurular ise bugün 16 Ağustos itibari ile başadı. İşte temizlik görevlisi alımı başvuru ekranı...

Boğaziçi Üniversitesi en az ilköğretim mezunu personel alımı! Başvuru için bugün son...
Boğaziçi Üniversitesi en az ilköğretim mezunu personel alımı! Başvuru için bugün son...
GİRİŞ 20.08.2021 09:32 GÜNCELLEME 20.08.2021 09:34

Boğaziçi Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 15 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilan ile başvuru aşamalarına ilişkin detayları açıklayan kurum, adaylardan En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) okullardan mezun olma şartı artıyor. İşte İŞKUR temizlik görevlisi alımına ilişkin tüm detaylar...

Başvuru Şartları Neler?

Boğaziçi Üniversitesi temizlik görevlisi başvuru şartları ilan ile açıklandı. İşte şartlar;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak. 
2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 39 yaşını doldurmamış olmak. 
3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak. 
4- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması. 
5- İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.(Bakınız özel şartlar.) 
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
7- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
8) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 
9) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” hükmü uyarınca yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak. 
10) Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır. 
11) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 
12) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Özel Başvuru Şartları Neler?

1) En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak. (Öğrencilikle ilişiği olmamak.)
2) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
3) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
4) 18 yaşını tamamlamış ve 39 yaşını doldurmamış olmak.

Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Boğaziçi Üniversitesi temizlik görevlisi alımı başvuruları 16 Ağustos 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar 20 Ağustos 2021 tarihine kadar a İŞKUR il müdürlüklerinden/ hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Online başvuru yapmak isteyenler İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yaparak İlan No kısmına "00006207963" ilan numarasını aratarak ilana ve başvuru ekranına ulaşabilirler.

BAŞVURU EKRANI 
RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Akaryakıtta indirim kapıda! Petrol çok sert düştü
Zafer Partisi'nde yumruklar konuştu! Görüntüler ortaya çıktı