Karabük Üniversitesin az lise mezunu personel alım ilanı! Başvuru için bugün son...

Karabük Üniversitesi, en az lise mezunu 64 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Alım yapılacak kadrolara ilişkin merak edilen tüm detayları adaylar ile paylaşan üniversite, KPSS puanı esas alarak personel temini sağlayacak. İşte başvuru ekranı...

Karabük Üniversitesin az lise mezunu personel alım ilanı! Başvuru için bugün son...
Karabük Üniversitesin az lise mezunu personel alım ilanı! Başvuru için bugün son...
GİRİŞ 28.02.2022 09:29 GÜNCELLEME 28.02.2022 09:30

Karabük Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca farklı farklı kadrolara toplamda 64 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan üniversite, en az lise mezunu adaylar arasından istidam sağlayacak. İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek kurum, KPSS puan sıralamasını esas alarak görevlendirme yapacak. İşte detaylar...

Son Başvuru Şartları Neler?

Karabük Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu 14 Şubat 2022 tarihinde başlayıp, 28 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar basvuru.karabuk.edu.tr adresinden “e-devlet ile giriş” veya “yeni kullanıcı” butonu kullanarak online tamamlayabilecek.

BAŞVURU EKRANI

Karabük Üniversitesi

Gerekli Belgeler Neler?

1- Başvuru Formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır).

2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

4- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecek olup, 10 sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

5- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e devletten temin edilebilir).

7- Adli Sicil Kaydı (e-devletten temin edilebilir).

8- SGK Hizmet Dökümü (e-devletten temin edilebilir).

9- Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen diğer belgeler.(İstenilen belgeler ilan tarihinden önceye ait olmalıdır).

Başvuru Şartları Neler?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSSP3, Ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

7- Askerlikle ilişiği bulunmamak.

8- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin ilan başlangıç tarihinden önceye ait olması gerekmektedir.

9- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Koruma ve Güvenlik görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.)

10- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.

11- Destek personeli (temizlik hizmetleri) pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır.

12- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme imzalanacaktır.

13- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

RESMİ İLAN METNİ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Putin: Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı Rusya'ya ilhak ettik
Son anket sonuçları 6'lı masayı üzecek! Bu dönemde bile umut olamadılar