Şeyh Edebali Üniversitesi 4.500 TL maaş ile personel alımı devam ediyor!

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi farklı kadrolarda istihdam etmek üzere en az lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak.

Şeyh Edebali Üniversitesi 4.500 TL maaş ile personel alımı devam ediyor!
Şeyh Edebali Üniversitesi 4.500 TL maaş ile personel alımı devam ediyor!
GİRİŞ 01.11.2021 09:24 GÜNCELLEME 01.11.2021 09:25
Bu Habere 2 Yorum Yapılmış

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Büro Personeli, Destek Personeli (Temizlik), Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen kadrolarına personel alımı yapıyor. Adaylara brüt 4.000 - 4.500 TL arasında maaş ödemesi yapılacak. Peki nasıl başvuru yapılır?

Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı DetaylarıBaşvuru Şartları Neler?

1. Türk Vatandaşı olmak, 

2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

5. Askerlik durumu itibarıyla; 

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

6. 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak, 

8. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 

9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

10. İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir. 

11. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. 27.10.2021 “ÇARŞAMBA” NAMIK 10230 “EBYS” “ÇEŞİTLİ    İLANLAR” 7  

12. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

13. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır. 

14. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. 

15. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 

Nasıl Başvuru Yapılır?

İlan Başvuru Tarihleri: 27.10.2021 (mesai başlangıcı 08.00) - 12.11.2021 (mesai bitimi 17.00) (hafta sonu ve bayram tatilinde başvuru alınmayacaktır.)

Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 26.11.2021 Başvuru Şekli: www.bilecik.edu.tr den ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurular şahsen veya posta yolu ile Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne yapılacak olup İnternet aracılığı (e-posta vb.) ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecek olup posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine (mesai bitimi 17.00) kadar Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı Yazı İşleri ve Belge Şube Müdürlüğüne son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra ulaşacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • Müracaat formu (www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir. İlan numarası ve unvanı belirtilmek zorundadır)

 • 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

 • Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü, (Net ve okunur olmalıdır.)

 • 07 No.lu İlan için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi.

 • 10, 11 ve 12 No.lu İlanlar için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık kuruluşlarından alınacak boy uzunluğunu gösterir onaylı belge. 27.10.2021 “ÇAR ŞAMBA” NAMIK 10230 “EBYS” “ÇEŞİTLİ    İLANLAR” 8 

 •  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Açık Rıza Metni ve Aydınlatma Metni. (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir. Çalışan Adayı Açık Rıza Metni” ve “Aydınlatma Metni” nin adayın bilgilendiğine, onay verip vermediğine dair Üniversitemize gönderilmesi gerekmektedir. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca; açık rıza vermeniz halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz belgelerle edindiğimiz bilgiler, her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibarıyla 1 (bir) yıl süreli olarak; açık rıza verilmemesi halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz belgelerle edindiğimiz bilgiler, her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibarıyla 70 (yetmiş) gün süreli olarak saklanacak olup bu süreç sonunda BŞEÜ Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikasında Md. 5.3’te Kişisel Verilerin Yok Edilmesinde belirtilen yöntemlerle yok edilecektir.)

 • Özel şartlarda istenen diğer belgeler (Barkodlu SGK Hizmet Dökümü, Sertifika vs.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

YORUMLAR 2
 • abdullah 2 ay önce Şikayet Et
  bir zahmet başlıkta en az 4500 diyeceğinize brüt 4500 diye yazsaydınız doğru bir haber olurdu
  Cevapla
 • taner 2 ay önce Şikayet Et
  adamı olan işe girer
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Beşiktaş'tan deplasmanda kritik galibiyet!
Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklaması! 6 maddelik tedbir kararı