Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi lise ve önlisans mezunu personel alımı sona eriyor!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesine Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Tekniker, Teknisyen, Şoför ve Destek Personeli unvanlarında 100 personel alınacak.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi lise ve önlisans mezunu personel alımı sona eriyor!
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi lise ve önlisans mezunu personel alımı sona eriyor!
GİRİŞ 13.02.2023 16:15 GÜNCELLEME 13.02.2023 17:20

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvuru yapacak adayların arasında 86 lise mezunu ve 14 önlisans mezunu personel alınacak. Başvuru şartları ve merak edilenler haberimizde.

KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak. 3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

4-Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

6- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak. 

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 

10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı. 

11- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır. 

12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 

14- Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. 15- Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 

16- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır. 

17- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır, 

18- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. 

19- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

20- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir. 

21- Atanmaya hak kazanan adaylar, personel ihtiyacı durumuna göre Üniversitemiz merkez birimleri ile Üniversitemize bağlı ilçelerde bulunan birimlerimizde görevlendirileceklerdir. 

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi için başvuru süreci başladı. Başvurular 15 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecektir. 

Başvuru Adresi: Başvuru Yeri/Adresi: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:22 Merkez / Kütahya 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 

2- Başvuru formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 

3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı) 

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

5- Fotoğraf, (1 adet) 

6- Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge (e-Devletten alınabilir ) 

7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) 

8- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir) 

9- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti, 10- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 

11- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 

12- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Açık Rıza Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 

Ahmet Işık Haber7.com - SEO Editörü
Haber 7 - Ahmet Işık

Editör Hakkında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden (İngilizce-Almanca) 2015 yılında mezun oldu. 6 yıllık gazeteci. TRT’de staj yaptı. Haber7.com’da mesleğe ilk adımı atarak internet haberciliğine başladı. Halen Haber7.com’da SEO editörü olarak görev yapmaktadır.
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Öğretmenlerle ilgili kritik haber! Karar verildi...
Erdoğan dünya liderlerine seslenecek: Gündem Gazze'deki katliam