JGK kadın erkek 1840 astsubay alımı başladı! Başvuru kılavuzu ve ekranı açıldı!

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine Jandarma, İstihkam, Muhabere, İkmal, Bakım, Personel, Bando, Maliye ve Sağlık (Muvazzaf) branşlarına toplamda 1840 kişilik astsubay alımı yapılıyor. Başvuru şartları ve ilanın detayları haberimizde!

JGK kadın erkek 1840 astsubay alımı başladı! Başvuru kılavuzu ve ekranı açıldı!
JGK kadın erkek 1840 astsubay alımı başladı! Başvuru kılavuzu ve ekranı açıldı!
GİRİŞ 11.12.2021 09:25 GÜNCELLEME 11.12.2021 09:30

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı olan birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 1840 astsubay alım ilanı yayınladı.  Başvurular 08-23 Aralık 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. 

HANGİ BRANŞLARA ALIM YAPILIYOR?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

 • Temini yapılacak 1’inci maddedeki branşlara yönelik Tablo-2 ve Tablo-3’de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak, 

 • Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek, 

 • Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

 • 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.), (b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir. (Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.)],

 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (1) numaralı subay ve astsubay adayları değerlendirme sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak, 

 • Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelevi, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, 

 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

 •  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak, 

 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, 

 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, 

 • Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeni ile ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış olmak veya çıkarılmış olmamak, 

 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, 

 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak, 

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, 

 • Hamile olmamak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2020-2021 yılında yapılan KPSS’den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

 2. Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2020 yılında yapılan KPSS’nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

 3. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80’ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak, 

KADIN ASTSUBAY ALIMI DA YAPILIYOR!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yapılacak Astsubay alımı için Kadın adaylara da kontenjan ayrıldı. Jandarma kontenjanın da yapılacak alımlar için 267 Jandarma Kadın ve 15 Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları arasından kadın jandarma alınacak. Ancak Kadın jandarma branşının kontenjanının doldurulamaması durumunda eksik kalan kontenjan eğitim seviyesine göre erkek jandarma branşına aktarılacaktır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Galatasaray - Kasımpaşa! CANLI
67 yıldır banyo yapmayan doktorları hayrete düşürdü