Kilis 7 Aralık Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile personel alımı! Başvurular bugün sona eriyor?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arayan kurum, merak edilen tüm detayları açıkladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile personel alımı! Başvurular bugün sona eriyor?
Kilis 7 Aralık Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile personel alımı! Başvurular bugün sona eriyor?
GİRİŞ 15.02.2023 14:44 GÜNCELLEME 15.02.2023 16:44

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen, Destek Personeli ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yine adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntılara ise haberimizde yer verdik.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alımı başvuruları 1 Şubat 2023 tarihinde başlayıp 15 şubat 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar gerekli belgeler ile birlikte üniversitesinin Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacak. Posta, faks, e-mail veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1- Fotoğraflı olacak şekilde sözleşmeli personel başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasından (https://www.kilis.edu.tr/personel) temin edilecektir).

2- 2022 KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi.

3- Diploma veya mezuniyet belgesinin ıslak imzalı onaylı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu belge.

4- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı onaylı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge.

5- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için belgenin ilan tarihinden önce alınmış olmak kaydıyla ilgili belgenin aslı, kare kodlu e-Devlet çıktısı veya ıslak imzalı onaylı sureti (ilan tarihinden sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir).

6- 1 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş).

7- Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu).

8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).

9- Sağlık durumunun ilgili işe uygun olduğuna dair yazılı beyan dilekçesi.

10-Açık rıza beyan formu (Üniversitemiz web sayfasından (https://www.kilis.edu.tr/personel) temin edilecektir).

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Başvuracak adaylarda, aşağıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartlar aranır.

3- Her hangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

10- Lisans mezunu olanlar için 2022 KPSS (B) grubu (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P93) puanı, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için ise 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Büro personeli kadrosuna başvuran adayların en az 60 (altmış), tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik ile destek personeli kadrolarına başvuran adayların ise en az 50 (elli) puana sahip olmaları gerekmektedir.

11- Yurt dışından alınmış olan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları için atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan sağlık kurulu (Heyet) raporu istenecektir.

13- Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları haricindeki atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin uzman hekimlerinden alınan Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu bulunmadığına dair rapor istenecektir.

14- Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince yaptırılacak olan arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Seçimden sonra ortaya çıktı! İmamoğlu'ndan 'para çekemeyeceksiniz' yalanı
Seçim sonrası Erdoğan'dan ekonomi mesajı: 'Putin ile bu adımı atacağız'